"حزب حکمتیست (خط رسمی): "کنگره سراسری شوراهای مردمی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

آلترناتیو مردمی پس از جمهوری اسلامی: جامعه ایران، طی چهار سال گذشته، از دیماه ۹۶ تا به امروز، و بویژه از تیر- مرداد ماه سال جاری، بطور سراسری و پیوسته، قدم به قدم خلاصی از جمهوری اسلامی ایران به قدرت مردم، را نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند! این سیر خلاصی از جمهوری اسلامی، طی چهار سال گذشته، مستقیم، بلاواسطه، رو در رو، توسط اعتصابات کارگری و اعتراضات مردمی، جمهوری اسلامی ایران را به لبه پرتگاه سقوط و سرنگونی کشانده است!

اعتراضات و مبارزات مردمی، که نه علیه "یک بال" نظام و"یک شخص" و"یک نهاد" جمهوری اسلامی، که علیه تمام نظام و کل هیئت حاکمه با همه ابزارهای اعمال قدرت خود، هر روز قوی‌تر و وسیع‌تر و متوقع‌تر به میدان آمده‌اند! اعتراضاتی که دست همه نیروهای ضدمردمی و مخرب جهانی و منطقه‌ای را از بحران‌های سیاسی ایران کوتاه کرد و بالاخره دخالت طبقه کارگر و مردم آزادیخواهی که دست قدرت‌ها و جریاناتی که در منطقه بدنبال منافع خود ریاکارانه تحت عنوان پروژه‌های "آزادسازی" ایران دو دهه علیه آینده‌ای "آزاد و مرفه و امن" میدان‌دار بودند، را از تحولات جاری و سیر خلاصی مردم ایران از حاکمیت چهل‌ و دو ساله جمهوری اسلامی ایران، کوتاه کرد! در این جدال سرنوشت‌ساز برای آینده‌ای "مرفه، آزاد و امن"، برخلاف انقلاب پیشین و تجربه به زیرکشیدن حاکمیت پیشین، مردم خواست‌ها و توقعات خود از آینده پس از خلاصی از جمهوری اسلامی را به روشنی بیان و اعلام کرده‌اند! "رفاه، آزادی و امنیت"، " اداره شورایی"، خواست‌هایی است که در هر دم و بازدم تقابل کمپ مردم آزادیخواه علیه کمپ ارتجاع در قدرت، خود را به اشکال مختلف و در سطوح مختلف بیان می‌کند. این خواست‌ها، امروز عملا به وجدان آگاه جامعه ایران برای دستیابی به فردایی به دور از فقر و محرومیت و نابرابری و اختناق، تبدیل شده است. خواست‌های آزادی، رفاه، برابری، امنیت و اداره شورایی که بیش از چهار سال است قدم به قدم و روز به روز شفاف‌تر و روشن‌تر به پرچم یک همبستگی سراسری در ایران تبدیل شده است، محصول پیشروی‌های جنبش کارگری و جنبش‌های اعتراضی عمیقی است که علیرغم خشن‌ترین سرکوب‌ها و تحمیل زمخت‌ترین محرومیت‌ها، حتی یک‌روز هم میدان جدال برای رسیدن به مطالبات انسانی جامعه را ترک نکردند! جنبش‌هایی که نه خودبخودی و بی‌سازمان و نه بدون رهبری اند! پیشروی‌هایی که خود محصول شکل‌گیری کانون‌ها، شبکه‌های مبارزاتی، مجامع عمومی، شوراها و سازمان‌هایی است که توسط پیشروترین شخصیت‌ها و دست‌اندرکاران و سازمان‌دهندگان اعتصابات و اعتراضات در جریان، طی چهار سال گذشته قدم به قدم شکل گرفته است و علیرغم صدها و صدها ممنوعیت و فشار، موجودیت خود را عملا به حاکمیت تحمیل کرده‌اند! این واقعیت ضامن پیشروی تا به امروز جدال مردم با قدرت مخرب بالای سرشان بوده است! تا جایی که امروز خواست شورا و اداره شورایی، بعنوان تنها شکل اعمال اراده توده‌ای و دمکراتیک مردمی، به خواستی ملموس، قابل دسترس و قابل اعتماد تبدیل شده