- تجمع اعتراضی کارگران پروژه مترو اهوازنسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق برای چندین وچندمین بار - تجمع اعتراضی دوباره کارگران بازنشسته دوسال اخیر کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل دفترمدیریت شرکت- بیانیه کنشگران صنفی معلمان استان البرز در محکومیت حکم زندان آقای جعفرابراهیمی و بازداشت آقایان، محسن حسن‌پوراز کرج و شعبان محمدی از مریوان- بیانیه انجمن صنفی معلمان شاغل و بازنشسته فارس در محکومیت حکم زندان جعفر ابراهیمی و بازداشتی های اخیر

جاویدان باد خاطره بخون خفتگان 4 بهمن ماه 1382 شهربابک.روز چهارم بهمن ماه 1382 ،نیروهای امنیتی- نظامی دولت هشتم(دولت اصلاحات) بر روی تجمع اعتراضی کارگران اخراجی مس خاتون آباد وخانواده هایشان آتش گشودند وجمعی ازمعترضین بخون درغلطیدند و4 کارگر (جاویدی،ریاحی،مومنی ومهدوی) ویک نوجوان(پورامینی)جان باختند. یادشان جاویدان باد- فراخوان تجمع کارگران ساختمانی کشور- فراخوان تحصن و تجمع گام به گام سراسری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به عدم توجه حاکمیت به مطالبات معلمان، در بهمن ماه جاری

فراخوان تجمع سراسری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به : ۱. بی‌توجهی به لایحه همسان‌سازی بازنشستگان ۲. تصویب ناقص رتبه‌بندی و عدم اجرای آن توسط دولت ۳. فراموش شدن ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ۴. فقدان آموزش رایگان و بی‌توجهی به اصل ۳۰ قانون اساسی ۵. عدم پرداخت پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۰ ۶. عدم استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی ۷. دربند بودن معلمان کنشگر و فعال صنفی

فراخوان تجمع انجمن صنفی معلمان مریوان برای محکومیت بازداشت شعبان محمدی عضو هیات مدیره انجمن: یکشنبه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷- ساعت : ۱۱/۳۰ تا ۱۳/۳۰ مکان : مقابل فرمانداری مریوان - فراخوان تجمع انجمن صنفی معلمان مریوان برای محکومیت بازداشت شعبان محمدی عضو هیات مدیره انجمن - حمایت معلمان مریوان از شعبان محمدی و جعفرابراهیمی در دیدار با خانواده شعبان محمدی - دیدار جمعی از فعالین کارگری و اجتماعی شهر سقز با خانواده معلم دربند شعبان محمدی عضو کانون صنفی معلمان کردستان-مریوان

- تجمعات اعتراضی دانشجویان دکتری تخصصی علوم پزشکی نسبت به سطح پایین کمک هزینه تحصیلی 1- تجمع اعتراضی دانشجویان دکتری تخصصی علوم پزشکی نسبت به سطح پایین کمک هزینه تحصیلی مقابل وزارت بهداشت 2- تجمع اعتراضی دانشجویان دکتری تخصصی علوم پزشکی شیراز نسبت به سطح پایین کمک هزینه تحصیلی مقابل ساختمان مرکزی - پنجمین روز اعتصاب کارگران پروژه جاده دوبانده زاهدان به خاش دراعتراض به عدم پرداخت چندماه حقوق

یاد کارگران جانباخته گرامی باد! 4 بهمن، سالگرد کشتار کارگران خاتون آباد بدست رژیم سرمایه داری اسلامی است. جمهوری اسلامی در دهه شصت با استفاده از جنگ و کشتاردستجمعی زندانیان، شرایط برای ادامه طرح و اجرای سیاست های جهانی اقتصاد سرمایه داری در ایران را فراهم کرد. با استفاده ازنیروی سرکوبگرو ممنوعیت تشکل وتجمع، فقر و فلاکت را بمرور برزندگی و زیست آحاد جامعه بویژه کارگران، حاکم کرده است. دربرابراجرای سیاست های نئولیبرالی در ایران، اعتراضات کارگری درجهت تامین امنیت شغلی وعلیه بیکارسازی و قراردادهای موقت و نیزطلب دستمزدهای معوقه بشکل راهپیمایی و تظاهرات در خیابان ها شروع شد.

مریم وحیدیان: نماینده واقعی کارگری در افزایش دستمزد عادلانه ۱۴۰۱ عقب‌نشینی نمی‌کند: رشد حدوداً ۶۰ درصدی تورم خوراکی‌ها، افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی اجاره‌بها در مناطق کارگرنشین، تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی مردم، عدم کنترل قیمت ارز در سال ۱۴۰۰ و برنامه‌ها برای افزایش مالیات حقیقی کارگران و مزدبگیران موجب شده تا کارگران به شدت نگران افزایش دستمزد ۱۴۰۱ باشند. مطالبه‌گری برای افزایش دستمزد نه فقط در ایام تعیین دستمزد بلکه توسط کارگران برخی کارخانه‌ها به ویژه نیرو‌های پیمانکاری که نسبت به دستمزد تبعیض آمیزشان اعتراض داشتند، در طول سال نیز ادامه داشته است.

