حزب کمونیست کارگری ایران: اخبار نفت،شماره ۱۵

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه ای نفت با قدرت به جلو میرود و در حال حاضر دهها هزار کارگر در هفتاد و پنج مرکز کارگری در ده استان در اعتصاب بسر میبرند. بعلاوه بر اساس خبرهای دریافتی گروهی از کارگران ارکان ثالث به وضعیت استخدامی و شرایط کاری خود به شدت اعتراض دارند و می گویند اگر به خواسته های آنها عمل نشود دست به اعتصاب خواهند زد. این گروه از جمله در برگیرنده بخش عمده ای از نیروهای فنی مهندسی پتروشیمی ها ، مجتمع گاز، شرکت های تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی حفاری، پایانه های میعانات گازی، سازمان منطقه ویژه پارس میباشد و در کل صنعت نفت ۱۰۶ هزار نفر را در بر میگیرد.

حزب کمونیست کارگری ایران: اخبار نفت، ویژه اعتصابات سراسری: شماره ۱۵

کارگران ارکان ثالث و قرارداد موقت نفت نیز در تدارک اعتصاب هستند

اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه ای نفت با قدرت به جلو میرود و در حال حاضر دهها هزار کارگر در هفتاد و پنج مرکز کارگری در ده استان در اعتصاب بسر میبرند. بعلاوه بر اساس خبرهای دریافتی گروهی از کارگران ارکان ثالث به وضعیت استخدامی و شرایط کاری خود به شدت اعتراض دارند و می گویند اگر به خواسته های آنها عمل نشود دست به اعتصاب خواهند زد. این گروه از جمله در برگیرنده بخش عمده ای از نیروهای فنی مهندسی پتروشیمی ها ، مجتمع گاز، شرکت های تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی حفاری، پایانه های میعانات گازی، سازمان منطقه ویژه پارس میباشد و در کل صنعت نفت ۱۰۶ هزار نفر را در بر میگیرد.

همچنین خبر میرسد که کارگران قرارداد موقت نفت نیز در تدارک پیوستن به اعتصاب هستند. این بخش از کارگران نفت که شمار آنها به ۳۶ هزار نفر میرسد، خواستار بازنگری در نظام پرداخت حقوق و دستمزد و اعمال فوق العاده های شغلی مطابق آنچه که به کارگران رسمی پرداخت میشود و اجرای همسان سازی حقوقها هستند. خواست فوری این کارگران تبدیل بدون قید و شرط قرارداد موقت آنها به قرار داد رسمی است. کارگران قرار داد موقت به پاسکاری بین قانون کار و قوانین استخدامی نفت نیز اعتراض دارند. فضای اعتراضی در میان این کارگران بالاست و مساله شروع اعتصاب بسیار داغ است. همچنین رانندگان دهلران و یزد و نفتکش های اصفهان نیز به اعتصاب پیوسته اند.

بدین ترتیب دامنه اعتصاب نفت از کارگران پیمانی پروژه ای فراتر رفته و با توجه به اعتراضات در میان بخش رسمی نفت دارد کل صنعت نفت و موسسات وابسته به آن را در بر میگیرد. مساله محوری در میان تمامی بخش های نفت خواست افزایش دستمزدهاست. بعلاوه کارگران پیمانی بر تغییر نوبت کاری شان به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت تاکید دارند. این کارگران تا کنون ۲۵ روز کار و فقط ۵ روز مرخصی داشته اند و با توجه به شرایط کاری ناجور و دور افتاده بر افزایش زمان مرخصی از کار پافشاری دارند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با تاکید بر اینکه دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۲ میلیون تومان باشد بر افزایش حقوق متناسب با رده های مختلف تخصصی و سوابق کاری و توافق با کارگران و نیز ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت برای کارگران که بتوانند وقت کافی برای دیدار با خانواده هایشان داشته باشند تاکید کرده است. پایان دادن به قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی، کوتاه شدن دست پیمانکاران و دائمی شدن قراردادها خواستهای دیگری است که از سوی این شورا طرح شده و همه کارگران نفت را در برمیگیرد.

