حمید تقوائی: نامه سرگشاده به ایاد اختر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در چهار دهه گذشته نویسندگان و هنرمندان زیادی به “جرم” اظهار عقیده و دفاع از آزادی بوسیله جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شده و حتی ترور شده اند. بعنوان نمونه محمدجعفر پوینده و محمد مختاری، از اعضای کانون نویسندگان ایران، از جمله نویسندگانی هستند که در ترورهای موسوم به قتلهای زنجیره ای در سال ١٩٩٨ بوسیله حکومت بقتل رسیدند. احتمالا میدانید که یکی از “جرائم” سه نویسنده زندانی که بزرگ داشته اید شرکت در مراسم یادبود این قربانیان قتلهای زنجیره ای بوده است!

حمید تقوائی: نامه سرگشاده به ایاد اختر رئیس انجمن قلم آمریکا; درباره اعطای جایزه آزادی قلم به نویسندگان زندانی در ایران
آقای ایاد اختر گرامی
از انجمن قلم آمریکا ( پن) بخاطر اهدای جایزه سالانه آزادی قلم به سه نویسنده زندانی در ایران، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، و بزرگداشت آنان صمیمانه تشکر میکنم. این سه عضو کانون نویسندگان ایران نماد و تجسم اعتراض علیه سانسور و سرکوب سیستماتیک آزادی قلم، بیان و اندیشه در ایران هستند.
در چهار دهه گذشته نویسندگان و هنرمندان زیادی به “جرم” اظهار عقیده و دفاع از آزادی بوسیله جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شده و حتی ترور شده اند. بعنوان نمونه محمدجعفر پوینده و محمد مختاری، از اعضای کانون نویسندگان ایران، از جمله نویسندگانی هستند که در ترورهای موسوم به قتلهای زنجیره ای در سال ١٩٩٨ بوسیله حکومت بقتل رسیدند. احتمالا میدانید که یکی از “جرائم” سه نویسنده زندانی که بزرگ داشته اید شرکت در مراسم یادبود این قربانیان قتلهای زنجیره ای بوده است!
جمهوری اسلامی در سرکوب آزادیها و آزادیخواهان پرونده سنگین و سیاهی دارد و اقدام بجای انجمن شما در بزرگداشت این سه زندانی گام مثبتی در بچالش کشیدن رژیم سرکوب و اعدام در ایران است. ما همصدا با اکثریت عظیم مردم ایران خواهان آن هستیم که رژیم ایران بدلیل سرکوب سیستماتیک آزادی قلم و بیان و اندیشه، بدلیل بازداشت و اعدام و ترور آزادیخواهان و بدلیل اعدامها و کشتار هزاران نفر از آزادیخواهان و معترضین، از نظر فرهنگی و ورزشی و دیپلماتیک در سطح جهانی بایکوت و طرد شود. امیدوارم انجمن قلم آمریکا نیز در این خواست برحق با ما مردم ایران همراه شود.
با احترام
حمید تقوائی دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
١٨ سپتامبر ٢٠٢١
متن انگلیسی:


Open letter to president of the Pen America Ayad Akhtar
Mr Ayad Akhtar
Pen America
۶۸۸ Broadway, Suite 303
New York, NY 10012
USA
۱۸ September 2021
Dear Mr Ayad Akhtar

I sincerely thank the American Pen Association for honoring three writers imprisoned in Iran: Baktash Abtin, Reza Khandan Mahabadi, and Keyvan Bajan, by awarding the annual Pen Freedom Award.

These three members of the Writers’ Association of Iran are the symbol and embodiment of the protest against the systematic censorship and repression of freedom of writing expression and thought by the Islamic Republic.

In the last four decades, many writers and artists have been arrested, imprisoned, and even assassinated by the Islamic Republic for the “crime” of expressing their views and defending freedom. For example, Mohammad Jafar Poyandeh and Mohammad Mokhtari, members of the Writers’ Association of Iran, are among the writers killed by the government in a series of assassinations known as serial killings in 1998. You probably know that one of the “crimes” of the three imprisoned writers honored by you was attending a memorial service for these victims of the serial killings!

The Islamic Republic has a heavy and dark record in suppressing freedoms and freedom fighters, and your decision to honor these three prisoners is a positive step in chalanging the regime of repression and execution in Iran. We, along with the vast majority of the people of Iran, call for the cultural, sports and diplomatic boycott and rejection of the Islamic Republic because of the more than four decades of systematic repression of freedom of writing and expression and thought, and because of the arrest, execution and assassination of thousands of freedom seekers and protesters . I hope that the American Pen Center will join us, the people of Iran, in this just cause.

Yours sincerely