اطلاعیه پایانی کنگره پنجم حزب کمونیست کارگری کردستان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

کنگره پنجم حزب کمونیست کارگری کردستان با حضور نمایندگان کنگره از سازمان های حزب در شهرهای کردستان و خارج از کشور، هیئتی از حزب کمونیست کارگری عراق و حضور چشمگیری از فعالین جنبش های کارگری، اجتماعی و شخصیت های سیاسی به عنوان مهمان در روزهای ۱۷ و ۱۸ دسامبر آغاز به کار کرد. کنگره با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به احترام جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع به کار کرد. سپس رفیق خسرو سایه گزارش کمیته مسئول برگزاری کنگره را در رابطه با کاندیداتوری و انتخاب نمایندگان ارائه داد که از سوی نماینده گان، به اتفاق آرا این گزارش تصویب گردید و به این ترتیب کنگره مشروعیت قانونی پیدا کرد.

پس از تصویب دستور جلسات، مباحث کنگره و انتخاب هیئت رئیسه کنگره، رفیق "عثمان حاجی مارف" سخنانی ایراد کرد که در آن در خصوص آغاز به کار کنگره، ضمن خوش‌آمد‌گویی به نمایندگان و هیئت حزب کمونیست کارگری عراق و مهمانان، به اهمیت و جایگاه کنگره پنجم و همچنین نکات اصلی وضعیت سیاسی کنونی کردستان، عراق و منطقه اشاره کرد.

سپس رفیق "سمیر عادل" دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری عراق پیام حزب را تقدیم به حضار کرد و شروع به کار کنگره پنجم را به نمایندگان و تمامی اعضای حزب کمونیست کارگری کردستان تبریک گفت و بر اهمیت و جایگاه کنگره پنجم در سطح عراق و کردستان تاکید کرد و به وضعیتی که مبارزات کارگران و زحمتکشان در آن قرار دارد اشاره کرد. سپس کنگره به دستور جلسات خود پرداخت که عبارت بودند از:

۱. گزارش سیاسی دبیر کمیته مرکزی

۲. مانیفست حزب به منظور تغییر انقلابی

۳. قطعنامه درباره وضعیت سیاسی کردستان و جنبش اعتراضات مردمی

۴. قطعنامه جنبش کارگری و خطوط اصلی وظایف این دوره حزب

۵. کیفرخواست حزب کمونیست کارگری کردستان برضد حاکمیت ۳۰ ساله بورژوا - ناسیونالیست کرد

۶. کنگره سراسری شوراهای مردمی بدیل و آلترناتیو حاکمیت میلیشیایی کنونی

۷. قطعنامه ها

۸. انتخاب کمیته مرکزی ...

در اولین دستور جلسه کنگره، رفیق "عثمان حاجی مارف" گزارش سیاسی را ارائه داد و با جزئیات، اصلی ترین اتفاقات و تغییرات سیاسی ما بین دو کنگره که تاثیر برجسته ای بر اوضاع سیاسی منطقه، عراق، کردستان و همچنین حزب کمونیست کارگری کردستان داشته است را بیان کرد و همزمان بحثی را در مورد تبین و انتظارت حزب را در رابطه با هرکدام از این اتفاقات و مسائل را ارئه داد.

در دستور جلسه دوم کنگره، سند مانیفست حزب به منظور تغییرات انقلابی به بحث گذاشته شد. نخست رفیق "ریبوار احمد" در راستای معرفی و توضیح محتوا و خطوط اصلی این سند سخنانی را ارائه کرد و ضمن اشاره وضعیت سیاسی کردستان و همچنین مشکلات و موانع پیش روی طبقه کارگر و جنبش اعتراضی مردمی، راه چاره، آلترناتیو انقلابی و قدم هایی که در راستای پایان دادن به حاکمیت میلیشیای بورژوازی کرد باید در پیش گرفت را ارائه داد.

وضعیت سیاسی کردستان و جنبش اعتراضی مردمی یکی دیگر از دستور جلسات کنگره بود که از طرف رفیق "محسن کریم" ارائه شد که در آن به مشخصات اوضاع سیاسی کنونی کردستان و جنبش اعتراضی مردمی و چگونگی رهبری و سازماندهی آن و همچنین افق دار کردن این جنبش که در آن به پیشروی و پیروزی آن کمک کند اشاره کرد.

