اما هم اکنون و با تجارب موجود همانطور که در شعارهای مبارزات اخیر دیده میشود این جنبش از سویی به تجارب گذشته آگاه است و تجربه انقلاب ضد فرهنگی جمهوری اسلامی و سرکوب خونین دهه شصت را در اختیار و حافظه حود دارد و از طرف دیگر رشد و تاثیرات مبارزات سراسر مردم کشورمان بویژه جنبشهای خیابانی و معلمین را پیش روی خود میبیند و بلحاظ تاریخی نمیتواند از دخالت و حمایت در این مبارزات دور بماند. این جنبش هیچگاه نظاره گر در برابر رویدادهای سیاسی طبقاتی وقت نبوده است و امروزه نیز با حضور تازه در سطح دانشگاهها مترصد پیوستن و اعلام همبستگی با آنها خواهد بود.

شکست احزاب سنتی، جدال چپ و راست! فرانسه یکی از سه قدرت مهم و تعیین کننده در هر دو عرصه سیاسی و اقتصادی قاره اروپا محسوب میشود. تغییرات سیاسی در این کشور، از جمله انتخابات و نتایجش وزن سیاسی بالایی دارد. روز یکشنبه همین هفته نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور مهم در اروپا اعلام شد: انتخابات به دور دوم کشید و امانوئل مکرون با ۵۸ درصد آرا در مقابل مارین لوپن از حزب راست افراطی "اجتماع ملی"با ۴۲ درصد آرا، برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور فرانسه به کاخ الیزه رفت.

 چرا شکل گرفت و سیاستهای عمومی اش کدام‌ها است؟ علی جوادی: "اتحاد کادرهای کمونیسم کارگری" یک تشکل انقلابی مارکسیستی است که برای سازماندهی انقلاب کارگری و استقرار یک جامعه کمونیستی، جامعه ای آزاد و برابر و انسانی، جامعه ای که انسان از تمامی قید و بندهای اسارت بار جامعه طبقاتی معاصر آزاد و رها میشود، مبارزه میکند.ما خود را بخشی از جنبش عظیم کمونیسم کارگری، بخشی از گرایش رادیکال سوسیالیستی طبقه کارگر، قلمداد میکنیم

( مضمون و مفهوم ِ اعتراض ها درایران:یک توضیح ِ ضروری) در رژیم های استبدادی هر اعتراض ِ عمومی ِ خیابانی حتا اگر بهانه ی اقتصادی مثل ِ گرانی ِ مایحتاج ِ عمومی داشته باشد، علیه ِ استبداد ِ حاکم و یعنی دموکراسی خواهانه است. به همین دلیل هم در اعتراضات ِ چند روز ِ اخیر در شهرهای مختلف ِ ایران شعارهای معترضان نه علیه ِ گرانی بلکه علیه ِ سرکوبگران و راهزنان ِ حاکم بوده است. مانند:« مرگ بر.....». شعارهای مرگ برحاکمان با نام بردن از آنان، و ماهمه با هم هستیم ، شعارهایی سیاسی با رویکرد ِ وحدت گرایانه اند که مطالبه ی اصلی شان نیز دموکراسی ِ سیاسی است.

آقای رضا مقدم، در یک سری شوهای تصویری و کتبی به بازخوانی ریشه های ” ترک صفوف کمونیسم کارگری” پرداخته است.

اما اینکه طی ۲۳ سال پس از تولد دگر باره این جماعت با عروج جنبش دوخرداد، مدام روایات متفاوت و متناقض را بلغور میکنند، خود نشانه این است که در پنهان کردن ریشه اصلی کناره گیری و استعفا از جنبش کمونیسم کارگری ناتوان و عاجز مانده اند.

اخبار روز: هفته گذشته یک چهره آشنا به میدان اصلی شهر ساحلی Henichesk در شرق اوکراین، بازگشت. ولادیمیر ایلیچ لنین با یک کت و شلوار سه تکه و با چهره ای آشنا. مجسمه رهبر انقلاب اکتبر دوباره به روی پایه خود جایی که پیشتر – قبل از «انقلاب» میدان – در برابر ساختمان اصلی شورای شهر قرار داشت، ایستاد. پرچم روسیه و اتحاد شوروی از پشت بام برافراشته بود. بازگشت مجسمه ی لنین همزمان با ۱۵۲ مین سالگرد تولد او در روز جمعه ی گذشته بود که در این شهر جشنی به مناسبت آن برگزار شد.

پایه گذار جمهوری اسلامی اقتصاد را "مال خر" و دانشگاه را خطرناکتر از بمب خوشه ای میدانست. دشمنی با آموزش علوم، دانشگاه و دانش امروزی با استثنائاتی مانند فن آوری تسلیحاتی از ویژگی های این نظام است. جمهوری اسلامی اگر بر فریب استوار نباشد، در بهترین حالت بر اساس اعتقاد (و نه دانش!) اداره میشود. هدف این نوشته طرح ملاحظاتی در باره اهمیت مدیریت جامعه بر اساس دانش امروز بشر و تفاوت آن با حکمرانی بر اساس اعتقاد است. تفاوتی که میتواند علل شکستهای پی در پی جمهوری اسلامی در تحلیل از وضعیت و حل مشکلات جامعه را توضیح دهد.

