علیه طالبان های حاکم بر تهران و کابل متحد شویم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب کمونیست کارگری ایران: ما مردم ایران و افغانستان هم سرنوشتیم. ارتجاعی ترین و وحشی ترین نیروهای سیاسی را در هر دو کشور بر ما تحمیل کرده اند و زندگی مان را به تباهی کشانده اند. این انتخاب ما نبود و نیست. مردم ایران و افغانستان میتوانند و باید این نیروها و دولت های آنها را از صحنه سیاسی جارو کنند. در افغانستان طالبان را دوباره به صحنه برگرداندند. اما اینبار شرایط بسیار متفاوت است. مردم افغانستان بویژه نسل جوانی که در بیست سال اخیر پا به عرصه زندگی اجتماعی گذاشته است تن به حکومت طالبان نخواهد داد.

نشانه های آن از هم اکنون در همه جا موج میزند. جنبشی گسترده در افغانستان و ایران و در سراسر جهان علیه طالبان و در حمایت از مردم افغانستان و بویژه حمایت از زنان شکل گرفته است. با اتکا به قدرت مردم افغانستان و حمایت مردم ایران که پشت جبهه مهمی برای مبارزه نیروهای مترقی افغانستان است و همچنین حمایت بین الملی می توان طالبان را به زانو درآورد و حکومتی سکولار و شایسته مردم افغانستان در این کشور بنیان نهاد.
مردم شریف و مبارز افغانستان و ایران!
امارت اسلامی نمیخواهیم، جمهوری اسلامی نمیخواهیم، هیچ نوع حکومت مذهبی و ضد زن و ضد بشر نمیخواهیم، حکومت های فاسد و تروریست و جنایتکار نمیخواهیم. طالبان های حاکم بر ایران و افغانستان از یک جنسند. خواست مردم افغانستان و ایران و مبارزات آنها نیز از یک جنس است. همدیگر را تقویت کنیم. اتحادمان را بیشتر کنیم. در روزهای گذشته جلوه های با شکوهی از اتحاد مردم ایران و افغانستان را در نقاط مختلف جهان شاهد بوده ایم. باید بیش از پیش صفومان را متحد کنیم. به یاری یکدیگر بشتابیم و به اشکال مختلف حرکت ها و اعتراضات و برنامه های مختلفی را علیه طالبان و جمهوری اسلامی سازمان دهیم. هر پیروزی و شکست در مقابل طالبان در افغانستان و یا ایران مستقیما بر جنبش آزادیخواهی و برسرنوشت مردم دو کشور تاثیر میگذارد. عزم مان را جزم کنیم. در همه جبهه ها دوش به دوش یکدیگر بپا خیزیم و به حاکمیت این جنایتکاران پایان دهیم.
مردم شریف و آزاده ایران!
در تجمعات اعتراضی که توسط افغانستانی های مقیم ایران علیه طالبان در شهرهای ایران و در سایر نقاط جهان شروع شده است، فعالانه شرکت کنید. شما مردم ایران تجارب گرانبهایی در مقابله با جمهوری اسلامی دارید و میتوانید نقش مهمی در گسترش و تعمیق و رادیکال کردن مبارزات مردم افغانستان در ایران و در سایر نقاط جهان ایفا کنید. موج تازه مهاجرت از افغانستان نیز براه افتاده است. آغوش خود را برای پناهجویان افغانستانی باز کنیم و به یاری آنها بشتابیم! از مبارزه مردم افغانستان برای جارو کردن طالبان از قدرت و برپایی حکومتی سکولار و غیر مذهبی و غیر قومی حمایت کنیم.
حزب کمونیست کارگری ایران
۳۱ مرداد ۱۴۰۰، ۲۲ اوت ۲۰۲۱