فراخوان شبکه همیاری و همبستگی زنان افغانستان و ایران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بازگرداندن طالبان به اریکه قدرت در افغانستان و برقراری امارت ارتجاع اسلامی کار هر قدرت منطقه ای و جهانی که بود، اعلام جنگ تمام عیار با زنان افغانستان برای باز پس گیری آزادیهای نیم بند سطحی دوران غیبت طالبان است. از آنجا که حقوق زن جهانشمول است و برخورداری از آن به باورهای هیچ دارودسته مذهبی و سنتی ربطی ندارد. لذا سنگربندی های جدیدی در دفاع از حقوق زنان و برای عقب راندن هجوم ارتجاع اسلامی، یک ضرورت تاریخی است

این سنگر بندی نمی تواند در عین حال مقابله جدی با تحمیل انواع «خوش خیم» تر و «نرم» تر و «کمتر اسلامی» حکومت طالبان و خمینی در ایران و افغانستان نباشد. نمی تواند در مقابل تحمیل عقبگرد های عظیم تاریخی به زندگی زنان در محیط های اسلام زده، بنام «طالبان اصلاح شده» و «جمهوری اسلامی اصلاح شده» سدی نسازد

دست اسلام و مذهب با همه قوانین و سنت و فرهنگ و شریعت ش، باید تماما از زندگی شخصی، خصوصی، خانوادگی و اجتماعی زنان و دختران ، کوتاه شود! این کمترین دستاورد تاریخ بشریت پسا قرون وسطایی، امروز در باتلاق تحمیل عقب گردهای تاریخی به جهانیان،مطالبه ای حداقل و فوری است که جای تخفیف ندارد

مطالبه ای که بخصوص برای زنان و دختران در افغانستان و ایران، چون هوای تنفسی حیاتی است و جهانیان شاهد جنگ و جدال روزمره زنان و دختران در این دو جغرافیا با تاریخ و حاکمیت های مشابه هستند. پیوستن به جدال این زنان امروز و پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت یک ضرورت است

در پاسخ به این ضرورت بود که در نوامبر سال ۲۰۲۱ ما چهار تن از فعالین حقوق زنان افغانستان و ایران، با تاسیس“شبکه همیاری و همبستگی زنان افغانستان و ایران” و تدوین بیانیه و سند تاسیس این نهاد غیر دولتی و غیرانتفاعی بااهداف زیر اقدام نمودیم

” شبکه همیاری و همبستگی زنان افغانستان و ایران “، نهادی مستقل (غیردولتی) و غیرانتفاعی است که برای دفاع از حقوق انسانی زنان در افغانستان و ایران، تاسیس شده است. اولین قدم و شرط در دفاع از حقوق انسانی زنان در این جوامع، خلاصی از حاکمیت اسلام در هر شکل و لباس و تحت هر نام و عنوان، و رهایی از آپارتاید جنسی سیستماتیکی است که ارتجاع اسلامی در این جوامع حاکم کرده است

این شبکه دفتر تازه ای از مبارزه تاریخی زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب گشوده است، دفتری که با تلاش ماو شما میتواند صفحات بعدی تاریخ را بنفع رهائی زنان رقم بزند

به شبکه همیاری و همبستگی زنان افغانستان و ایران بپیوندید در این امر خطیر همراه و یاور باشند

از صفحه فیسبوک شبکه دیدار و آنرا دنبال کنید

از وبسایط شبکه دیدار کنید، بیانه و سند آنرا به اشتراک بگذارید

هیئت موسس