آسیای مرکزی: با تسریع خروج ارتش آمریکا از افغانستان ، به نظر می رسد طالبان در شرف پیروزی نظامی در این کشور است. ناتوانی ارتش افغانستان در برابر این تهاجم ، جنگ سالارانی را وارد نبرد کرده است که در ماه های اخیر مجددا به شدت مسلح شده اند. در حالی که بخشی از مردم برای دفاع از خود در برابر طالبان بسیج می شوند ، نیروهای دولتی هم از نظر نطامی و هم روحی، شکست خورده به نظر می رسند . طالبان مدعی هستند که ١٦٠ از ٤٠٠ ولسوالی کشور را تحت کنترل خود درآورده اند.

در نظر داشتم یادداشت کوتاهی را باز هم در ضرورت و اهمیت فوری همگامی جنبش کارگری و جنبش اعتراض توده ای و شهری جاری بنویسم.اما مطالعه اعلامیه ای از " کارگران گروه ملی فولاد اهواز" متقاعدم کرد، باز تکثیر این اعلامیه و فراخوان به پخش وسیع آن در سطح جنبش کارگری و توده ای هدفم را تامین میکند. کارگران فولاد در این اعلامیه صرفا حمایت تبلیغی و اعلام موضع نکرده اند. اولا درد مشترک کارگران و توده مردم جان به لب رسیده و به میدان آمده علیه نبودن نان و برق و آب و در یک کلام علیه فقر و تبعیض و نابرابری را آنجا که تاکید کرده اند،

در مورد اقتصاد ایران بسیار صحبت شده است. ویژگیهای آن چیست؟ حمید تقوائی: قبل ازاینکه درباره ویژگی ها صحبت کنیم باید ببینیم اقتصاد ایران چه ماهیتی دارد. ممکن است بگوئید اینکه روشن است، اقتصاد ایران سرمایه داری است ولی این گفتن دارد چون در بسیاری موارد اصل قضیه تحت الشعاع ویژگیها قرار میگیرد. چون عده ای اینطور تبلیغ میکنند که نظام سرمایه داری به ذات خود ندارد عیبی و هر عیب که هست از جمهوری اسلامی است.

دوره اتحاد و همگامی، جنبش اعتصاب کارگری و جنبش اعتراض شهری است! دهها هزار کارگر نفت و پتروشیمی ها و نیشکر هفت تپه و مراکز متعدد کارگری در جنبش اعتصابی گسترده، بسر میبرند، هم اکنون‌ دهها هزار انسان‌ جان‌ به لب رسیده از تشنگی، در جنبش اعتراض شهری گسترده مشت گره کرده، روبروی حاکمیت زور و ستم ایستاده اند. دوره اتحاد و همگامی جنبش اعتصابی کارگران و جنبش اعتراض شهری برای تعیین تکلیف با حاکميت سرمایه و جمهوری اسلامی است.

"اعتصاب ها زمانی موفق خواهند بود که کارگران دارای آگاهی طبقاتی کافی باشند" (و.ا.لنین) یک ماه از اعتصاب کارگران شرکتهای پیمانی نفت و گاز می گذرد و تاکنون بیش از 112 شرکت به این اعتصابات پیوسته اند و روزانه به تعداد کارگران اعتصابی افزوده می شود، تا همینجا، این اعتصابات یکی از بزرگترین و بی نظیرترین اعتصابات کارگری در نوع خود در تاریخ مبارزاتی طبقه کارگر ایران بوده و کارگران توانستند قدرت طبقاتی خود را به رخ دنیا بکشانند.

با انتصاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور، حکومت اسلامی بی تردید مرتکب یک اشتباه محاسبه سیاسی استراتژیک شد. لابد تصورشان این بود که در شرایط تشدید بحرانهای سیاسی و بحران حکومتی، رئیس جمهور شدن عضوی از "هیئت مرگ" مورد اعتماد خامنه ای خواهد توانست هم یکپارچگی حکومت را تامین کند و هم جامعه شدیدا معترض را مرعوب کند. شاید در محاسبه شان این هم جا داشته است که به خاطر مصونیت سیاسی روسای جمهور کشورها،

 

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۹ در مقابل وزرات کشور تجمعی در حمایت از اعتراضات مردمی خوزستان شکل گرفت که می شود آنرا اعلام موجودیت جبهه بزرگ مردمی برای دادخواهی و ظلم ستیزی خواند. من نام این جبهه را "جبهه مطالبه گران معیشت و منزلت" انتخاب می کنم. بی گمان در مسیر برون رفت از وضعیت اسفناک کنونی و ایجاد تغییرات اساسی در کشور، جنبش های اجتماعی اعم از جنبش زیست محیطی، جنبش کارگری، معلمان، زنان، بازنشستگان، بیکاران، دانشجویان و ....، در یک فرآیند طبیعی رشد و اعتلا می یابند.

