اطلاعیه حزب: بازگشت طالبان به افغانستان!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بشریت به چهره طالبان و "دخالت های بشردوستانه" دولت های غربی، تف میكند!پس از بیست سال حمله نظامی غرب به سركردگی آمریكا به بهانه "جنگ با تروریسم"، دولت موزائیکی افغانستان كه محصول پروژه بیست ساله دول غربی بود، در ظرف یك هفته دود شد و دولت قومی - مذهبی افغانستان با ریاست اشرف غنی بدون كمترین مقاومتی دو دستی به باند مرتجع اسلامی طالبان واگذار شد و این فرزند خلف "آزادسازی" و "صدور دمكراسی غربی به افغانستان" در یک چشم بهم زدن سقوط كرد.

صحنه های دلخراش مردمی که از هراس بازگشت این باند جانی، از هراس بازگشت کشتار و قطع دست و تحمیل بربریت به مردم، خانه و زندگی خود را جا میگذارند و به سوی هواپیماهایی که برای خروج "شهروندان غیر افغانی" عازم افغانستان شده اند، نومیدانه میدوند، قلب هر انسان شریفی را به درد می آورد. نام این جنایت و هراس از جنایات بیشتر را "انتقال مسالمت آمیز" قدرت به طالبان گذاشتن، بیشرمی آشکار است.

از همان آغاز مذاكرات ترامپ با طالبان، روشن بود كه طالبان بار دیگر امور را بدست خواهد گرفت و آینده سیاهتری در انتظار مردم افغانستان خواهد بود. این سناریو و ساخت و پاخت دوباره با طالبان و تخلیه افغانستان و خاورمیانه از نیروهای نظامی آمریكا و غرب بعد از دو دهه تحمیل سیاست قومی - مذهبی كردن خاورمیانه، بیش از پیش برای افكار عمومی در جهان مسجل کرد كه هدف از جنگ آمریكا و اشغال افغانستان نه مقابله با تروریسم اسلامی یا رهایی مردم افغانستان از دست طالبان و...، كه تامین قدرقدرتی آمریكا و میلیتاریسم آن در مقابل قدرت های نوظهور امپریالیستی در جهان بود. معلوم شد كه این جنگ و اشغال اولیه آن توسط آمریكا، نه برای خلاصی مردم از دست ارتجاع طالبان و تروریسم اسلامی، كه برای پیشبرد اهداف جهانی هیٸت حاكمه آمریكا و مشروعیت دادن به وجهه خود در داخل آمریكا بود. هدفی که پس از ترور بن لادن تحت نام رفع خطر القاعده و"تروریسم"، پایان یافته اعلام شد. مردم بیگناه افغانستان طی سی سال گذشته بهای "زهرچشم" گرفتن همه هیئت های حاکمه آمریکا (دمکرات یا جمهوریخواه) از نظم و نظامی را می پردازند که به قدرقدرتی آمریکا گردن نمی گذاشت!

اكنون قرار است اداره امور خاورمیانه بدون دخالت مستقیم آمریكا و توسط باندهای افسار گسیخته قومی - مذهبی در سایه كشمكش دول مرتجع منطقه پیش برود. از جناب جو بایدن تا سران ریز و درشت "جامعه جهانی" اعلام كرده اند كه پروژه "دخالت بشردوستانه" در خاورمیانه پایان یافته است و بیش از این نمیتوان هزینه كرد و قادر نیستند تا رزمایش "صدور دمكراسی" در این منطقه را ادامه دهند! قرعه شروع واگذار كردن سرنوشت خاورمیانه به باندهای آدمكش اسلامی و قومی با دخالت مستقیم دول مرتجع منطقه، بنام مردم افغانستان رقم خورده است. اما مردم عراق و هر بخش دیگری در خاورمیانه كه در طی این دو دهه، مزه "مبارزه با تروریسم" و"دخالت های بشردوستانه" را چشیده اند، از این سیاست بی بهره نخواهند ماند. آنچه عیان است اینست كه بهای تخلیه آمریكا از خاورمیانه و نزول موقعیت سیاسی آن در كشمكش و رقابت با سایر قطب های امپریالیستی مانند چین و روسیه، در جبهه جنگ های نیابتی را باید مردم بیگناه و غیر نظامیان در خاورمیانه بپردازند. صدها هزار کشته و میلیونها آواره، نابودی کامل تمدن در افغانستان و سازمان دادن باندهای فوق ارتجاعی و جنایتکاری مانند طالبان، القاعده، جبهه النصر و داعش محصول مستقیم این "دخالت های بشردوستانه" به افغانستان اند.

نتیجه پایان "ماموریت امریکا در جنگ با تروریسم در افغانستان" كه دو دهه پیش با آغاز لشكركشی نظامی آمریكا و دول غربی به این کشور و سپس در عراق به بهانه مقابله با "تروریسم"، القاعده، طالبان و "خطر سلاح های شیمیایی" صدام، در تاريکى شب از ارتفاعات چند ده هزار مترى و از کشتى‌ها و زيردريايى‌ها، دهها هزار تن بمب و موشک بر شهرها آغاز شد، رها شدن افسار سگ های شكاری طالبان و طالبانها، مقتدی صدرها و حشد شعبی ها در شهرها، میادین، خیابانها و كوچه پس كوچه های افغانستان و عراق و ... است.