تحلیل ما در این رابطه متکی بر این واقعیت بوده است که در سیر سرنگونی جمهوری اسلامی، دو نیروی اصلی با پلاتفرم های متفاوت، با شیوه و روش های متفاوت و با آرمان ها و اهداف متفاوت شرکت دارند، راست و چپ! که هر دو می خواهند هژمونی خودشان را اعمال کنند و افق خودشان را به افق جامعه تبدیل بکنند و تلاش می کنند که خودشان را به پیروزی برسانند. الان دیگر هیچکدام از جریان های راست هم ادعا نمی کنند که نماینده همه مردم هستند. و این دو نیرو بعنوان دو نیروی اصلی در مقابل همدیگر، کاملا شفاف و روشن در جامعه ابراز وجود می کنند و جامعه امروز ایران حول این دو تا نیرو کاملا قطبی و پولاریزه شده است.

(زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران و معلمان در روز جهانی کارگر) سخنی با فعالین جنبش کارگری و معلمان! روزجهانی کارگر امسال (١٤٠١) در ایران میتواند به یک روز بزرگ ابراز وجود همگام جنبش کارگری و جنبش معلمان، به روز پرجمعیت ترین گرامیداشتهای اول مه و همزمان حمایت موثراز جنبش اعتراضی تاکنون معلمان در سراسر ایران تبدیل شود. به شرطی که فرصت به وجود آمده را بشناسیم و دریابیم. فرهنگیان و معلمان در تداوم تحرک اعتراضی دوره ای سراسری و سازمانیافته تاکنونی، در ابتکاری مناسب تجمعهای اعتراضی هفته آینده خود را به روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت (روز اول مه) فراخوان داده اند.

نظریه‌ی مارکسی و جنگ اوکراین

«بن‌ بست» تنها زمانی تثبیت می‌شود که از پیدا کردنِ راهِ خروج دست بکشیم. (موریس بلانشو) با خواست حفظ شروط بن‌بست، جستجو برای خروج از آن بیهوده است.

اگر کارگران جامعه را اداره کنند! کارگران میگویند، اگر سرنوشت خود را به دست بگیریم و جامعه را اداره کنیم، با امکانات و ثروت عظیمی که خود خالق آنیم، آزادی، برابری، رفاه همگانی همه شهروندان این کره خاکی را تامین میکنیم. اگر حاصل کار خود ما، تولیدات و ثروت جامعه در اختیارمان باشد، دنیای بهتر و زندگی بهتری را ایجاد میکنیم. اگر قدرت دست ما کارگران باشد، با همین پول و ثروتی که هزینه دم و دستگاه عریض و طویل دولتها و پارلمانها و ارتشها و نیروهای سرکوبگر نظامی و جنگها و نهادها و موسسات خرافه مذهبی و ملی و غیر مذهبی میشود، فقر و گرسنگی و بیکاری و بیماری موجود را فورا پایان میدهیم و زندگی شایسته انسان امروزی برای همه شهروندان جامعه را تامین میکنیم.

دادگاه حمید نوری،‌ دادیار سابق و شکنجه‌گر قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران چهارشنبه 4 مه 2022- 14 اردیبهشت پس از 9 ماه و برگزاری ۹2 جلسه به پایان رسید. این مقام سابق قوه قضاییه حکومت اسلامی که اکنون 61 ساله است،‌ آبان 1398 - نوامبر 2019 در فرودگاه بین‌المللی آرلاندای استکهلم با حکم دادسرای این شهر به‌صورت موقت به زندان افتاد. نوری به‌دلیل مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت،‌ تابستان 1367، از سوی دادستان‌ها به «جنایت جنگی» و «قتل» متهم شد. دادستان‌ها در نهایت برای این مقام سابق قضایی خواهان «مجازات حبس ابد» شدند.

آزادی مطبوعات از مهم ترین شاخص های حضور دمکراسی و آزادی و امنیت اجتماعی در هر کشوری است. این لیست سالانه از سوی خبرنگاران بدون مرز تهیه میشود. فهرست سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز تنها هشداری آماری و نسبی از وضعیت مطبوعات در کشورهای جهان است. آمار واقعی و بویژه در کشورهای مصیبت زده ای همانند ایران همانطور که میدانیم در هاله ای از سانسور خبری قرار گرفته و آماری بسیار بالاتر از داده های رسمی است. بازداشت, تهدید, زندان, وثیقه و احکام سنگین گردونه ای روزمره و ارابه سرکوب و وحشت نظام علیه آزاداندیشان مستقل از حکومت است.

متن سخنرانی افتتاحیه رفیق آذر مدرسی در کنگره دهم حزب كنگره دهم حزب كمونیست كارگری - حكمتیست (خط رسمی): یکبار دیگر به همه رفقا و به هیئت حزب کمونیست کارگری عراق و حزب کمونیست کارگری کردستان برای حضورشان در کنگره خوش آمد می گویم. امیدوارم این دو روز بتوانیم با دستوراتی که در مقابل خود گذاشته ایم و با نگاهی به اوضاع دنیا و ایران، اولویت های دو سال آتی حزب را تعیین کنیم و حزب را به جایی که از ما توقع میرود و خودمان توقع داریم، ببریم و برسانیم.