در برخورد به اعتصاب سراسری کارگران پیمانی پروژه ای و کشیده شدن دامنه اعتراض به کارگران رسمی حکومتیان و پیمانکاران به تکاپو افتاده اند. حسن روحانی و زنگنه وزیر نفت کارگران را به پیمانکاران حواله داده و اعلام کرده اند که این کارگران باید معضل خود را با صاحبان کارشان حل کنند. از سوی دیگر نمایندگانی از مجلس اسلامی در عکس العمل به اعتراض بخشهای متعدد کارگران نفت، این بحث را که باید مصوبه نحوه افزایشات مزدی کارگران رسمی را باز نگری کرد مطرح کرده اند. پیمانکاران در برخی مراکز نفتی سیاست اخراج کارگران پیمانی اعتصابی را مزمزه میکنند و با دادن آگهی استخدام نیروی جدید روی کارگران اعتصابی فشار گذاشته اند. در برخی مراکز از کارگران خواسته شده که بصورت محلی وارد مذاکره شوند. اما کارگران اعلام کرده اند که اعتصاب سراسری است و اجازه نمیدهند بصورت پراکنده به آنها وعده و وعید داده شود و در صف اعتراضشان تفرقه ایجاد شود. از سوی دیگر در جایی مثل پالایشگاه بیدبلند ۲ پیمانکارابا کارگران کنسرسیوم “سازه” و “ جهانپارس” که متشکل از دو شرکت هستند، تماس گرفته و آنها را تهدید کرده اند که چنانچه روز شنبه ۱۲ تیرماه به کار بازنگردند بابت روزهای اعتصاب از مزد ماههای اردیبهشت و خرداد آنها که هنوز پرداخت نشده، کسر خواهند کرد. در این کنسرسیوم نزدیک به ۳۰۰ کارگر به کار اشتغال دارند و از روز اول تیرماه وارد اعتصاب شده اند.

کارگران نفت در برابر همه این تهدیدات ایستاده و پیگیری مطالبات خود هستند.

پیش به سوی اعتصابات سراسری!

پیش بسوی ایجاد شوراها

حزب کمونیست کارگری ایران

۹ تیر۱۴۰۰، ۳۰ ژوئن ٢٠٢١
--
اخبار نفت، ویژه اعتصابات سراسری: شماره ۱۴

۹ تیر: تجمع کارگران رسمی صنعت نفت در گچساران و ادامه قدرتمند اعتصابات نفت

امروز ۹ تیر کارگران رسمی صنعت نفت در گچساران بنا بر اولتیماتومی از قبل اعلام شده در اعتراض به نحوه افزایشات مزدی سال ۱۴۰۰، حذف برخی آیتم های مزدی ، تحمیل مالیات های سنگین بر حقوقها، عدم ایمنی محیط کار و شرایط غیر استاندارد کاری که هر روز قربانی میگیرد، امنیتی بودن محیط کار و دیگر مطالباتشان تجمع کردند. کارگران رسمی نفت قبلا نیز در همین رابطه اعتراضاتی داشتند. از جمله در دوم تیر کارگران رسمی در پالایشگاه آبادان و قبل از آن در پالایشگاه اصفهان تجمع داشتند. همچنین در روزهای ۲۸ و ۲۹ خرداد کارگران رسمی نفت در واحد عملیات دریایی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در منطقه جزیره خارک دست به اعتصاب زدند. در این روز کارکنان تکسرویس بدلیل کسورات ناعادلانه، از تحویل و پهلوگیری کشتی یکصد هزار تنی Artavil تحت اجاره شرکت ملی نفتکش ، که قصد بارگیری ۶۳۰،۰۰۰ بشکه نفت خام جهت حمل به پالایشگاه بندرعباس را داشت، خودداری کردند و کشتی مذکور مجبور به توقف در لنگرگاه شد. سپس در روز روز ۳۱ خرداد کارگران رسمی فلات قاره منطقه خارک، با دست نوشته هایی با مضمون همه با همیم حمایت خود را از اعتراضات همکاران خود در شرکت پایانه های نفتی منطقه خارک اعلام داشتند. روز دهم خرداد نیز کارگران رسمی نفت هلدینگ خلیج روبروی پتروشیمی تجمع داشتند. در همین روز کارگران رسمی مجتمع گاز پارس جنوبی SPGC طوماری اعتراضی در سطح پالایشگاه‌های ۱۳گانه را جمع آوری و امضا ها را به مدیریت ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی تحویل دادند.