است! دخالت جمعی، خرد جمعی، سازماندهی و رهبری جمعی، از طریق مجامع عمومی کارگری و هدایت طیفی از نمایندگان و شخصیت‌های شناخته شده و پیشروان جامعه، اعمال اراده مردمی در شوراها، امروز دیگر در گرماگرم مبارزه در حال اجرا است! شوراهای مردمی، نه برای فردای پس از جمهوری اسلامی، که بعنوان سازمان موجود مبارزاتی، قابل تشکیل و قابل اجرا، و برای بکارگیری، دخالت و تضمین و تامین شرکت همگانی مردم در پیشبرد سمت و سوی مبارزه در جریان، امروز یک نیاز و واقعیت غیر قابل انکار است! امروز اداره شورایی جامعه، بعنوان تنها ضامن دخالت همگانی و دمکراتیک مردمی، علاوه بر "نه به جمهوری اسلامی" به یک "آری" روشن و به خودآگاهی مردم آزادیخواه در امکان شکل‌دادن به یک ساختار دمکراتیک و مردمی، تبدیل شده است. حزب حکمتیست (خط رسمی) با به رسمیت شناختن این واقعیات و برای تضمین پیروزی مردم آزادیخواه در مقابل جمهوری اسلامی و شکست کامل آن و با اتکا به آلترناتیوی که ریشه در جدال‌های امروز مردم برای دست‌یابی به آزادی، رفاه، امنیت دارد، "کنگره سراسری شوراهای مردمی" را تنها آلترناتیو مردمی و تنها ضامن دخالت همگانی مردم ایران در تعیین سرنوشت خود، امروز و در فردای پساجمهوری اسلامی ایران می‌داند. "کنگره سراسری شوراهای مردمی" که در شرایط ضعف قطعی حکومت، فروپاشی، انقلاب، سرنگونی و.... بی‌درنگ بعنوان آلترناتیو قدرت برخاسته از جامعه و بعنوان دولت جایگزین، اعلام موجودیت می‌کند و کنترل جامعه را، به نمایندگی از مردم ایران، مردم متشکل در شوراهای مردمی، بدست می‌گیرد! "کنگره سراسری شوراهای مردمی" به محض امکان، بلافاصله و بی‌درنگ بعنوان دولت قانونی، به منظور پاسخ به نیازهای مردمی که برای دست‌یابی به این نیازها جمهوری اسلامی را به زیر کشیده‌اند، اقدامات فوری زیر را عملی می‌کند:
۱- اعلام موجودیت خود بعنوان قدرت حاکم، بعنوان دولت رسمی و قانونی در ایران تا برگزاری رسمی و علنی "کنگره موسس حکومت شورایی"! ۲- تامین قدرت دفاع از خود شوراهای مردمی در برابر توطئه‌های ارتجاع مغلوب و سایر نیروهای ارتجاعی و ضد مردمی و دفاع از اعمال اراده مستقیم مردم انقلابی!

۳- اعلام آزادی‌های بدون قید و شرط سیاسی، آزادی فعالیت احزاب و نیروهای سیاسی با هر آرا و افکاری در شوراهای مردمی برای ارائه برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود و جلب اعتماد شوراها به این برنامه‌ها!
۴- کمک به شکل‌گیری و رسمیت یافتن فوری شوراهای محل کار و محل زیست، کارگری، کارمندی و... در سراسر ایران، طی مدت حداکثر شش ماه! ۵- لغو تمام قوانین تبعیض‌آمیز بر مبنای جنسیت، مذهب و قومیت! تضمین آزادی مذهب و بی‌مذهبی و برابری کامل شهروندان!
۶- تامین معیشت، بهداشت، سلامت، مسکن و امنیت همه مردم در سراسر ایران، با اتکا به منابع اقتصادی، اجتماعی، نظامی و امکانات موجود در جامعه از طریق نظارت شوراها بر تولید و توزیع!
۷- اعلام حاکمیت موقت "کنگره سراسری شوراهای مردمی" ایران به نهادهای بین‌المللی و دولت‌های جهان!
۸- لغو تمام قرادادهای اسارت‌بار سیاسی، اقتصادی و نظامی، اعلام آشتی با همه کشورهای همسایه، دولت‌ها و مردم در کشورهای مختلف!
۹- اعلام ممنوعیت دیپلماسی مخفی و قطع کامل هر نوع کمک و حمایت مادی و تسلیحاتی به دولت‌ها و نیروهای سیاسی و نظامی در منطقه و جهان! ۱۰- برگزاری رسمی و علنی اولین "کنگره موسس حکومت آتی" با شرکت نمایندگان منتخب شوراها در سراسر ایران، برای تدوین قانون اساسی و شکل دادن به نهادهای حاکمیت مردمی طی شش ماه پس از قدرت‌گیری!
حزب حکمتیست (خط رسمی)، بعنوان یک حزب کمونیستی که برای انقلاب کارگری مبارزه می‌کند، تنها راه شرکت و دخالت در قدرت سیاسی را برای خود، از طریق شرکت در به ‌قدرت رسیدن ارگان‌های مردمی، ارگان‌های دمکراتیک شوراهای مردمی می‌داند و تلاش خواهد کرد که تنها آلترناتیو رادیکال و موجود جامعه ایران، یعنی "کنگره سراسری شوراهای مردمی"، را به قدرت نزدیک کند!
حزب حکمتیست (خط رسمی)
۳ اوت ۲۰۲۱ ( ۱۲ مرداد ۱۴۰۰)


حول پرچم "کنگره سراسری شوراهای مردمی" متحد شویم
فراخوان به مردم آزادیخواه ایران
مردم آزادیخواه ایران
جامعه ایران وارد دوران سرنوشت سازی شده است. چند دهه مقابله و مقاومت و مبارزه شما مردم آزادیخواه علیه استثمار، فقر، زن ستیزی، بی حقوقی، استبداد سیاسی و برای آزادی و برابری، دیوار قدر قدرتی حاکمیت را فرو ریخته است.
امروز سرنگونی جمهوری اسلامی و چگونگی آن، آینده جامعه بعد از جمهوری اسلامی و شکل و نوع حکومتی که ضامن اعمال اراده مردم در سرنوشت خود، چگونگی تضمین یک زندگی مرفه، آزاد، امن و انسانی بعد از جمهوری اسلامی است، روی میز ما مردم آزادیخواه ایران قرار گرفته است. تجربه انقلاب ٥٧ و شکست آن و تجربه همه انقلاب های ناکام مانده در جهان به ما میگوید که آینده را باید با قدرت خود بسازیم و این جز توسط حکومتی که بدست خود ما و به اراده جمعی و با دخالت مستقیم ما آینده را شکل بدهد، ممکن نیست. امروز اداره شورایی جامعه، بعنوان تنها ضامن دخالت همگانی و دمکراتیک مردمی، علاوه بر "نه به جمهوری اسلامی" به یک "آری" روشن شما مردم آزادیخواه در امکان شکل‌دادن به یک ساختار دمکراتیک و مردمی، تبدیل شده است.
"کنگره سراسری شوراهای مردمی" تنها شکل و نوع حکومتی است که دخالت مردم را در اداره جامعه، در قانون گذاری و اجرای قوانین مملکت تضمین میکند. تنها شکل حکومتی است که اعمال اراده مردم در سرنوشت و آینده جامعه را تضمین میکند. پایه های اولیه حاکمیت شوراهای سراسری مردم ایران، شوراهایی است که در همین دوره در کارخانه و محلهِ، در میان معلم و پرستادر و اقشار مختلف شکل میگیرند. این نیاز امروز مبارزه ما و نیاز آتی برای اعمال اراده خود و حاکمیت مردم ایران با شکل دادن به "کنگره سراسری شوراهای مردمی" ممکن میشود.
مردم آزادیخواه ایران!
تضمین پیروزی بر جمهوری اسلامی، تضمین حاکمیت خود مردم ایران بر سرنوشت خود تنها از کانال شکل دادن به شوراهای مردم امروز و در دل مبارزات روزانه علیه جمهوری اسلامی و حاکمیت "کنگره شوراها" در فردا ممکن است. ما نباید به هیچ چیز کمتر از این رضایت بدهیم. ما در مقابل تلاش نیروهای راست چه در اپوزیسیون و چه از حاکمیت کنده شده، در مقابل همه طرح ها و توطئه هایی که برای ممانعت از دخالت ما در سرنوشت و آینده خود در سرنگونی جمهوری اسلامی و در فردای آن، در مقابل طرح هایی برای دست بدست کردن قدرت از بالا میان بخشهای مختلف بورژوازی، پرچم حکومت شورایی و پرچم "کنگره سراسری شوراهای مردمی" به عنوان شکل حکومتی خود را بلند کنیم و حول آن متحد شویم و آینده خود را رقم بزنیم.
حزب حکمتیست (خط رسمی) مفاد اصلی و اصول پایه ای قانون اساسی پیشنهادی خود برای تضمین وسیعترین آزادی های سیاسی، تامین امنیت و رفاه عمومی جامعه را، زیر عنوان "اصول پایه قانون اساسی پیشنهادی حزب حکمتیست به "کنگره موسس حکومت آتی""، اعلام کرده است. مفاد این قوانین حقوق اولیه و خدشه ناپذیر همه مردم در ایران است. این قوانین را به عنوان خواست و مطالبات فوری خود اعلام کنیم و حول آن متحد شویم. اینها حقوق خدشه ناپذیر و انسانی ما است و نباید به چیزی کمتر از این قانع شویم.
کارگران!
طبقه کارگر ایران در این دوره با پرچم برابری طلبانه خود، نقش جدی ای در تحولات این دوره داشته است. طبقه کارگر پرچمدار انسانی ترین مطالبات رفاهی، سیاسی و اجتماعی برای کل جامعه بوده است. طبقه کارگر ایران در جنبش آزادیخواهانه مردم ایران نه تنها برای نجات از بختک جمهوری اسلامی، بلکه و بعلاوه برای ساختن جامعه ای آزاد و برابر با پرچم جنبش شوارایی و آزادی و برابری در صف اول جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه مردم ایران بوده است. بی تردید سرنگونی جمهوری اسلامی قدم اول در راه رهایی و ساختن جامعه ای آزاد و انسانی است. جنبش شورایی و اتحاد کارگران در مجامع عمومی به عنوان ظرف اتحاد و تصمیم گیری جمعی، قدمی طبقه کارگر ایران را در مقابل بورژوازی و جمهوری اسلامی جلو برده است. اکنون نیز جامعه به طبقه کارگر و به نقش آن چشم دوخته است. امروز جا دارد طبقه کارگر در همه مراکز کار و در همه محلات کارگری، پرچمدار حاکمیت شوراهای مردم و "کنگره سراسری شوراها" به عنوان نوع حکومت مورد دفاع طبقه کارگر برای جایگزینی جمهوری اسلامی باشد. این مهمترین فاکتور در تعیین سیر تحولات آتی به نفع مردم آزادیخواه ایران است. این مهترین ضامن سد بستن جامعه در مقابل همه طرحهای ارتجاعی و از بالا و با اتکا به دولتهای جنایتکار است که به زندگی مردم ایران خون میپاشند.
حزب حکمتیست (خط رسمی) همه کارگران را فراخوان میدهد که با پرچم حاکمیت شوراها، با دخالت و شکل دادن به آن در محلات زندگی، با تشکیل مجامع عمومی سازمانیافته کارگری در محل کار و با شکل دادن به شوراهای کارگری، زمینه را برای دخالت متحد و سراسری طبقه کارگر و متحد شدن مردم ایران آماده کنند. شرط پیروزی در این دوران دخالت سازمانیافته و متحد طبقه کارگر با پرچم عدالتخواهی کارگری با پرچم آزادی و برابری است.
رفقای کمونیست!
آینده جامعه ایران و تضمین زندگی انسانی، تضمین آزادی و برابری و تضمین پیروزی بر بختک جمهوری اسلامی و ساختن جامعه آزاد و برابر در گرو دخالت جدی و متحد ما کمونیستهای طبقه کارگر است. ما کمونیستها به عنوان بمثابه بخش تعیین کننده در جنبش کارگری، بعنوان مدافعان سرنگونی کامل جمهوری اسلامی توسط یک انقلاب توده ای، پرچمدار وسیعترین و عمیق ترین اصلاحات و پرچمدار انقلاب کارگری، در این دوره نقش تعیین کننده و وظایف سنگینی را بر دوش داریم. کمک به سازماندهی طبقه کارگر در مجامع عمومی کارگری و در شوراهای خود، کمک به سازماندهی مردم و اقشار مختلف در محل کار، در محلات و شهرها و... در شوراهای مردمی بر دوش ما کمونیستها است. ما کمونیستها باید پرچمدار حاکمیت شورایی، پرچمدار شکل دادن به "کنگره سراسری شوراهای مردم ایران" به عنوان شکل حکومتی متضمن دخالت عموم مردم در شرنوشت جامعه است.
تضمین پیروزی ما در گرو اتحاد و دخالت آگاهانه ما از هم اکنون و متحد کردن مردم آزاده حول آلترناتیو "کنگره سراسری شوراهای مردمی" و مطالبات انسانی و برابری طلبانه خود است. تامین دخالت مستقیم مردم در سرنوشت جامعه تنها زمانی ممکن است که از همین امروز دست بکار شد و مردم آزدیخواه را با خواست و مطالبات انسانی مندرج در "اصول پایه ای قانون اساسی" متشکل و متحد کرد.
رفقا!
دوره ای پر تحول را در پیش داریم و جامعه میتواند با دخالت آگاهانه و نقشه مند ما تحولاتی انقلابی را از سر بگذراند. تضمین پیروزی و تضمین جامعه ای آزاد تنها با دخالت هوشیارانه همگی ما به عنوان سازماندهندگان، سخنگویان و نمایندگان بخشهای مختلف جامعه ممکن است.
حزب شما را به تلاشی مشترک در این مسیر، برای شکل دادن به شوراهای مردمی، شوراهای کارگری در همه جا فرامیخواند. در این مسیر ما دست یاری به سوی شما به سوی رهبران و فعالین کمونیست طبقه کارگر دراز میکنیم. پیروزی بر جمهوری اسلامی، عبور جامعه از جنگ و جنایت و خون پاشیدن به زندگی مردم در سیر سرنگونی و بعد از آن، تامین شرایط مناسب برای اعمال اراده مردم ایران در سرنوشت خود از کانال شوراهای مردمی، تضمین آینده ای مرفه و آزاد و انسانی برای مردم ایران در گروه نقش و دخالت اگاهانه ما در این دوره است.
با ما همراه شوید و به این تلاش آزادیخواهانه بپیوندید.
حزب حکمتیست (خط رسمی)
٢١ اوت ۲۰۲۱

اصول پایه قانون اساسی پیشنهادی حزب حکمتیست (خط رسمی)
به "کنگره موسس حکومت آتی"
مقدمه:
بیانیه "اصول پایه قانون اساسی" به منظور حفظ و تثبیت حقوق و آزادی های کسب شده مردم در ایران و برای کمک به تدوین یک قانون اساسی مترقی، مردمی و متمدنانه متناسب با بالاترین دستاوردهای مدنی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بشریت قرن بیست و یک، ارائه میشود!
این بیانیه اصول اولیه و تخطی ناپذیر حقوق سیاسی، اجتماعی مردم، حقوق پایه‌ ای مردم در تعیین شیوه‌ حکومت و تدوین "قانون اساسی" نظام آتی ایران را تصریح و تعریف کرده است. هیچ قانون، سیاست و مقرراتی نمیتواند مفاد این بیانیه را نقض کند. هیچ فرد یا بخشی از شهروندان را از هیچ یک از حقوق این سند نمیتوان محروم کرد یا در دسترسی به این حقوق مورد تبعیض قرار داد. دولت و ارگانهای اداره جامعه موطف به تضمین تحقق این حقوق و بندهای این بیانیه هستند.
هدف و روح اصلی "اصول پایه قانون اساسی" به این ترتیب است:
۱- برقراری یک ساختار سیاسی غیر قومی و غیر مذهبی مبتنی بر دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر حاکمیت
۲- برقراری وسیعترین حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی، آزادی های بی قید و شرط و تضمین شده و برابر برای همه شهروندان و رفع هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، گرایشات جنسی، تابعیت، تعلقات قومی و ملی و نژادی و مذهبی، سن و ......
