اطلاعیه حزب: تشنگان آب! تشنگان آزادی، تشنگان برابری!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ده روز از شروع طغیان میلیونی مردم آزادیخواه در خوزستان میگذرد. خشمی که در اعتراض به بی آبی سرباز کرد و اکنون به روشنی درد مشترک اکثریت عظیم مردم ایران را با صدای رسا بانگ میزند و از خوزستان تا تهران، از کردستان و خراسان تا آذربایجان و بلوچستان و... را به هم وصل کرده است. طغیانی که یک سر آن در خیابانها و در اعتراض محرومین در جریان است و سر دیگر آن در مراکز کارگری از نفت و گاز و پتروشیمی ها، تا هفت تپه و فولاد و معادن، تا صف معلم و بازنشسته و... را به هم تنیده است.

این طغیان مردمی است که از بی حقوقی، از ققر و گرانی، از بیکاری، از بی برقی و بی آبی و از توحش و بربریت حاکمان غیر مسئول و بی لیاقت به تنگ آمده اند.
تشنگی مردم خوزستان، فقر و بی حقوقی اکثریت مردم ایران، بی برقی و مرگ و میر روزانه بدلیل کرونا، حقوق دریافت نشده کارگران، کارطاقت فرسا و در محیطهای کاری و دستمزدهای ناچیز، استبداد سیاسی و زن ستیزی، در کنار دزدی و چپاول سرمایه داران و حکومتیان، به جدالی دامن زده است که راه بازگشتی را برای طرفین آن باقی نگذاشته است.
موج حمایتها از مردم خوزستان در شهرهای مختلف ایران از تهران تا آذربایجان و کردستان، از مشهد تا کرج و... بیان درد مشترک این صف وسیع است، بیان خواست و مطالبه مشترک این مردم برای آزادی و برابری است.
راس این صف برای تعیین تکلیف این اوضاع و حل این بحران به نفع پایین جامعه و نجات جامعه از فقر و فلاکت و استبداد سیاسی طبقه کارگر ایران قرار دارد. طبقه ای که چندین سال است با اعتصابات و اعتراضات وسیع خود و امروز با پیوستن کارگران نفت و گاز و پتروشیمی ها تلاش میکند صف خود را متحد کرده و به عنوان یک طبقه واحد، با پرچم آزادی و برابری در راس اعتراض آزادیخواهانه مردم ایران برای پیروزی قدم بردارد.

مردم آزادیخواه!
طغیان میلیونی و متحدانه شما علیه بی آبی و بی برقی و گرانی و بیکاری و فقر و فساد و بی مسئولتی انگلهای در حاکمیت، اعتراض به دهها و دهها درد درمان نشده جامعه هشتاد میلیونی به فقر و فلاکت کشیده شده ایران، باید به پیروزی برسد! پیروزی این صف ممکن است.
برای پیشروی و پیروزی باید فوری در ارگانهای اعمال اراده خود، متحد شوید! در محل کار و محل زندگی، در شوراهای کارگری و مردمی، یا هر نهاد و ارگان و سازمان و شکلی که دخالت متحدانه و مستقیم شما از بطن جامعه را تضمین کند، متحد شوید! باید اداره امور را در محله، شهر و در همه مشاغل جامعه، بدست گرفت!
باید حاکمان مرتجع و نالایق، این حامیان نظام سود و استثمار و استبداد را که نه توان و نه خواست برآورده کردن ابتدایی ترین خواستهای شما را ندارد، مرخص کرد و کنترل زندگی خود را بدست گرفت. حاکمیتی در کار نیست! باید مردم متشکل در شوراها حاکمیت کنند.
حزب حکمتیست (خط رسمی) تا پیروزی و دستیابی به آزادی، رفاه، امنیت و حکومت شورایی در کنار شما مردم آزادیخواه، کارگران، زنان، جوانان، معلم و بازنشسته و محرومین جامعه از پا نخواهد نشست! برای دستیابی به " آزادی، رفاه، حکومت شورایی"، همین امروز، و فورا دست به کار شوید!

زنده باد آزادی و بربری
مرگ بر جمهوری اسلامی
حزب حکمتیست (خط رسمی)
٢٥ ژوئیه ٢٠٢١

اطلاعیه دفتر کردستان: جبهه مشترک حاکمیت اسلامی و سنتهای پوسیده علیه زنان
در حاشیه دستگیری چهار زن مدل لباس، در شهر مهاباد
پارچه سرای ربانی با نمایش زنان شیک پوش و کاملا مدرن در مهاباد افتتاح شد. همراه حاکمیت بخشی از نیروهای سنتی و طرفداران سنن عهد عتیق را وحشتزده کرد. تعرض و وحشت حکومت اسلامی علیه زنان مدرن که قوانین اسلامی پشیزی برایشان ارزش ندارد، غیر قابل انتظار نبود. غیرقابل انتظار نبود چون چهل تلاش این حاکمیت برای مدون کردن قوانین پوسیده و ارتجاعی اسلامی در اولین فرج و در پیش دیدگان نظام زیر پای زنان آزادیخواه و برابری طلب لگدمال شد. چهل سال تلاش جمهوری اسلامی برای نهادینه کردن سنتهای اسلامی و ضد زن، با این نمایش نقش بر آب شد. نمایش زنان در مهاباد گوشه ایی از مقاومت و تعرض زنان جامعه در سطح سراسری است. این مقاومت و تعرض همزاد به قدرت رسیدن نظام اسلامی است. ویژگی تعرض امروز زنان در مهاباد را در متن وضعیت اعتراضی و انفجاری موجود در جامعه ایران باید قرار داد.
اوضاع و احوالی که از سال 96 و 98 شروع شده، با اعتراضات اجتماعی مردم و اعتصابات گسترده کارگران ادامه داشته و در ادامه انتخابات نمایشی را به کابوس نظام تبدیل کرده و این روند هر روزدر حال سرعت و شدت گرفتن است. تعرض هیستریک و "قاطعانه" دادگستری استان آذربایجانغربی برعلیه این زنان، در چنین متنی خیلی بیشتر قابل فهم است. رژیم اسلامی با تصور قدرت سنن ارتجاعی و پوسیده در همراهی با آنها اقدام به سرکوب و دستگیری این زنان مدرن کرده است. این اقدام حاکمیت باید از طرف زنان و مردان آزادیخواه مهاباد مورد اعتراض شدید قرار گرفته و با قدرت اجتماعی باید دستگیر شدگان را آزاد نمایند. در بطن توازن قوای موجود که حاکمیت زیر ضرب جنبش سراسری اعتراضی و اعتصابی است، این امر کاملا ممکن است.
بخش بزرگی از ناسیونالیستهای کرد با بهانه زیر پا نهادن عفت و اقتدار شهر "قاضی محمد" همراه جمهوری اسلامی علیه این زنان و این نوع از مدرنیسم هجمه و تعرضی برپا کرده اند. ناسیونالیسم و فرهنگ پوسیده سنتی و مردسالارانه دو روی سکه همه جریانات ملی و قومی هستند. هجمه هیستریک، توهین و فحاشی به این زنان مدل و مدرن به بهانه زیرپا نهادن سنن کردی و آبا و اجدادی، بیشتر نشان از وحشت ناسیونالیستهای کرد، در زیر پا نهادن یکی از پایه های این جنبش را دارد. مدرنیسم زنان همراه با حاکمیت اسلامی، فرهنگ و سنن عتیق مردسالارانه و ناسیونالیستی کردی را نیز زیر پای خود نابود کرد. باید در برابر تعرض افسارگسیخته و زمخت ناسیونالیسم کرد علیه زنان مدرن و آزادیخواه ایستاد. باید مردم آزادیخواه کردستان، تمام قد در مقابل هر تعرضی علیه زنان به هر بهانه ایی صف ببندند. باید امنیت را برای حضور زنان با هر پوششی در جامعه تضمین کرد.

زنان و مردان آزاده مهاباد!
رژیم اسلامی این چند نفر را از میان شما، به گروگان گرفته است تا همه شما را بترساند، شما را از دست بردن به قدرت متحد خود بترساند، از اقدام برای سرنگونی اش بترساند، و از جارو کردن خویش توسط شما بترساند. شما هم در مقابل میتوانید که نشان دهید که با اسرای لباس فروشی ربانی درد مشترک و سرنوشت مشترک دارید. این را مطمئن باشید که این رژیمی که از شما رای مخالفت گرفت، موجود دیروز نیست؛ اینها تغییر در تناسب قوای سیاسی بین شما و خود را میدانند و در مقابل تعرض شما، ناچار به عقب خواهند رفت.

زنان و جوانان شهرهای کردستان!
رژیم اسلامی درست در دورانیکه نحیف ترین جثه سیاسی ایدئولوژک را به دنبال خویش یدک می کشد، از طریق تعرض به آزادی پوشش در لباس فروشی آقای ربانی، تمام شما را به جنگ طلبیده است. در مقابل این تعرض، فراخوان ما به شما، یک پاسخ شایسته است! حق پوشش جزو ابتدایی ترین و پیش پاافتاده ترین حقوق فردی است. جمهوری اسلامی از این طریق، مطالبه و آرزوی میلیونی شما را به گلوله بسته است. ما همه شما را فرامیخوانیم که برای آزادی دستگیرشدگان لباس فروشی ربانی تمام توان تان را به خرج داده و از هر طریق که میتوانید صدای خود علیه بی حقوقی خود را بلند کرده و به زندانی شدن تمام دستگیرشدگان لباس فروشی ربانی اعتراض کنید!