شیعه بلشویکی شریعتی،- واسلام ماکیاولیستی خمینی. با پیروزی انقلاب سال 57 شمسی در ایران، بتدریج اسلام ماکیاولیستی خمینی بر جریان شیعه "بلشویکی" شریعتی غالب شد. قبل از آن از طریق روحانیون مرتجع غیرسیاسی و گروههای فشار حزب اللهی جریانات ملی،چپ، و قومی خلقی سرکوب شده و به حالت نیمه مخفی و دفاعی درآمده بودند. خمینی چون برای حفظ نظام اسلامی، تقیه، خدعه،جاسوسی،شکنجه،جنگ ترور، و غیره را لازم میدانست، میتوان او را یک ماکیاولیست نامید که میگفت "هدف وسیله را توجیه میکند".

سخنرانی در بزرگداشت هفته حکمت - سال ٢٠٢١ "سوسیالیسم چیست؟" من با این سوال به مرور ادبیات سیاسی منصور حکمت پرداختم. حکمت در اولین جمله در اولین نوشته خود با قصد "بسیج مستقل طبقه کارگر برای سوسیالیسم " در قالب سند "انقلاب ایران و نقش پرولتاریا (خطوط عمده) در آذرماه سال ١٣٥٧ رسما پا صحنه سیاست در ایران میگذارد. منتخبی از مهمترین نوشته های منصور حکمت درباره موضوع سوسیالیسم در یک جزوه در تکمیل این سخنرانی گردآوری شده است.

٢٨ خرداد روز نه بزرگ، و شروع تیر ماه ١٤٠٠ با اعتصابات کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و تجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه با ادامه تجمعات اعتراضی بازنشسته ها، اعتراض صدها هزار نفر در تهران و ده ها شهر علیه خاموشی و نداشتن برق، با تصرف خیابانها در چندین شهر خوزستان با شعار آب نداریم با دمای گرم خوزستان عجب پُر شور و شعف شده. دمای اعتراض گرم و گرمتر شده. اعتراضات سیاسی شده، اجتماعی شده، صدای رسای زنان و مردم ناراضی در مترو صادقیه تهران دمای اعتراض را با ارتفاع کرد.

هر کسی، حال فرق نمیکند چه کسی، خبر نقشه آدم ربایی جمهوری اسلامی را شنیده است، اما خودش را به کوچه علی چپ زده، دستور آشپزی میگذارد، جوک تعریف میکند ولی علیه آدم ربایی چیزی نمی گوید. هر کسی که مدل پفیوز بازی اصغر فرهادی را با عشوه « من سیاسی نیستم» غنی سازی کرده، همیشه سیاسی بوده و هست، فقط وقتی پای منفعت خودش در کار باشد یا ماله کشی به حکومت، یکهو غیر سیاسی شده تا علیه نظام جمهوری اسلامی حرف نزند و علیه آدم ربایی موضع نگیرد.

بیش ازپنج هفته از آغاز اعتصابات واعتراضات کارگری در صنعت نفت و پتروشیمی میگذرد،گسترش این اعتراضات روز افزون و دامنه آن به صنایع ،کارخانجات ، وبخش های خدماتی سرایت کرده ، جنبش های اجتماعی که اکنون مرکز ثقل آن در خوزستان ثروتمند ولی بشدت محروم و بی آب و آلوده است وارد دهمین روز خود شده وبه دیگر نقاط ایران گسترش یافته !تا کنون بیش از ده تن از جوانان عزیز و فداکار جان خود رااز دست داده‌اند ،رژیم جنایت پیشه و غارتگر جمهوری اسلامی در کلاف سر در گم بین کشتار کور و نابودی خود گرفتار شده نه توان بر آورد نمودن حداقل خواسته‌های مردم را دارد

تقی روزبه: به بهانه بیانیه حمایتی سندیکای شرکت واحد از اعتصاب گسترده کارگران پیمانی نفت: متن بیانیه* ضمن ابرازهمبستگی و حمایت از اعتصاب کارگران نفتی و انتقاد از شرایط سخت کاری آنها و از پیمانکاری و انتقاد به تلاش های رژیم برای ایجاد شورای اسلامی کار، بخش بیشترآن را به تبلیغ و محاسن تشکل سندیکائی و دست آوردهای کارگران شرکت واحد و حومه تخصیص داده و به کارگران نفتی درحال اعتصاب توصیه اکید می کند که مطابق الگوی آن ها سندیکای خود را با فراخواندن مجمع عمومی و تعیین نمایندگان و تهیه اساسنامه تشکیل دهند!.

یورش بخش خصوصی برای تنگ تر ساختن حلقۀ استثمار بر گردن کارگران و زحمتکشان و تصاحب بیشتر منابع کشور: انتخابات در ایران هیچ ربطی به دموکراسی، معیارها و قواعد آن- حتی در ناقص ترین، محدودترین و عقب مانده ترین شکل هائی که این معیارها و قواعد در حکومت های بورژوائی می توانند به خود بگیرند - ندارد. چنانکه بارها گفته ایم انتخابات در ایران اساسا به دو منظور صورت می گیرد: الف) مشروع و قانونی جلوه دادن حکومت و نهادهایش نزد بخش های عقب ماندۀ مردم و دولت ها و