در خواست کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در خواست کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری جهان از سازمان جهانی کار برای آزادی نمایندگان کانون مدافعان حقوق کارگر در ایران: دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه جهانی کارگری در خواست نامه اش با ذکر موارد نقض حقوق کارگری نمایندگان کانون مدافعان حقوق کارگر خواهان مداخله فوری دبیر کل سازمان جهانی کار برای آزادی فوری و بی قید و شرط هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی از حکومت ایران است. در این درخواست نامه اعلام شده است که خانم صفرزاده وآقای ثقفی در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۸ به اتهام واهی «تبلیغ علیه نظام» در دادگاه انقلاب کرج محاکمه وبه یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی و دیگران در یک تجمع خصوصی در محل کار آقای ثقفی بازداشت شدند. در حالی که دیگر فعالان در همان روز آزاد شدند، هاله صفر زاده و علیرضا ثقفی همچنان در یکی از خشن ترین زندان های ایران (کچویی) جاییکه زندانیان به دلیل جرایم سنگین جنایی در حبس هستند به سر می برند.
کنفدراسیون یادآور می‌شود که کمیته آزادی تشکل‌ها و کمیته کاربرد استانداردها بارها توجه حکومت ایران را به عدم رعایت حقوق اساسی و کنوانسیون‌های اصلی سازمان بین‌المللی کار جلب کرده‌اند.
کنفدراسیون درخواست مداخله عاجل از سازمان جهانی کار را اعلام داشته و خواسته تا از حکومت ایران بخواهند، هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی فورا و بدون قید و شرط را آزاد کند، هرگونه اموال مصادره شده آنها را بازگرداند، و همه اتهامات علیه آنها را لغو کند و از هرگونه دستگیری، آزار و اذیت و ارعاب بیشتر دست بردارد.

@kanoonmodafean

۱۷فروردین ۱۴۰۱ :