اعدام قتل عمد و جنایت دولتی است!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فراخوان عام برای برپایی آکسیون خیابانی: شنبه ٩اکتبر ٢۰٢۱ساعت ۱۴درمیدان برنس پارکن جنب مجسمه یوحنا گوتنبرگ/ سوئد دراین روز به استقبال دهم اکتبر، روز جهانی نفی اعدام به خیابان بیاییم! دهم اک نظام اسلامی طناب های دارشان را برای گردن های قربانیان می خواهند. درمقابل ما با هرگونه زندان،شکنجه،اعدام،ترورمخالف بوده، خواهان آزادی و برابری،رفاه وآسایش شهروندان‌ جامعه‌ هستیم. تبر، روزجهانی نفی اعدام را به کیفرخواست لیست قربانیان اعدام درایران بدل نماییم.

نظام اسلامی طناب های دارشان را برای گردن های قربانیان می خواهند. درمقابل ما با هرگونه زندان،شکنجه،اعدام،ترورمخالف بوده، خواهان آزادی و برابری،رفاه وآسایش شهروندان‌ جامعه‌ هستیم.
درایران پس از خیزش های دیماه ٩۶ و آبان ٩۸ با اوج گرفتن اعتراضات توده ای ، سرکوب ابعاد گسترده تری یافته است. امروز درشرایط گسترش اپیدمی کرونا با گستردگی اعتراضات کارگران ، ترس رژیم از خیزش توده های وسیع و میلیونی مردم به تنگ آمده بیش ازگذشته با استفاده ازحربه دستگیری ها، زندان وشکنجه وصدوراحکام اعدام به مقابله با امواج عظیم نارضایتی برخاسته است.
طی هفته های گذشته به قتل رساندن شاهین یگانه ، یگانه شاهد نوید افکاری جوان ۲۷ ساله کارگر و قهرمان کشتی و از معترضان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ شاهد بودیم.. باید با تلاش همه جانبه فعالین عرصه های مختلف فرهنگی - اجتماعی و سیاسی شهر گوتنبرگ در روز شنبه روز ٩ اکتبر را به یک نقطه عطف در پیشروی علیه اعدام و رژیم صد هزار اعدام تبديل نماییم!
زنده باد جنبش مردم آزادیخواه ايران علیه اعدام. ما همه شما ایرانیان ازادیخواه ، فعالان اجتماعی و سیاسی و تمامی پناهجویان ساکن گوتنبرگ و حومه را فرامی خوانیم تا به همراه یکدیگر؛ متحدانه در روز شنبه نهم اکتبر، به استقبال دهم اکتبر روزجهانی نفی اعدام ؛ برای آزادی زندانیان سیاسی، لغو احکام اعدام و پیشتیبانی از مبارزات کارگران در کنارهم باشیم زمان: شنبه نهم اکتبر٢۰٢۱۰ساعت ۱۴(دو بعدازظهر) مکان : میدان برنس پارکن جنب مجسمه یوحنا
جمعی از فعالان اجتماعی - سیاسی و پناهندگان - گوتنبرگ / سوئد
تلفن های ارتباط : 0736778815 / 0739809990