رادیوئی کارزار  در مورد انقلاب اکتبر بخش دوم

 


8

با سلام به دوستان گرامی سای

خسته نباشید لطف نموده این لینک رادیوئی کارزار  در مورد انقلاب اکتبر بخش دوم را در سایت خود درج نمائید

با تشکر فراوان

 

شاد و موفق باشید

 

سحر

 

 

https://mycsiw.com/2023/11/21/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a8-2/


https://youtu.be/CzBhf-XWxlA

 

ویدئوهای دیگر