٣- تضمین رفاه عمومی همگان و بالاترین سطح زندگی و امنیت اقتصادی مردم از طریق تصویب و اجرای قوانین اقتصادی مترقی، قانون کاری پیشرو و ..... سراسری و یکسان برای همه شهروندان
٤- برقراری آزاد اندیشانه ترین فرهنگ و ارزش ها و روابط انسانی، ایجاد امکانات و فراهم کردن مناسب ترین شرایط و تضمین قوانین و اقداماتی که به سریع ترین و ریشه ای ترین شکل افکار و راه و رسم ها و اخلاقیات عقب مانده، تبعیض آمیز و حقارت آور را برچیند!
٥- تضمین امنیت و ایجاد شرایط مناسب برای یک زندگی با ثبات و توام با آرامش برای شهروندان و زندگی مسالمت آمیز با مردم در سرتاسر جهان
۶- لغو فوری کامل آپارتاید جنسی و کلیه قوانین و نهادهای متکی بر آن
اصل ۱: ساختار و ارگان های قدرت سیاسی
حکومت شورایی
• عالیترین ارگان حکومتی کشور کنگره سراسری نمایندگان شوراهای مردم خواهد بود.
• اعمال حاکمیت در سطوح مختلف، از سطح محلی تا سراسری باید توسط شوراهای مردم، که هم به مثابه قانونگذار و هم مجری قانون عمل میکنند، انجام شود.
• هر فرد بالای ١٦ سال عضو صاحب رای شورای محلی خود محسوب میشود و حق دارد خود را برای کلیه مقامات و پست های شورای محلی و یا نمایندگی در شوراهای بالاتر کاندید نماید.
• نمایندگان شوراها در برابر قانون و پیگردهای قانونی با شهروندان جامعه برابراند و از حقوق و مصونیت ویژه ای برخوردار نیستند.
• انتخابی بودن نمایندگان شوراها در همه سطوح کلیه مقامات و پست های سیاسی و اداری در کشور توسط مردم و قابل عزل بودن آنها هر زمان که اکثریت انتخاب کنندگان آنها اراده کنند.
• حداکثر حقوق افرادی که به مشاغل سیاسی و اداری کشوری انتخاب میگردند معادل مزد متوسط کارگر است.
• اعمال نظارت مستقیم مردم از طریق نهادهای شورایی بر فعالیت کلیه نهادها و مقامات اداری.
• قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه است و مقامات قضایی مستقیما توسط مردم انتخاب میشوند.
اصل ۲: نیروی دفاع از خود حکومت شوراها
• نیروی میلیس شوراهای مردم، مبتنی بر آموزش نظامی عمومی و شرکت همگانی در وظایف انتظامی و دفاعی، جایگزین ارتش حرفه ای و مافوق مردم (ارتش، سپاه پاسداران، سایر نیروهای مسلح حرفه ای و کلیه سازمان های نظامی و انتظامی و جاسوسی و اطلاعاتی و نیروهای میلیشایی...) میشود.
• لغو اطاعت بی چون و چرای پائین از بالا در نیروهای مسلح. هر فرد نظامی حق دارد از اجرای دستوراتی که به نظر او با قوانین کشور در تناقض باشد و یا با اصول انسانی و وجدانی وی مغایرت داشته باشد امتناع نماید.
• هر کس حق دارد از شرکت در جنگ و یا هر فعالیت نظامی که با اصول و اعتقادات وی مغایرت داشته باشد امتناع نماید.
• تشکیل نیروی مسلح فاقد اونیفورم و یا انجام ماموریت بعنوان پلیس مسلح در لباس سیویل ممنوع است. این حق هر شهروند است که بتواند از حضور نیروهای انتظامی مسلح در محیط پیرامونی خود (محل کار، زیست، تردد و غیره) مطلع شود.
• افراد عضو نیروهای نظامی حق دارند در فعالیت های سیاسی شرکت کنند و در احزاب سیاسی عضو شوند. فعالیت احزاب سیاسی، اتحادیه ها و سایر تشکل ها در درون نیروهای نظامی آزاد است.
اصل ۳: حقوق پایه ای شهروندان
همه شهروندان جامعه از حقوق و آزادی های انکار ناپذیر و غیر قابل نقض زیر برخوردارند. هیچ قانون و مقرراتی نمیتواند نافی این حقوق پایه ای باشد.
١ - حیات پایهای ترین حق انسان است. جسم و روح افراد از هر نوع تعرضی مصون است.
٢ - هرنوع انقیاد، بردگی و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیهی ممنوع است. ٣ - کار فعالیت آزاد و خلاق انسان است. هر کس حق دارد خلاقیتهای فکری و عملی خود را گسترش داده و بکار اندازد.
۴ - هرکس مستقل از نقش او در تولید و توانایی در ایفای این نقش، میتواند از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار گردد. همه انسانها در برخورداری از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق برابر هستند. ۵- همه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و امنیت دارند. هر کس حق دارد از ضروریات زندگی مرفه و امن در جامعه امروزی برخوردار باشد. ۶ - هر فرد، بدون قید و شرط، در داشتن هر عقیده و بیان آن در شکل نوشتاری، کلامی، هنری، یا هر شکل دیگری چه بصورت فردی و چه جمعی آزاد است.

۷- انتقاد به کلیه جوانب سیاسی، فرهنگی و اخلاقی و ایدئولوژیکی جامعه، همچنین اعتراض و اعتصاب بصورت فردی یا جمعی حق بی قید و شرط هر فرد است. هر فرد میتواند هر حزب یا تشکلی را ایجاد کند و یا به چنین نهادهائی بپیوندد.
۸ - شرکت مستقیم و مستمر در امر حاکمیت حق هر فرد است. مقامات و نهادهای دولتی و ارگانهای اداره امور از بالا تا پائین منتخب مردم اند. مردم حق انتخاب و عزل کلیه مقامات و پست های سیاسی و اداری در کشور را دارند.

۹- کلیه افراد بزرگسال از حق رای همگانی و برابر برخوردارند و حق دارند برای هر نهاد و ارگان نمایندگی و یا احراز هر پست و مقام انتخابی کاندید شوند.
۱۰- هر فرد آزاد است که درباره نظرات و اعتقادات شخصی خود سکوت کند. هرنوع تحریکات و تهدیدات علیه بیان آزادانه نظرات افراد ممنوع است.
۱۱- داشتن حرمت و شخصیت حق هر انسان است. هر نوع افترا، هتک حرمت ممنوع است. هر نوع تبلیغ نفرت یا برتری مذهبی، ملی، قومی، نژادی و جنسی ممنوع است.

۱۲- هر کودک حق یک زندگی شاد، ایمن و خلاق را دارد. تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگی، وظیفه جامعه است. همه کودکان و نوجوانان باید استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی، در بالاترین سطح ممکن، را داشته باشند.
۱۳- برابری کامل و بدون قید و شرط زن و مرد در کلیه شئون زندگی خصوصی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. تصویب و اجرای قوانین و اقداماتی که به فوریت برای شروع رفع تبعیض بر زنان به اجرا گذاشته شود.
۱۴- سلامتی حق هر فرد است و هر کس حق دارد از کلیه امکانات جامعه امروزی برای مصون داشتن خود از صدمات و بیماری ها برخوردار گردد و از امکانات بهداشتی و درمانی رایگان در جامعه استفاده کند.
۱۵- برخورداری از یک محیط زیست سالم و ایمن حق هر انسان است! دولت موظف به تخصیص بیشترین امکانات برای حل بحران محیط زیست و تاثیرات آن و حفظ سلامت محیط زیست شهروندان است.
١۶ - تعیین مذهب رسمی و زبان رسمی اجباری ممنوع است.
١۷ - زندگی اجتماعی حق هر انسان است. هر نوع جداسازی و محروم سازی افراد به هر دلیل از حضور در محیطهای اجتماعی ممنوع است ١۸ - جستجو و اطلاع از حقیقت در مورد کلیه جوانب زندگی اجتماعی حق هر کس است. سانسور، و کنترل بر اطلاعاتی که در اختیار شهروندان قرار میگیرد ممنوع است. ۱۹ - آموزش حق هر فرد است. هر کس حق دارد از امکانات جامعه امروزی برای ارتقای دانش و تخصص خود و یا آشنائی با دست آوردهای فکری و عملی بشریت زمان خود برخوردار شود. دسترسی رایگان به کلیه امکانات آموزشی موجود درجامعه و استفاده از آنها حق هر کس است. ۲۰- هر سالمند حق یک زندگی شاد، خلاق و ایمن را دارد. هرکس حق دارد در دوره سالمندی، مستقل از موقعیت مادی خود، از بهترین امکانات زیستی، درمانی و بهداشتی بهرمند گردد. تضمین این حقوق برای سالمندان وظیفه جامعه است.
