نسان نودینیان: ۴ آپریل روز جهانی علیه حوادث ناشی از کار

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حوادث در محیط کار هرسال باعث مرگ و از کار افتادگی چند میلیون از کارگران و کارکنان بخشهای مختلف تولیدی و پروژه ای می شود. قربانیان حوادث جدی مربوط به بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار، طبق برآورد سازمان بین المللی کار بالغ بر ۳۴/۲ میلیون نفر در سال می باشد و همچنین هزینه ای بالغ بر ۴ درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص میدهد. در اغلب کشورها از جمله ایران، حوادث ناشی از کار، مرگ و میرو بیماری ها ، به طور کامل گزارش و ثبت نمی گردند بنابراین ارقام اعلام شده جهانی می توانند به صورت برآوردی در نظر گرفته شود و میزان واقعی از آن بیشتر است.

بیشترین مرگ و میر ناشی از بیماری¬های شغلی سرطان، بیماری¬های خونی و بیماری¬های مسری را شامل می¬گردد. مرگ ناشی از مواجهه با مواد خطرناک در محیط کار بیشترین امار مرگ را در بر میگیرد. آمار حوادث محل کار که منجربه زخمی شدن و آسیب دیدن میشود بیش از سیصد میلیون نفر در سال است.

بر اساس گزارش سازمان بین¬المللی کار(ILO) تحقیقات انجام شده حاکی از پدید آمدن ریسک¬های جدید ایمنی و بهداشت کار در جهان است که ناشی از ظهور فن¬آوری¬های نو در جهان است. برای مثال عوامل ناشی از بیماری¬های روانی- اجتماعی(psychosocial illness) از قبیل استرس¬های شغلی و دیگر ناهنجاری¬های ذهنی، مواجهه با تشعشات غیر یونیزان و بیماری¬های مربوط سالخوردگی نیروی کار که از چالش¬های جدید نیروی کار در کشورهای توسعه یافته است، گسترش مشاغل غیر رسمی، اشتغال در مشاغل پرخطر، قراردادهای موقت و کارگران مهاجر همچنان از مسائل و چالش¬های بزرگ پیش روی سازمان بین¬المللی کار می¬باشند.

سالخوردگی کارگران در بالا بودن حوادث کار نقش بسزایی دارد. آمار تحقیقاتی سازمان بین¬المللی کار(ILO) نشان می¬دهد بیش از ده درصد نیروی کار جوان هم اکنون در جهان بی¬کار می¬باشند و برخی از آنها به ناچار به مشاغل غیر رسمی و کارهای سیاه روی خواهند آورد که ریسک¬های به مراتب بیشتری را برای آنان ایجاد خواهد کرد. چالش¬های پیش روی کار زنان نیز زیاد است. در کشورها بستگی به نظام ساختاری از جمله ایران با نظام ضد زن دشواری های کار زنان شدت بیشتری پیدا میکند.

بر اساس گزارش سازمان بین¬المللی کار ۹۸ درصد حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری است.

کشورهای ژاپن، سوئد و فنلاند بیشترین کاهش در زمینه حوادث کار را دارند. عامل عمده این کاهش تغییر شرایط محیط کار از وضعیت ناایمن به ایمن بوده است.

در ایران در سال گذشته بیش از هزار نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند بیشترین قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن بوده است. و دیگر عوامل در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در این حوادث ۱۵ هزار نفر نیز مصدوم شده اند. که شامل معلول شدن و از کار افتادگی نیز میباشد.

وضعیت حوادث ناشی از کار در استان تهران و اصفهان در سال‌های اخیر افزایش یافته است و این دو استان در سال‌های اخیر به ترتیب رتبه نخست و دوم را در حوادث کار داشته‌اند. همچنین دو استان خوزستان و مرکزی در سال‌های اخیر رتبه سوم و چهارم را به خود اختصاص داده‌اند.

حزب کمونیست کارگری در برنامه خود برنامه یک دنیای بهتر در این رابطه بر این نکات تاکید میکند: تضمین ایمنى و بهداشت محیط کار و تقلیل مخاطرات کار به حداقل ممکن، بدون هیچ صرفه جویى، با استفاده از پیشرفته ترین تسهیلات و امکانات مورد استفاده در سطح جهان. نظارت و معاینه پزشکى منظم در برابر مخاطرات و بیمارى هاى حرفه اى و ناشى از کار، توسط مراجع پزشکى مستقل از کارفرما، به هزینه کارفرمایان و دولت. – بیمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشى از کار، اعم از اینکه در محیط کار و یا خارج آن رخ دهد و بدون اینکه کارگر نیازى به اثبات قصور کارفرما و یا مدیریت داشته باشد. پرداخت حقوق کامل بازنشستگى به کارگرانى که در نتیجه صدمات ناشى از کار توانایى کار کردن را از دست میدهند.
مندرج درکارگر کمونیست ۷۲۲
۲۱ فروردین ۱۴۰۱