- ازسرگیری اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله مقابل استانداری خوزستان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه - اعتصاب تجمع کارگران شهرداری هویزه دراعتراض به عدم پرداخت 3 ماه حقوق و7 ماه حق بیمه کانون نویسندگان ایران : تشدید وخامت حال زندانیان سیاسی اعتصابی - درخواست کانون نویسندگان ایران اززندانیان سیاسی برای پایان دادن به اعتصاب غذا - کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران:

فراخوان تجمع سراسری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به : ۱. بی‌توجهی به لایحه همسان‌سازی بازنشستگان ۲. تصویب ناقص رتبه‌بندی و عدم اجرای آن توسط دولت ۳. فراموش شدن ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ۴. فقدان آموزش رایگان و بی‌توجهی به اصل ۳۰ قانون اساسی ۵. عدم پرداخت پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۰ ۶. عدم استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی ۷. دربند بودن معلمان کنشگر و فعال صنفی

- آغاز اعتراضات 3 روزه فرهنگیان نسبت به عدم توجه حاکمیت به مطالباتشان با تحصن معلمان در مدارس کشور - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: امروز ۹ بهمن تحصن سراسری معلمان در مدارس در بسیاری از شهرها در حال برگزاری است - تجمع اعتراضی پرستاران وکارکنان بهداشت و درمان کشور نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی - چندمین روزاعتصاب کارگران شهرداری منطقه 6 اهوازدراعتراض به سطح پایین حقوق منجمله اجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل وعدم پرداخت مطالبات مبنی برسنوات، هزینه 4 درصدی مشاغل سخت وزیان آورو..

روز یکشنبه ۲۱ آذر دولت رئیسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد. این لایحه در صورت تصویب از سوی مجلس به عنوان برنامه‌ی سال آینده از سوی دولت اجرا خواهد شد. با توجه به نقش بدون انکار لایحه‌ی بودجه در زندگی و معیشت کارگران، طبیعی است که مفاد این بودجه جهت شناخت سیاست‌های دولت علیه کارگران باید مورد توجه آنها قرار گیرد. با نگاهی گذرا به این لایحه متوجه ابعاد تاثیرات ویرانگر آن در تامین معیشت کارگران خواهیم بود.

مبارزات صنفی را سیاسی نکنید! این جمله دلسوزی برای به نتیجه رساندن یک مبارزه معین کارگری نیست. این جمله راه حل یک کارگر دنیا دیده و سرد و گرم چشیده برای جان سالم بدر بردن یک اعتصاب از دست "تند روی" کارگران کله خر جوان و ناپخته نیست. این جمله جوهر فشرده یک دنیا تحقیر و توهین به طبقه کارگر، نسخه شکست هر تک اعتراض کارگری، و جواز دست سرکوب کارگران است. جا دارد پرسید چرا مبارزه صنفی؟ آیا مبارزه کارگری بر سر دستمزد یک مبارزه صنفی است؟

فراخوان تحصن و تجمع گام به گام سراسری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به عدم توجه حاکمیت به مطالبات معلمان، در بهمن ماه جاری! شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران فراخوانی در دو مرحله به شرح زیر صادر می نماید : الف _ روزهای شنبه و یک شنبه ۹ و ۱۰ بهمن ماه تحصن در مدارس و روز دوشنبه ۱۱ بهمن تجمع سراسری

درصورت عدم پاسخگویی به مطالبات

حمایت "فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کارآموزی حرفه‌ای - سندیکای نیروی کارگری" (فرانسه) از اعتراضات معلمان در ایران و درخواست آزادی فعالین اتحادیه ای! فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کارآموزی حرفه‌ای - سندیکای نیروی کارگری با انتشار بیانیه ای ضمن پشتیبانی از اعتراضات اخیر معلمان ایران، خواهان آزادی فوری همه فعالین اتحادیه ای در ایران شد. ترجمه این بیانیه را در زیر می خوانید: فدراسیون FNEC FP-FO از اعتصاب معلمان در ایران، در روز های دهم، یازدهم، دوازدهم و نیز بیست و سوم دسامبر، برای افزایش حقوق معلمان و مستمری بازنشستگان و خواست آنها برای آزادی معلمانی که به دلیل عضویت در تشکلات اتحادیه ای و فعالیت های پیشرو زندانی شده اند، پشتیبانی می کند.

گزارش تحلیلی از تجمع و اعتراض معلمان و بازنشستگان کشوری در آذر و دیماه ۱۴۰۰: در ابتدا سعی می کنم بطور مختصر در مورد کانون های صنفی معلمان و «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران (به اختصار شورای هماهنگی)» توضیحاتی را بدهم و سپس به تجمع اعتراضات اخیر معلمان خواهم پرداخت. کانون های صنفی معلمان در ۲۲ استان عضو شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران هستند. هر کدام از این کانون ها دو نماینده در شورای هماهنگی دارند، بدین ترتیب ۴۴ نفر از اعضای کانون های صنفی شورای هماهنگی را تشکیل می هند و همه فعالیت ها با تصمیم این نمایندگان صورت می گیرد.