تظا هرات در حمایت ازخیزش ستمدیگان خوزستان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

با درود بر شما، تظا هرات در حمایت ازخیزش ستمدیگان خوزستان و اعتصابات کارگران ایران در استکهلم
گزارش و لینک فیلم تظاهرات در یوتیوب، ضمیمه است.
جهت اطلاع رسانی و در صورت امکان درج ارسال می شود

سپاس

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم
http://shora.se/
Tel: 0728379451