بذرپاش و رئیسی و موسوی و نادری و کعب عمیر و همگی متواری شده اند!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

خبرگزاری ضد کارگری سپاه در نشست مخصوص با اسدبیگی های فاسد و اختلاسگر شرکت کرده که برای بار هزارم بگوید که ضد کارگران هفت تپه است. سپاهی ها و بسیجی ها و همه گاهی حرف هایی که علیه دولت روحانی بود را منتشر میکردند که فقط تبلیغات ریاست جمهوری خودشان جور شود و قوه مجریه را هم از دار و دسته رقیب شان بگیرند. اما همیشه و ذاتا علیه کارگران هفت تپه بوده و هستند. نمایندگان مجلس مانند نادری و موسوی و کعب عمیر هم که از بعد از انتخاباتشان کلا سکوت اختیار کردند

چون تنها هدفشان رئیس جمهور کردن رئیسی بود. سعی کردند از پیروزی کارگران هفت تپه برای خودشان سو استفاده کنند که کارگران هفت تپه به وضوح اعلام کردند که اجازه سو استفاده تبلیغاتی را به کسی نمیدهند. اما حالا که خیال نادری و موسوی و کعب راحت شده که هم دسته خودشان رئیس جمهور شده دیگر حتی نامی از هفت تپه نمی اورند که این هم نشانه ای دیگری از ضد کارگری بودنشان است.
تکلیف دولت روحانی و جهانگیری فاسد هم که معلوم است و انها سعی میکنند رفتن اسدبیگی ها را حتی اگر شده چند دقیقه بیشتر به تاخیر بیندازند.

بذرپاش در سفرهای تفریحی به سر میبرد و کلا حتی نام هفت تپه را هم نمیاورد. رئیسی که هر جا رفت اعلام کرد رای خلع ید محصول کار او بوده به محض اینکه سند کاخ ریاست جمهوری به نامش خورد به طور کلی فراموش کرد که رای صادر شده علیه بخش خصوصی یک رای قضایی است و حتی به اندازه سر سوزنی هم دنبال نکرد که این رای باید به اجرا برود.

تمام رسانه های ضد کارگر اصلاح چی و اصولی و همگی به طرزی خنده دار و ابلهانه بار دیگر دست بیعت با اسدبیگی دادند که مقداری بیشتر رشوه دریافت کنند و حتی وقتی اسدبیگی را داریم بیرون میکنیم این رسانه ها آخرین کاسبی شان را هم کرده باشند.
هر سه قوه که تماما و به طور سیستماتیک همدست فساد و علیه کارگران هستند قدمی برای بیرون کردن اسدبیگی برنداشتند.

جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران و هر سه قوایش و همه مقاماتش از صدر تا ذیل همراه و همدست اختلاسگران فاسد و بخش خصوصی هستند. کارگران هفت تپه مثل همیشه به خوبی میدانند که با اعتصاب و اعتراض باید این داعشی های اختلاسگر و فاسد را بیرون کرد.

ما مثل همیشه اعلام میکنیم که مقامات هر سه قوه وظیفه شان فقط و فقط حمایت از مفت خوران وانگل ها و فاسدین و اختلاسگران است. سپاه و بسیج و مجلس و دولت و قوه قضاییه همگی نیروهای در خدمت فاسدین و مفت خوران هستند.
کارگران هفت تپه برای همین به همه شما نه میگویند و بار دیگر اعلام میکنیم که : اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا!
ما بار دیگر با اتحاد و اعتصاب و تجمعات اعتراضی به شما پاسخ خواهیم داد.
زنده باد هفت تپه پایتخت اعتصاب جهان
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف- چهارشنبه - ۹ تیر ۱۴۰۰