گفتمان سیاسی اجتماعی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

با پژمان رحیمی: پژوهشگر علوم اجتماعی
خیزش مردم خوزستان به کم‌آبی و مدیریت فاجعه‌بار منابع آبی که منجر به نابودی هستی آنان شده است، در دو هفته‌ی گذشته الهام‌بخش دیگر مناطق برای اعتراض به فقر و فلاکت گسترده‌ در ایران شده است. در این بررسی، شناخت علل و زمینه‌های این قیام و چرایی و چگونگی همبستگی آن با مبارزه‌ی سراسری و هماهنگ برای سرنگونی انقلابی رژیم سیاسی حاکم، مورد بحث و توجه قرار خواهد گرفت.

چگونگی شرکت در جلسات
برای بازدید از گفتمان سیاسی اجتماعی درکانال تلگرام اینجا کلیک کنید
Paltalk-->View all--> All Languages--> Iran-->Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee
19:00 اروپای مرکزی - 21:30 تهران - 13:00 نیویورک
لطفا به زمان برگزاری برنامه توجه کنید
9 مرداد 1400، 31 ژوییه2021
بررسی خیزش تیرماه 1400 خوزستان
با پژمان رحیمی: پژوهشگر علوم اجتماعی
خیزش مردم خوزستان به کم‌آبی و مدیریت فاجعه‌بار منابع آبی که منجر به نابودی هستی آنان شده است، در دو هفته‌ی گذشته الهام‌بخش دیگر مناطق برای اعتراض به فقر و فلاکت گسترده‌ در ایران شده است. در این بررسی، شناخت علل و زمینه‌های این قیام و چرایی و چگونگی همبستگی آن با مبارزه‌ی سراسری و هماهنگ برای سرنگونی انقلابی رژیم سیاسی حاکم، مورد بحث و توجه قرار خواهد گرفت.