۲۱- آزادی بی قید وشرط سکونت، سفر و نقل مکان حق هر فرد بزرگسال است. هر کس بدون قید و شرط حق دارد به هر کشور سفر کند و یا در هر کشوری اقامت گزیند. ۲۲- هرکس میتواند با پذیرش تعهدات حقوقی شهروندی، شهروند جامعه شود.
۲۳- زندگی خصوصی افراد - محل زندگی، مکاتبات و مراسلات و مکالمات فرد، انتخاب لباس و ... از هر نوع دخالت توسط هر مرجعی مصون است.
۲۴- برقراری رابطه آزاد و داوطلبانه جنسی حق انکارناپذیر همه کسانی است که به سن قانونی بلوغ جنسی رسیده اند. روابط جنسی داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصی آنهاست و هیچکس و هیچ مقامی حق کنکاش و دخالت در آن و یا اعلان عمومی آن را ندارد. ۲۵ - رابطه جنسی افراد بزرگسال (بالای سن قانونی بلوغ)، با افراد زیر سن قانونی، ولو با رضایت آنها، ممنوع است. ۲۶ - حق بی قید و شرط شهروندان در اقامه دعوا علیه هر مقام دولتی
۲۷ - اصل در کلیه محاکمات بر برائت متهم است. برخورداری رایگان از خدمات قضایی، از امکان رسیدگی و محاکمه منصفانه حق هر فرد است. هر نوع شکنجه، ارعاب، اعمال فشار فکری و روانی بر افراد بازداشتی، متهمین و محکومین مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنایی محسوب میشود. کسب اعتراف با تهدید و تطمیع ممنوع است.
۲۸ - مجازات اعدام و حبس ابد یا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد تحت هر شرایطی ممنوع است.
۲۹- دولت و نظام اداره جامعه باید تماما غیر مذهبی و غیر قومی باشد. هرنوع کمک دولت به اشاعه هر مذهب یا دادن هرنوع مضمون یا ارجاع مذهبی، قومی و یا ملی به قوانین ممنوع است. هر نوع ارجاع به مذهب، قومیت یا ملیت افراد در قوانین و در اوراق هویتی و اداری مربوط به آنها ممنوع است.
۳۰- داشتن یا نداشتن مذهب، بی قید و شرط آزاد است. مذهب از دولت و آموزش و پرورش جداست. هرنوع اجبار برای پذیرش مذهب ممنوع است. انتخاب یا عدم انتخاب مذهب امر بزرگسالان است.
۳۱- کودکان و نوجوانان باید از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی مصون باشند.
اصل ۴: رفع ستم ملی
• کلیه ساکنین کشور مستقل از ملیت یا احساس تعلق ملی خویش، اعضای متساوی الحقوق جامعه اند و هر نوع تبعیضی چه مثبت و چه منفی در قبال مردم منتسب به ملیت های خاص ممنوع است.
• در مواردی که پیشینه ستم ملی و تخاصمات میان مردم منتسب به ملیت های مختلف همزیستی میان آنها را در چهارچوب های کشوری موجود دشوار و مشقت بار ساخته باشد، بعنوان کم درد ترین و مسالمت آمیز ترین راه برای پایان دادن به این شرایط حق جدایی و تشکیل دولت مستقل یا ماندگاری با حقوق برابر شهروندی از طریق مراجعه مستقیم به آراء خود آن مردم، به رسمیت شناخته میشود.
• هر نوع تصمیم یا آلترناتیوی در مورد آینده سیاسی مردم بدون مراجعه به آراء عمومی خود مردم و صرفا بر مبنای تصمیمات دولت مرکزی و یا توافقات از بالا میان دولت و احزاب محلی، فاقد مشروعیت و غیرقانونی است.
اصل ۵: سیاست خارجی
• لغو دیپلوماسی سری! تابع کردن سیاست خارجی و اقدامات دیپلوماتیک به قوانین و تصمیمات مصوب ارگان های قانون گذار منتخب مردم.
• ممنوعیت ورود کشور به پیمان های ضد مردمی، سلطه طلبانه و سرکوبگرانه.
• برقراری رابطه مسالمت آمیز با همه کشورهای جهان