پیام حزب حکمتیست به مردم ستمدیده افغانستان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

پیام نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست به مردم ستمدیده افغانستان
مرگ بر طالبان، چه در کابل چه تهران!
ما رویدادهای افغانستان را با حساسیت دنبال کردیم، در نگرانی و مخاطره بازگشت طالبان شریک بودیم، براین باور بودیم که مردم آزادیخواه افغانستان و منطقه و جهان میتوانند و باید در مقابل این روند ارتجاعی و سلطه مجدد طالبان بر افغانستان بایستند.

در لحظاتی که در جلسه دفتر سیاسی بودیم اخبار تسلیم شهر به شهر را توسط نیروهای دولتی به طالبان شاهد بودیم و دل ما با شما مردمی بود که در این وضعیت بغرنج گیر افتاده اید. صحنه های دلخراشی که تلویزیونهای جهان از تحویل افغانستان به طالبان پخش می کنند، نفس را در سینه بشریت آزادیخواه حبس کرده است. مشاهده اسارت یک جامعه عموماً و زنان خصوصاً، تجاوز به کودکان و قتل و آدمکشی سبعانه، قلب هر آزادیخواه و انساندوستی را عمیقاً میفشارد.
آنچه اتفاق افتاد، یعنی تحویل دولت اسلامی غنی به "امارت اسلامی" طالبان، یک معامله کثیف دولت آمریکا و ناتو با طالبان با حمایت دولتهای پاکستان، جمهوری اسلامی، چین و روسیه بود. اشرف غنی فرار کرد و بخش مهمی از هیئت حاکمه فاسد افغانستان در این معامله کثیف علیه مردم شریک شد. شما تنها ماندید با صفی از جنایتکاران حامی و شریک طالبان. اما بازگشت طالبان بار دیگر افغانستان را به قتلگاه زنان و یک پایگاه فعال نیروهای تروریستی و جنگ سالار تبدیل می کند. بازگشت طالبان یعنی محو کردن مجدد زنان از جامعه، حمله به هر ذره از حقوق و آزادی فردی و اجتماعی، بستن مدارس و ممنوعیت آموزش و هر جلوه از زندگی تحت پرچم کاذب و دروغین "صلح در افغانستان"! اما این پایان راه نیست، با اراده آگاهانه و سازمانیافته مردم اوضاع میتواند تغییر کند. در ایران مردم آزادیخواه در کار بزیر کشیدن جمهوری اسلامی اند. در عراق و لبنان علیه سلطه دولتهای توافقی و قومی و مذهبی بمیدان آمده اند. اکثریت مردم افغانستان اکنون در شوک این معامله کثیف اند اما سلطه طالبان را نمی پذیرند.
حزب حکمتیست در ایران همراه با طبقه کارگر و زنان و مردان آزاداندیش در کنار شماست. اگر امروز در ایران یک دولت کارگری سر کار بود، به یاری شما برای درهم کوبیدن طالبان می آمد. به نظر ما تنها سیاست درست در شرایط حاضر، برافراشتن پرچم مقاومت توده ای و مسلحانه علیه دولت مستعجل طالبان است. در این نبرد موئتلفین طالبان و دولتهای دمکرات و مستبد و اسلامی کنار شما نخواهند بود اما مردم آزادیخواه جهان از تهران و بیروت و بغداد تا پاریس و برلین و لندن در کنار جنبش مقاومت علیه حکومت طالبان خواهند ایستاد. سلطه طالبان را نپذیرید، علیه اش بپاخیزید!
نشست دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست
٢٥ مرداد ۱۴۰۰ - ١٦ اوت ۲۰۲۱

