پیروز باد اتحاد سراسری کارگران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در همبستگی با اعتصاب سراسری کارگران و همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران متشکل و متحد شویم!

بحث آزاد
18 جولای 2021 / 27 تیر 1400

ساعت 19.00 بوقت اروپای مرکزی
ساعت 21.30 بوقت ایران
پالتالک
Iran Shoraye Sarasary
شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور