علی جوادی: در مورد اعتراضات نفتگران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مصاحبه تلویزیونی برای یک دنیا بهتر با علی جوادی در مورد اعتراضات نفتگران؛ بحران آب در ایران و سازش آمریکا و طالبان

 


July 18, 2021 8:24 pm 10 KB
From:
Mahmood Ahmadi
To:
Azadi B, Iran Tribune (2 more)
https://youtu.be/J0NTNv3tqJQ

Mahmood Ahmadi

http://www.wpiran.org/

https://rowzane.com/index.php

tel:416-9539750