کمپینِ نه، به تعیین اجاره بهاء توسط بازار

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعتراضات گسترده در بهار گذشته در سوئد، در مقابل تلاش دولت در جهت سپردن تعیین اجاره بهاء خانه های تازه ساخته شده به شرکت های ساختمانی و بازار، نتیجه داد و دولت مجبور به عقب نشینی شد. ولی تامین مسکن از مدت ها قبل به معضلی اجتماعی به ویژه برای افراد کم درآمد تبدیل شده است. اجاره بهاء مسکن در سوئد، تا به حال از طریق توافق میان شرکت های صاحب خانه و انجمن های مستاجرین صورت گرفته است. بدنبال از هم پاشاندن رفاه اجتماعی و موج عظیم حمله به دستاوردهای کارگران و زحمتکشان، وحمله به بقایای قانون امنیت شغلی، فاصله طبقاتی در سوئدعمیق ترشده است.

شرکت های سرمایه داری فربه تر و آسیب پذیرترین اقشار جامعه، بازنشستگان، مهاجرین، جوانان، دانشجویان و… قربانیان این سیاست بوده اند.
کمبود مسکن و اجاره بهائی که سالانه افزایش می یابد قشر وسیعی از مردم کم درآمد را مجبور به زندگی فشرده و ازدحام در فضای کم کرده است و بخشی را تا حد بی خانمانی سوق داده است. شوک های اجاره ای در هنگام بازسازی و تعمیرو آپارتمان، فروش خانه های اجاره ای از طرف شرکت های بزرگ سرمایه داری و تبدیل آنها به مساکن شخصی، اجاره غیرمنطقی بالا در آپارتمان های نوساز، تبعیض مالیاتی در مقایسه با مسکن متعلق به خود و….از جمله مواردی هستند که زندگی را برای ما تنگ تر و سخت تر کرده است.
در مقابل این حملاتٍ روز افزون باید ایستاد!
شورای استکهلم همراه با نیروهای چپ و نهادهای اجتماعی و انجمن های سوئدی درکمپینی سراسری مقابله با این سیاست های ضد کارگری را سازمان میدهد . شرکت در این مبارزات کمترین پاسخ به این سیاستهای غیر انسانی است. به فراخوانهای این کمپین پاسخ مثبت بدهیم و در اعتراضات جاری شرکت کنیم!
دراین رابطه تظاهراتی از سوی کمپین اعلام شده است
روز شنبه ۱۸ سپتامبر ، ساعت ۱۴ در سرگلس توریت تجمع میکنیم و بعد راه پیمايي به طرف مدبوریارپلاتسن.
شورا استکهلم ، سپتامبر ۲۰۲۱