مرگ بر جمهوری اسلامی
دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

فحه نخستاسناد پايه ایتشکيلات هاانتشاراتاطلاعيه‌ها وبیانیه‌هاصفحات ويژهعضویت در حزبتماس با مامیدیاپیوندها
اطلاعیه حزب: طغیان برای زندگی حق مردم ایران است!
شش روز تظاهرات های خیابانی و طغیان رو به گسترش در شهرهای مختلف خوزستان، در شهرهای حمیدیه، شادگان، سوسنگرد، بستان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر و منطقه زرگان، دشت آزادگان، کوت عبدالله و قلعه کنعان شهر اهواز، شوش و شوشتر، کوچه به کوچه و محله به محله در اعتراض به قطع آب و بی آبی، در جریان است. طغیانی که بار دیگر صحنه های به مراتب وسیع تر و متحدانه تر از خیزش دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ توسط مردمی که دیگر "کارد به استخوانش رسیده است" را شکل داد. خیزشی که هنوز در جریان است و مقابله نیروهای یگان ویژه و سرکوب گر، قادر به عقب راندن آن نیست!
طغیان میلیونی و متحدانه مردم علیه بی آبی و بی برقی و گرانی و بیکاری و فقر و فساد و بی مسئولتی انگلی حکومت در مقابل کشتار جمعی مردم بر اثر کرونا، و در اعتراض به دهها و دهها درد درمان نشده جامعه هشتاد میلیونی به فقر و فلاکت کشیده شده ایران، حق مردم در ایران است.
شش روز طغیان رو به گسترش در خوزستان علیه بی آبی، طغیانی که توسط بخش اعظم جامعه، از کارگران پیشرو اعتصابی هفت تپه، تا ساکت ترین و دست به کلاه ترین بخش های جامعه، مورد حمایت قرار گرفته است، خاموش شدنی نیست!
نه تیراندازی هوایی علنی نیروهای امنیتی، نه تیراندازی مخفی دستجات مسلح لباس شخصی حکومت، نه شلیک گاز اشک‌آور، و نه بازداشت مستاصلانه تعدادی، قادر به مقابله با سیل متحدانه مردمی که در سراسر خوزستان فریاد میزنند "تشنه ایم، آب میخواهیم" نیست! سیل متحدانه مردمی که میتواند بسرعت در سراسر ایران جاری شود و حکومت مشتی جنایتکار بی مسئولیت را به زیر بکشد.
این مردم متحد و عزم جرم کرده که حق خود از زندگی را می شناسند و به کم راضی نیستند، میتوانند برای کشیدن گوش حاکمیت، پیشروی کنند! برای مجبور کردنشان به گشاد کردن سرکیسه پرخزانه برای پاسخ گویی به ابتدایی ترین نیازهای مردم، آب و برق و معیشت، در ارگانهای اعمال اراده خود، متحد شوند! در محل کار و محل زندگی، در شوراهای کارگری و مردمی، متحد شوند! علاوه بر مرخص کردن مقامات استانداری ها و شهرداری ها و ... کل نظام سود و استثمار سرمایه با همه مخلفات مجلس و دولت و قوه قضاییه و رئيس جمهور و مقام معظم و بیت رهبری و سپاه و بسیج و گله مفت خور آیت الله ها و ... را به زیر بکشند! کنترل زندگی خود را بدست بگیرند!
زنده باد مبارزه متحدانه و متشکل مردمی که برای زندگی به میدان آمده است.
حزب حکمتیست (خط رسمی)
۲۸ تیر ۱۴۰۰

