فراخوان تظاهرات و راهپیمایی در شهر گوتنبرگ

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فراخوان تظاهرات و راهپیمایی روز شنبه یازدهم ماه سپتامبر در شهر گوتنبرگ: ،تو آزاده‌ای و برای آزادگی به پا خیز سکوت ما بردگی و بر بادی ماست!!! همت ما و مبارزه و مقاومت ما نجات و آزادی ماست!!! درهمبستگی با مبارزات زنان و جوانان و مردم آزادیخواه افغانستان ! آزادیخوایخواهان و انسان های شریف در شهر گوتنبرگ و حومه ! فدراسیون سازمان های پناهندگان افعان در اروپا (فارو) ، طی دعوتی همگان را به حرکتی یکپارچه و هماهنگ در سطح کشورهای گوناگون و در سوئد شهرهای گوتنبرگ - مالمو - استکهلم به خیابان دعوت نموده است.

پس از دو دهه حضور نظامی ایالات متحده و ناتو ، طالبان بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و مردم این کشور با وحشت یکی از ارتجاعی ترین کشورهای جهان روبرو هستند

اما بشریت در سراسر جهان نیز شاهد صحنه های هولناک است و به خوبی می داند که طالبان نه توسط مردم افغانستان متولد شده و نه تحت مراقبت قرار گرفته است. این همان نیرویی است که برای رسیدن به قدرت ، هرگز سرکوب و کشتن خود را کاملاً بی رویه متوقف نکرده است. تجمع اعتراضی مان درشهرگوتنبرگ در روز شنبه یازدهم سپتامبر۲۰۲۱، یعنی روزی که حوادث دو دهه اخیر افغانستان با آن گره خورده است

در حمایت از فراخوان فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) ، ما انجمن پناهندگان ایرانی در شهر گوتنبرگ، بدینوسیله همه شما انسانهای شریف و آزادیخواه را فرا میخوانیم که همصدا با مردم افغانستان و محکوم نمودن طلبان وحش و بربر و همه جبهه
وسیع ارتجاع در منطقه و سکوت دولتهای سرمایه داری جهانی و در راس آن ایالات متحده آمریکا به خیابان بیاییم

و در کنارافغان های مترقی و همبستگی با آنان صدای اعتراض خود را بر علیه طالبان به گوش افکار عمومی مترقی سوئد برسانیم
دولت طالبان از منظر مردم شریف و متمدن جهان هیچ مشروعیتی ندارد. نباید اجازه داد "مراجع بین المللی" و دول مرتجع منطقه و قدرتهای جهانی در بده بستان های خود حاکمیت طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت بشناسند. مردم افغانستان به هیچ گوشه ای از ماهیت عصر حجری باند مخوف طالبان، "آری" نگفته اند! باید برای کوتاه کردن دست این باند
جانی از زندگی مردم در کنار مردم افغانستان ایستاد

زمان : روز شنبه 11 ماه سپتامبر 2021 ساعت 14 دو بعداظهر
مکان : میدان یوتاپلاتسن مقابل کتابخانه مرکزی

تلفنهای تماس

مهوش رشیدی بیرگانی: 0703219151

سارا فرزاد : 0729067808

عباس تکلو بیغش : 0735696261

نسترن فراهانی : 0722872458

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ\ سوئد
هشتم ماه سپتامبر 202