بمباران محل استقراراپوزیسیون توسط جمهوری اسلامی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بمباران محل استقرار اپوزیسیون ومردم در کردستان عراق توسط جمهوری اسلامی: سحرگاه هیجدهم شهریور جنگنده های جمهوری اسلامی محل استقرار نیروهای اپوزیسیون در مناطق مرزی اقلیم کردستان را مورد حمله قرار دادند. این تجاوز آشکار به جان وحقوق مردم ونیروهای مستقر در مرزهای اقلیم کردستان که برای ارعاب وخاموش کردن صدای مبارزان منطقه صورت میگیرد بی سابقه نیست و همچون گذشته خشم واعتراض عمومی را دامن خواهد زد. مردم کارگر وزحمتکش کردستان اگر قرار بود مرعوب شوند دامنه اعتراض ومبارزه شان هر روز وسیع وگسترده تر نمی شد.

اعتصابات واعتراضات در کردستان همچون سراسر ایران درشرف تعیین تکلیف با جمهوری اسلامیست وبا این ترفند ها خاموشی نمی گیرد. این تحرکات تنها آتش خشم توده ای را علیه رژیم سرمایه داری مذهبی ایران دامن خواهد زد. ما از همه آزادیخواهان انتظار داریم این عملیات تجاوزکارانه را محکوم وعلیه آن وهمچنین سکوت اقلیم کردستان اعتراض کنند .
شورا ی استکهلم همراه با سازمانها و نیروهای جپ وکمونیست در همین راستا ، روز جمعه ۱۷ سپتامبر، ساعت ۱۶، در مدبوریار پلا تسن تجمعی اعتراضی برگزار میکند.
شورا ــ استکهلم
۱۰سپتامبر ۲۰۲۱