جنبش کارگری کردستان و خطوط اصلی وظایف حزب، قطعنامه ای بود که از طرف رفیق "مهدی رسول" معرفی گردید. رفیق مهدی رسول در سخنانی به نقش و وظیفه حزب در جنبش کارگری و راهکاری که حزب را به جنبش کارگری وصل می کند، پرداخت.

کیفرخواست حزب کمونیست کارگری کردستان بر علیه حاکمیت ۳۰ ساله بورژوا - ناسیونالیسم کرد یکی دیگر از دستور جلسات کنگره پنجم حزب بود از طرف رفیق "عبدالله محمود" ارائه شد. وی در سخنان خود ضمن اشاره به اسناد و مدارک کارنامه ۳۰ ساله حاکمیت جنبش کردایتی، به جنایت‌هایی که در حق مردم کردستان انجام داده اشاره کرد و بر لزوم سرنگونی این حاکمیت از طرف آزادیخواهان جامعه مهر تاکید گذاشت.

"کنگره سراسری شوراهای مردمی" به عنوان تنها بدیل و آلترناتیو به جای حاکمیت میلیشیای کنونی یکی دیگر از دستور جلسات کنگره بود که از طرف رفیق " عبدالله محمود" ارائه شد و در آن "کنگره سراسری شوراهای مردمی" به مثابه آلترناتیو و بدیل حاکمیت میلیشیای کنونی و پس از سرنگونی آن معرفی شد و وظایف پیش رو را مشخص کرد.

پس از بحث و تصویب قطعنامه ها، کنگره در مورد پیشنهادات ارئه شده از طرف نمایندگان و کادرهای حزب به منظور پیشبرد بهتر کار و فعالیتهای حزب تصمیم گیری کرد و در نهایت قسمتی از این پیشنهادات تصویب گردید و به دلیل کمبود وقت تصمیم گیری در مورد سایر پیشنهادات را به کمیته مرکزی منتخب کنگره واگذار کرد و کمیته مرکزی حزب را موظف کرد که در اسرع وقت به آنها رسیدگی و به اسم کنگره منتشر کند. همچنین در این میان چندین پیام پیشنهادی، همچون پیام به طبقه کارگر، پیام به زندانیان بادینان، پیام به دانش‌آموزان و دانشجویان و غیره را. تصویب گردید.

آخرین دستور جلسه کنگره پنجم به انتخاب کمیته مرکزی حزب اختصاص پیدا کرد که در آن رفقا (عثمان حاجی مارف، دشتی جمال، آلان مارف، خسرو سایه، ریبوار عارف، نغده عثمان، ریبوار احمد، محسن کریم، عبدالله محمود، بنار مصطفی، جمال محسن، سوسن سلیم، فواد صادق، آزاد مجید، مهدی رسول، کامران لطیف، مصطفی باهر، محمود حلاق و احمد علی) به عنوان اعضای اصلی کمیته مرکزی و همچنین رفقا (شاباز محمود و دانا رفیق) به عنوان اعضای علی البدل کمیته مرکزی انتخاب شدند.

به این ترتیب پس از دو روز کار فشرده ، کنگره با سخنان اختتامیه عثمان حاجی مارف و با سرود انتر ناسیونال به کار خود پایان داد.

پس از کنگره کمیته مرکزی منتخب پلنوم بیست و چهارم خود را تشکیل داد و به منظور سازماندهی و تجدید آرایش رهبری، رفیق "عثمان حاجی مارف" به عنوان دبیر کمیته مرکزی انتخاب شد و هر کدام از رفقا آلان مارف، ریبوار احمد، دشتی جمال، خسرو سایه، مهدی رسول، فواد صادق، جمال محسن، عبدالله محمود، آزاد مجید به عنوان مکتب سیاسی و رفیق "خسرو سایه" نیز به عنوان دبیر مکتب سیاسی انتخاب شد.

همچنین یکی دیگر از تصمیمات پلنوم ۲۴ حزب، انتخاب مشاورین کمیته مرکزی بود که در آن رفقا (جلال سعید، منیر جبار، محمد عبدالله، شاهو علی و آراس رشید) به عنوان مشاورین کمیته مرکزی انتخاب شدند و سپس پلنوم ۲۴ کمیته مرکزی بر اساس پیشنهاد تصویب شده زمان برگزاری پلنوم آتی و کنگره ششم حزب را مشخص کرد.

حزب کمونیست کارگری کردستان

۲۰ دسامبر ۲۰۲۱

متن اطلاعیه توسط رفیق "آسو سهامی" از کردی به فارسی ترجمه شده است