اطلاعیه دفتر کردستان: جبهه مشترک حاکمیت اسلامی و سنتهای پوسیده علیه زنان
در حاشیه دستگیری چهار زن مدل لباس، در شهر مهاباد
پارچه سرای ربانی با نمایش زنان شیک پوش و کاملا مدرن در مهاباد افتتاح شد. همراه حاکمیت بخشی از نیروهای سنتی و طرفداران سنن عهد عتیق را وحشتزده کرد. تعرض و وحشت حکومت اسلامی علیه زنان مدرن که قوانین اسلامی پشیزی برایشان ارزش ندارد، غیر قابل انتظار نبود. غیرقابل انتظار نبود چون چهل تلاش این حاکمیت برای مدون کردن قوانین پوسیده و ارتجاعی اسلامی در اولین فرج و در پیش دیدگان نظام زیر پای زنان آزادیخواه و برابری طلب لگدمال شد. چهل سال تلاش جمهوری اسلامی برای نهادینه کردن سنتهای اسلامی و ضد زن، با این نمایش نقش بر آب شد. نمایش زنان در مهاباد گوشه ایی از مقاومت و تعرض زنان جامعه در سطح سراسری است. این مقاومت و تعرض همزاد به قدرت رسیدن نظام اسلامی است. ویژگی تعرض امروز زنان در مهاباد را در متن وضعیت اعتراضی و انفجاری موجود در جامعه ایران باید قرار داد.
اوضاع و احوالی که از سال 96 و 98 شروع شده، با اعتراضات اجتماعی مردم و اعتصابات گسترده کارگران ادامه داشته و در ادامه انتخابات نمایشی را به کابوس نظام تبدیل کرده و این روند هر روزدر حال سرعت و شدت گرفتن است. تعرض هیستریک و "قاطعانه" دادگستری استان آذربایجانغربی برعلیه این زنان، در چنین متنی خیلی بیشتر قابل فهم است. رژیم اسلامی با تصور قدرت سنن ارتجاعی و پوسیده در همراهی با آنها اقدام به سرکوب و دستگیری این زنان مدرن کرده است. این اقدام حاکمیت باید از طرف زنان و مردان آزادیخواه مهاباد مورد اعتراض شدید قرار گرفته و با قدرت اجتماعی باید دستگیر شدگان را آزاد نمایند. در بطن توازن قوای موجود که حاکمیت زیر ضرب جنبش سراسری اعتراضی و اعتصابی است، این امر کاملا ممکن است.
بخش بزرگی از ناسیونالیستهای کرد با بهانه زیر پا نهادن عفت و اقتدار شهر "قاضی محمد" همراه جمهوری اسلامی علیه این زنان و این نوع از مدرنیسم هجمه و تعرضی برپا کرده اند. ناسیونالیسم و فرهنگ پوسیده سنتی و مردسالارانه دو روی سکه همه جریانات ملی و قومی هستند. هجمه هیستریک، توهین و فحاشی به این زنان مدل و مدرن به بهانه زیرپا نهادن سنن کردی و آبا و اجدادی، بیشتر نشان از وحشت ناسیونالیستهای کرد، در زیر پا نهادن یکی از پایه های این جنبش را دارد. مدرنیسم زنان همراه با حاکمیت اسلامی، فرهنگ و سنن عتیق مردسالارانه و ناسیونالیستی کردی را نیز زیر پای خود نابود کرد. باید در برابر تعرض افسارگسیخته و زمخت ناسیونالیسم کرد علیه زنان مدرن و آزادیخواه ایستاد. باید مردم آزادیخواه کردستان، تمام قد در مقابل هر تعرضی علیه زنان به هر بهانه ایی صف ببندند. باید امنیت را برای حضور زنان با هر پوششی در جامعه تضمین کرد.

زنان و مردان آزاده مهاباد!
رژیم اسلامی این چند نفر را از میان شما، به گروگان گرفته است تا همه شما را بترساند، شما را از دست بردن به قدرت متحد خود بترساند، از اقدام برای سرنگونی اش بترساند، و از جارو کردن خویش توسط شما بترساند. شما هم در مقابل میتوانید که نشان دهید که با اسرای لباس فروشی ربانی درد مشترک و سرنوشت مشترک دارید. این را مطمئن باشید که این رژیمی که از شما رای مخالفت گرفت، موجود دیروز نیست؛ اینها تغییر در تناسب قوای سیاسی بین شما و خود را میدانند و در مقابل تعرض شما، ناچار به عقب خواهند رفت.

زنان و جوانان شهرهای کردستان!
رژیم اسلامی درست در دورانیکه نحیف ترین جثه سیاسی ایدئولوژک را به دنبال خویش یدک می کشد، از طریق تعرض به آزادی پوشش در لباس فروشی آقای ربانی، تمام شما را به جنگ طلبیده است. در مقابل این تعرض، فراخوان ما به شما، یک پاسخ شایسته است! حق پوشش جزو ابتدایی ترین و پیش پاافتاده ترین حقوق فردی است. جمهوری اسلامی از این طریق، مطالبه و آرزوی میلیونی شما را به گلوله بسته است. ما همه شما را فرامیخوانیم که برای آزادی دستگیرشدگان لباس فروشی ربانی تمام توان تان را به خرج داده و از هر طریق که میتوانید صدای خود علیه بی حقوقی خود را بلند کرده و به زندانی شدن تمام دستگیرشدگان لباس فروشی ربانی اعتراض کنید!
مرگ بر جمهوری اسلامی
دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)