پیام نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست ‎به مردم ایران
خامنه ای مجرم اول قتل عام جمعی کرونا، به سزای جنایاتش میرسد!
کارگران! مردم!
رنج و محنت و مرگ و میر وسیع فاجعه کرونا در یکسال و نیم اخیر در دنیا و در ایران آزاردهنده و وجدان بشریت را تکان داده است. آنچه در ماهها و هفته های اخیر در ایران تحت حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی به دلیل فاجعه بیماری کرونا میگذرد، قتل عام جمعی به معنای دقیق کلمه است. با قلبی آکنده از درد نشست اخیر دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست، گسترش بیسابقه اپیدمی کرونا در ایران و مشقات و پیامدهای آن را بر زندگی مردم بررسی کرد. نشست ما ضمن اعلام همسرنوشتی و همدری با مردم ایران و به ویژه خانواده همه جانباختگان و آسیب دیدگان این فاجعه بزرگ، بار دیگر بر این واقعیت تاکید کرد، سران جمهوری اسلامی و به ویژه رأس حکومت، خامنه ای جنایتکار، مسئول اول و مستقیم سازماندهی کشتار جمعی عامدانه ناشی از اپیدمی کرونا است.
ما و مردم ایران فراموش نخواهیم کرد، که در آغاز شیوع کرونا در زمستان ۱۳۹۸ ، به جای تامین امکانات سلامتی و پزشکی و جاری کردن قرنطینه و دیگر اقدامات مقابله با خطر کرونا توسط حکومت،خامنه ای قصی القلب با خونسردی اعلام کرد، "این ویروس کذایی" چیزی نیست و پشت سر گذاشته میشود.دیدیم امامان جمعه نماینده رهبر و آخوندهای همپالگی خامنه ای توسل به "دعا و جادوگری اسلامی و خرافه" را به جای رعایت استانداردهای پزشکی و سلامتی تبلیغ کردند. دیدیم کل هیئت حاکمه جمهوری اسلامی در خدمت برگزاری "مضحکه انتخابات مجلس اسلامی" شیوع کرونا از شهر قم را از مردم پنهان نگه داشته و باعث گسترش وسیع آن در کل جامعه شدند.فراموش نمیکنیم، زمانی که نهادهای پزشکی جهانی تصمیم به کمک رسانی به مردم کرونازده کردند، دولت جمهوری اسلامی طبق دستور مستقیم خامنه ای راه کمک رسانی به مردم را سد کرد. گفته های روزهای اخیر "زالی"رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران از ابعاد جنایت سازمانیافته سران جمهوری اسلامی علیه مردم پرده برداشته است. او اذعان میکند : "وقتی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ایران آمدند ما به جای مشورت با آن‌ها مدام از آن‌ها می‌خواستیم در رسانه‌ها از نظام سلامت ایران تعریف کنند". او میگوید "ما ممنوعیت وارد کردن واکسن داشتیم و کمکهای جهانی و پزشکان بدون مرز را از فرودگاه برگرداندیم". او تاکید دارد که "سفرای حکومت دنبال تهیه واکسن نبودند". ومیگوید "آمار فوتی‌ها را از سازمان بهداشت جهانی پنهان کردیم"! و واضح است که با دستکاری آمارها همه ابعاد فاجعه را از مردم ایران پنهان کردند.اما جمهوری اسلامی و در رأس آنها خامنه ای به این سطح از سازماندهی جنایت علیه مردم ایران بسنده نکرد. ما مردم ایران فراموش نمیکنیم که خامنه ای ضد انسان "ورود واکسنهای موثر" تهیه شده در آمریکا و انگلستان را منع کرد و به این ترتیب با گستاخی و علنی فتوای کشتار جمعی و نسل کشی امروز در ایران را صادر کرد. اگر خمینی جلاد در سال ۶۷ با یک فتوا دستور کشتار جمعی زندانیان را صادر کرد، این بار در سال ۹۹ خامنه ای با یک حکم دستور قتل عام جمعی بسیار گسترده تر و تاکنون در ابعاد دهها هزار نفری را صادر کرد. ما و مردم ایران همه دست اندرکاران جمهوری اسلامی و در رأس آنها خامنه ای را مجرم اول و مستقیم قتل عام جمعی در حال جریان به واسطه کرونا میدانیم . سران جمهوری اسلامی و امثال خمینی و خامنه ای در طول حاکمیت ۴۳ ساله حکومت سیاهشان عامل و بانی تحمیل گرسنگی، تشنگی، بی مسکنی،بیکاری و بیماری و فقر شدید و تبعیض و نابرابری و تحمیل جهل و خرافه و سازمانده جنایات تکان دهنده و جنگ و برپایی صحنه های صدها هزار اعدام و شکنجه و سربه نیست کردن هزاران نفره و در یک کلام تبدیل ایران به اسارتگاه بزرگ برای شهروندان جامعه هستند. امروز کشتار جمعی فاجعه کرونا به پرونده سراپا جنایات همه آنها و به ویژه خامنه ای اضافه شده است.
جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط و سرنگونی است. عزم کارگر و مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی جامعه را در مسیر عروج جنبش توده ای برای ساقط کردن این رژیم قرار داده است. برای پایان دادن به گرسنگی و تشنگی و بیماری و بیکاری و فقر و تبعیض و نابرابری و سرکوب و کشتار باید بپاخیزیم و حکومت جمهوری اسلامی را جارو کنیم. دور نیست روزی که سران جمهوری اسلامی درست مثل سران حکومت فاشیست هیتلری به جرم جنایت علیه بشریت به دادگاه سپرده میشوند. خامنه ای با هزاران پرونده پر از جنایت و از جمله مسبب اصلی و مستقیم کشتار جمعی کرونا باید به سزای جنایاتش برسد.
نشست دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست
۲۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۶ اوت ۲۰۲۱