کارگران نفت مصوبه مربوط به نحوه افزایش مزدی سال ۱۴۰۰ را تعرضی به زندگی و معیشت خود میدانند و در این رابطه در ۲۰ اردیبهشت و ۵ خرداد تجمعات اعتراضی سراسری برپا کردند . در ادامه این اعتراضات است که کارگران رسمی نفت به تجمعات اعتراضی روز نهم تیر فراخوان داده بودند. زیر فشار این اعتراضات و اولتیماتوم دادن ها بود که شرکت گاز با عقب نشینی هایی تلاش کرد جلوی گسترش اعتراضات را بگیرد اما کارگران با گفتن اینکه برخی مطالبات فوری آنها از جمله حذف کامل محدودیت ها منجمله محدودیت دو میلیون و پانصد هزار تومان، حذف سقف حقوق و پرداخت تمامی آیتم های مزدی، حذف محدودیت سنوات بازنشستگی(ملقب به پاداش بازنشستگی) پاسخ نگرفته است، بر ادامه اعتراضاتشان تاکید کرده و اعلام نمودند که از هیچکدام از خواستهایشان کوتاه نخواهند آمد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت در بیانیه خود از خواستها و مطالبات کارگران رسمی اعلام حمایت کرده است.

به گفته کارگران رسمی باستناد ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت کلیه کارکنان عملیاتی از مجموعه قوانین خاص خود برخوردار بوده و تابع مجموعه قوانین خدمات کشوری نیستند. به این معنا که بر اساس این ماده برای کارگران نفت هیچ محدودیتی اعم از کف یا سقف برای کارکنان عملیاتی جایز الاجرا نیست. این کارگران خواستار اجرای این ماده و اصلاح احکام کارگزینی که بشدت به ضرر تمامی کارگران و بوِیژه کارگران عملیاتی است، هستند.

گفتنی است که اعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت با قدرت به جلو میرود و دامنه آن به نزدیک هشتاد مرکز نفتی در ۱۰ استان گسترش یافته است. بنا بر خبرها امروز نهم تیر ماه جاده بیات به سمت شرکت نفت دهلران توسط کامیون‌داران معترض مسدود شد و بدین ترتیب کامیونداران دهلران نیز به صف اعتصاب کارگران نفت پیوسته اند. روز قبل نیز کامیونداران یزد و قبل از آن نفتکش های اصفهان به این اعتصابات پیوستند. کامیون داران دهلران پس از چند ماه کار مزدی دریافت نکرده وعلیرغم مراجعات متعدد جوابی نگرفته اند.

همچنین بنا بر آخرین خبر ها کارگران کارگاه نصب نیرو شعبه اندیمشک و شرکت آرتا انرژی شاغل در پتروشیمی اردبیل به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند. هم اکنون نیز همراه با اعتصاب سراسری کارگران پیمانی در فازهای ۱۱ تا ۱۴ کارگران رسمی نیز در اعتصاب بسر میبرند.

اعتصاب سراسری کارگران نفت موجی از همبستگی مردمی با خود همراه داشته است، از مادران دادخواه تا کارگران فولاد اهواز و از تشکلها و گروههای مختلف کارگری، معلمان ودانشجویان و زندان و نیز جمع هایی از کارگران بیکار و کولبران و غیره از این اعتراضات اعلام حمایت کرده اند. در سطح جهانی نیز تا کنون دهها اتحادیه و تشکل کارگری حمایت و پستیبانی خود را از کارگران نفت اعلام کرده اند. از خواستها و مبارزات کارگران نفت باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.پیش به سوی اعتصابات سراسری!

پیش بسوی ایجاد شوراها

حزب کمونیست کارگری ایران
۹ تیر۱۴۰۰، ۳۰ ژوئن ٢٠٢١


تجمع بازنشستگان شرکت واحد، و دو خبر دیگر

- روز چهار شنبه ۹ تیر جمعی از بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات‌شان مقابل اداره مرکزی شرکت واحد دست به تجمع زدند. این کارگران خواستار پرداخت کامل حق سنوات، پرداخت ۴ درصد حق بیمه کارهای سخت و زیان آور و واریز ۶ درصد حق کارگران از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران هستند.

- روز ۹ تیرماه کارگران کارخانه سیمان سپاهان اصفهان در اعتراض به اخراج همکاران خود توسط حراست سیمان سپاهان مقابل درب ورودی شرکت تجمع کرده و خواستار بازگشت به کار همکارانشان شدند. اخراج کارگران بدلیل حضورآنها در تجمعات اعتراضی این کارگران در هفته گذشته بخاطر عدم پرداخت کارانه و بهره وری صورت گرفته است.

- روز سه‌شنبه جمعی از خدمتگزاران و سرایداران مدارس مشهد در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان مقابل آموزش ‌‌و پرورش تجمع کردند.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی شوراها

حزب کمونیست کارگری ایران


۹ تیر۱۴۰۰، ۳۰ ژوئن ٢٠٢١
--
tel:00447435562462