ناصر بابامیری: تظاهرات در مرکز شهر کلن!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

24 سپتامبر در پی فراخوان احزاب کمونیستی 1.حزب کمونیست ایران 2.حزب کمونیزم کارگری حکمتیست 3 حزب کمونیزم کارگری حکمتیست(خط رسمی) به شرکت در اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی، جمع زیادی از کمونیستها و آزادی خواهان ایران، عراق، افغانستان و آلمان در مرکز شهر کلن آلمان تجمع کردند. سخنرانان حزبی و غیر حزبی هر کدام سخنانی ایراد کردند و در میان سخنان هم شعارها سرداده و پیامها قرائت شدند. سخنرانان هر کدام بنوبه خود به جنایت رژیم ایران که با قتل مهسا چه جرم بزرگ دیگری را مرتکب شده، اشاره و اذعان نمودند که قتل عمد مهسا جرقه ای بود که جامعه در حال غلیان و جوشش ایران علیه گرانی، بیکاری، فقر تورم و آپارتاید جنسی و در یک کلام علیه وضع موجود را شعله ور ساخت و بسرعت از تهران به سقز و سنندج و بعدا به سایر شهرها در سراسر ایران سرایت کرد.

اعتراضاتی که در هشتمین روز خود برغم سرکوب عریان هنوز در حال گسترش است و هر روز جلوه های باشکوهی را می آفریدند. ویدئوهای منتشره شده در مدیا اجتماعی گویای اینست، قوای رژیم در بخشی از شهرها توان رویاروی را از دست داده و نشان میدهد چگونه چماقداران در حلقه محاصره مردم بپاخاسته، گیر می افتند و گوشمالی میشوند و یا در اوج درماندگی پا به فرار میگذارند. به این اشاره کردند مردم با روحیه همبستگی و سازمانیابی بیش از پیش چگونه به مراکز و نهادها سرکوبگر و اماکن دولتی و ستادهای تبلیغ و ترویج مذهبی هجوم می برند و آنها را به تصرف در می آورند. از این سخن گفتند که این اعتراضات هنوز نوک قله رفیع مبارزاتی است که در راهست و میرود کل بساط حاکمیت را در هم بپیچد. از پیشقروال بودن بیش از پیش زنان در این اعترضات سخنها گفته شد که در اکثر شهرها زنان نظیر کموناردهای سرخ در خیابانها میدرخشند! نمادهای ارتجاع و تحجر را در هم میکوبند و به آتش میکشند و تلخی شکست را به دشمنان نشان میدهند و شیرین پیروزی و فاتح بودن را آزمون میکنند! بدور از از هر گونه تمایزات جنسی دست در دست هم و شانه به شانه تعرض پیاده نظام ها، تا اداوت جنگی و ماشینهای سرکوبگر دشمن را با مشتان گره کرده، سنگ و سایر امکانات که در اختیار دارند، پاسخ میدهند و غنائم جنگی را به آتش میکشند. زنان و مردان پیکارجو نشان میدهند در این جنگ بشدت نابرابر هم آنها فاتحند نه دشمن. از حمایت و پشتبانی صف آزادیخواهی در سراسر جهان سخن گفته شد که چگونه قتل حکومتی مهسا و خیزش توده ای در خیابانها افکار عمومی را بخود معطوف و در صدر رویدادهای جهان قرار گرفت. در سخنان اکثر سخنرانها روی این تاکید شد که این اعتراضات برای اینکه بفرجام نهایی و پیروزی برسد می طلبد هر چه بیشتر در سطح سراسری گسترش بیشتری یابد، و بطور اخص موقع آن رسیده، تازه اگر دیر نباشد، کارگران در سراسر ایران بمثابه یک طبقه و در قامت رهبری و سازمانده کل اعتراضات، ضمن متوقف نمودن چرخه تولید، همه بخشهای کارگری اعم از صنایع، پتروشیمی، نفت، نیروگاههای برق، خطوط راه آهن، کارگاهها، معلمان، پرستاران، و سایر اقشار زحمتکش را نیز به پیوستن به اعتراضات خیابانی یکپارچه فرا بخواند.
در بخش پایان آکسیون ضمن ابراز همدردی با همه خانواده عزیزان از دست رفته یکبار دیگر خاطرنشان شد که کمونیستها و آزادیخواهان در خارج کشور نیز که یکی از سنگرهای مبارزاتیست را در کنار خود ببینند و بدانند ما هم در راستای به پیروزی رساندن این امر از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهیم بود، سپس شرکت کنندگان یکصدا شعارهایی را که اکثرا در کف خیابانها علیه حافظان سرمایه فریاد زده شده را سر دادند، و تظاهرات خاتمه یافت.
25.09.2022