این عکس تصویر عجیبی از دنیای امروز است

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

صدها مرد به جنازه زنی مینگرند که قربانی ناموسپرستی و مردسالاری شده است. این مردان به چه می اندیشند ، به زنان و فرزندان خود؟ شاید هرکدام فکر میکنند کافی بود فقط ده نفرمان صدایش را بلند میکرد و فریاد مرگ بر مرد سالاری بر میآورد شاید می شد کاری کرد؟ چند نفر از اینان حق را به مرد می دهند؟ چه نفر همین زن را نفرین میکنند؟ چند نفر روزانه دهها مرتبه به ناموسش قسم میخورد و معامله میکنند؟ این عکس تصویر عجیبی در یک دنیای بسیار عجیبتر است.‌

تصویر مراسم خاکسپاری زنی ست که در کردستان عراق بدست همسرش به آتش کشیده شد و بعد از چند روز در بیمارستان درگذشت. این صحنه ها روزانه همه جای این دنیای خاکی در حال تکرار شدن است.
#قتل_زنان
#ناموسپرستی