با اعتراضات گسترده مردم افغانستان به سیطره دوباره باند طالبان بر قدرت، با فرار صدها هزار نفره مردم از این کشور، هیچ عقل سالمی نمیپذیرد كه مردم افغانستان تن به "انتقال مسالمت آمیز قدرت" و"انتخاب" جهادی های كثیف طالبان با آن پیشینه سیاه آدمكشی داده باشند. هیچ انسان شریفی فكر نمیكند كه این باند اسلامی بعد از سهیم شدن در قدرت، سربریدن و سنگسار كردن را كنار میگذارند و اهلی میشوند. هیچکسی فكر نمیكند كه طالبان با بیرون آمدن از زیر سایه غرب، و برای پذیرفته شدن در کلوپ جهانی سازمان ملل و .. آداب را رعایت میکند.

هیچ شهروند افغانستانی معتقد نیست كه از این پس رسم شهرنشینی و مملكت داری را دستجات و باندهای اسلامی و آدمكش شبیه به طالبان به ارمغان می آوردند. محال است هیچ جنبنده ای معتقد باشد كه طالبان در مقایسه با داعش، موجود تطهیر شده ای است! چه كسی باور میكند كه یك باند جانی و قاچاقچی مواد مخدر، یک نیروی ضد زن و وحشی، اصول مدنیت را پیشه میكند و افغانستان را "كشور" میكند! به همان اندازه كه میلیونها انسان اسیر در بند حاكمان منطقه شاهد "تعدیل و اصلاح" ارتجاع حكومت های سیاه خود از جمله در ایران، عربستان و پاكستان بوده اند، به همان درجه هم اینبار مردم افغانستان شاهد" اصلاح" و"اهلی شدن" باند سیاه طالبان خواهند بود!

طالبان "متمدن"، به همان اندازه "انتخاب" مردم افغانستان است كه جمهوری اسلامی "انتخاب" مردم ایران و اسد "انتخاب" مردم سوریه! فرودگاه های افغانستان را از كار انداخته اند و مرزها را بسته اند و قرار است همه شهروندان افغانستانی و فراریان از جهنم افغانستان را از هر كجای دنیا به افغانستان دپورت كنند و" جهادی های رهاییبخش" طالبان در افغانستان با آغوش باز مردم فراری و گریخته از طاعون اسلامی را تحویل بگیرند!

بشریت به این سیاست، به از هم گسیختن بنیادهای زندگی مدنی و اجتماعی مردم افغانستان، به تحمیل سیاست قومی - مذهبی كردن خاورمیانه توسط دولت آمریكا و دول غربی، به حامیان میلیتاریسم و تروریسم و جنگ طلبی آمریكا، تف میكند. باند اسلامی و تبهكار طالبان، انتخاب مردم افغانستان نیست و باید وجودش را به زباله دانی تاریخ سپرد.

مردم، زنان، كودكان و سالخوردگان، قربانی كشمكش و رقابت دولت آمریكا با سایر نیروهای نوظهور امپریالیستی در جهانند. سیاستی که همواره با گروگان گرفتن و قربانی کردن مردم خاورمیانه همراه بوده است. تنها نیروی بشریت متمدن و طبقه كارگر جهانی میتواند به این رقابت های امپریالیستی و انهدام جوامع بشری خاتمه دهد؛ تنها بازوی قدرتمند طبقه كارگر جهانی میتواند مانع رها شدن افسار چندباره سیاهترین باندهای تاریخ بشری شود.

بیداری طبقه كارگر، بدست گرفتن سكان سرنوشت و قدرت توسط كمونیسم و طبقه ما از ایران و خاورمیانه تا قلب پایتخت های كشورهای اروپا میتواند جهان امروز را از دردناكترین و ناامن ترین شرایط، به سوی جهانی مملو از رفاه و امنیت و خوشبختی، عبور دهد.

دولت طالبان از منظر مردم شریف و متمدن جهان هیچ مشروعیتی ندارد. نباید اجازه داد "مراجع بین المللی" و دول مرتجع منطقه و قدرتهای جهانی در بده بستان های خود حاکمیت طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت بشناسند. مردم افغانستان به هیچ گوشه ای از ماهیت عصر حجری باند مخوف طالبان، "آری" نگفته اند! باید برای کوتاه کردن دست این باند جانی از زندگی مردم در کنار مردم افغانستان ایستاد.

حزب كمونیست كارگری – حكمتیست (خط رسمی)

۱۶ اوت ۲۰۲۱
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/210816e
---------
دبیرخانه حزب كمونیست كارگری - حكمتیست (خط رسمی)
ایمیل آدرس: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سایت حزب: http://hekmatist.com