تنها آلترناتیو کارگری می تواند!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

گردش قرن در تاریخ مصادف با شیوع ویروس مرگ بارکرونا است که جان میلیون ها نفر در جهان و هزاران نفر در ایران را گرفته است. این نیز نه یک بلای طبیعی بلکه ریشه در نظام استثمار و ستم سرمایه داری دارد. در ایران حاکمیت رژیم قرون وسطایی سرمایه داری فقر و فلاکت بی سابقه ای را برزند گی کارگران و مردم ستم دیده حاکم گردانیده است. خیزش های اجتماعی در ایران واعتراضات روزمره مردم ستمدیده بر بستر اعتراضات و اعتصابات کارگری در برابر بحران های عدیده ای است که نظام حاکم جز با اتکا به سرکوب و نظامی گری راه برون رفتی از آن ندارد وشرایطی را ایجاد کرده است که در بازخورد اجتماعی و سیاسی اش راه حلی جز سرنگونی و نابودی اش بدست نمی دهد.

تجدید آرایش رژیم اسلامی با انتصاب رئیسی قاتل و با اتکا به استراتژی سرمایه داری، کشتی به گل نشسته حکومت اسلامی را نجات نخواهد داد. طبقه کارگربا پشتوانه چهل سال گذشته از خاتون آباد تا هفت تپه، فولاد، هپکو، آذرآپ و اکنون با اعتصاب کارگران پروژه صنعت نفت و پتروشیمی به موقع به تجدید آرایش رژیم علیه طبقه کارگر و کل جامعه عکسل العمل نشان داد.

سازمان یافتگی اعتراضات و اعتصابات کارگری ومبارزات مردم ستمدیده حول آن با اتکا به اتحاد و همبستگی طبقاتی می تواند مسیر مبارزه سیاسی را به نفع کل جامعه رقم زند. طبقه کارگردر ایران با پیام همکاری و اتحاد خود در اول ماه مه 1400، آلترناتیو کارگری برای رهایی کل جامعه را ارائه داد.

امروز تنها راه رهایی از چنگال ستم این رژیم جنایتکارسرمایه داری، اتحاد، حمایت و همراهی اکثریت مردم ستمدیده با طبقه کارگری است که در زیر یوغ ظلم این نظام به مبارزه برخاسته است.

تنها راه رهایی، همراهی با یک آلترناتیو کارگری همه گیر و سراسری است که بتواند پاسخگوی نیاز ها و خواست های اکثریت جامعه باشد.

طبقه کارگر با اتکا به تشکلات مستقل طبقاتی و همراه کردن دیگر جنبشهای اجتماعی میتواند بعنوان آلترناتیو در جامعه تبدیل شود.

پیشروی طبقه کارگر و متحدینش در ایران نیاز به همبستگی با طبقه کارگرجهانی نیز دارد.

زمان آن فرا رسیده است که آلترناتیو کارگری بعنوان یک روش زندگی اجتماعی در برابربربریت سرمایه داری قد علم کرده و ابراز وجود نماید.

اعتصابات کارگری و اعتراضات مردم ستم دیده در ایران اجتناب ناپذیر است. این مبارزات میتواند رژیم اسلامی و دیگر آلترناتیوهای سرمایه داری را به عقب براند. کارگران با ایجاد تشکل مستقل و سازماندهی خود، راه را برای آلترناتیو کارگری بعنوان تنها بدیل برای تامین معیشت همگانی، رفاه، آزادی، سعادت، آسایش و شادی هموار خواهند کرد.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
پیروز باد آلترناتیو کارگری

جون 2021
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید