فراخوان: در مرکز شهر گوتنبرگ

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در اعتراض به قتل عمد و آشکار مهسا( ژینا) امینی و سایر جانبختگان سرکوب های اخیر به خیابان می آییم! شکوه آزادیخواهی و برابری طلبی شهر پس از شهر در پهنه ایران سیلاب اعتراضات تمام فضای سیاسی ایران را با خود برده است.در اعتراض علیه سرکوب و کشتارمعترضین اخیر همسو با مردم ایران از کردستان تا تهران متحدانه علیه زندان، شکنجه، اعدام حاکمیت آپارتاید جنسی ضد زن جمهوری اسلامی ، هم صدا و همگام شویم

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ همراه با نیروهای مترقی و شواری پشتیبانی از مبارزات کارگری و مردم آزادیخواه و برابری طلب علیه کلیت رژیم قتل و کشتار جمهوری اسلامی به خیابان میاییم
نه روسری، نه تو سری! آزادی و برابری!
زن، زندگی ، آزادی!
نابود باد رژیم آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی ایران!

.زمان : روز یک‌شنبه 25 سپتامبر ساعت 15:00 سه بعدازظهر

مکان:میدان برنس پارکن مرکز شهر گوتنبرگ

تلفنهای تماس
0703219151 :مهوش رشیدی بیرگانی
0735823334 : امید محمدیه
0722873458 :نسترن فراهانی
0720424665 : زینب طاهری

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ \ سوئد