اخباروگزارش های کارگری 23/24/25 تیر1400

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

- اعلام حمایت کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی ایل زراسوند در‌ چغاخور از تداوم اعتصاب - مجمع عمومی کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی ساکن فارسان و حومه از تداوم اعتصاب حمایت کرد - برگزاری دوباره مجمع عمومی کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی ساکن ایذه در راستای حمایت از تداوم اعتصاب - بیانیه شماره ٨: چرا طرح گروه پایپینگ باعنوان "پیگیری مطالبه گرایی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران" را نمی پذیریم- تجمعات حق طلبانه کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه ادامه دارد

- ادامه تجمع کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه دراعتراض به عدم تمدید قراردادهای کاریشان وبرای تبدیل وضعیت ازفصلی به قراردادی

*اعلام حمایت کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی ایل زراسوند در‌ چغاخور از تداوم اعتصاب

روز جمعه 25 تیرماه جمعی از کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی ایل زراسوند در چغاخور با برگزاری مجمع عمومی کارگری بر تداوم اعتصاب و ایستادگی بر خواسته هایشان تأکید کردند.

*مجمع عمومی کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی ساکن فارسان و حومه از تداوم اعتصاب حمایت کرد

روز جمعه 25 تیرماه کارگران پروژه‌های نفتی ساکن فارسان و حومه که هم اکنون در اعتصاب هستند در پاسخ به پیام مجامع عمومی همکاران خود در هفشجان ، ایذه، فولادشهر، دهدز، مسجدسلیمان و اولاد حاج علی، با برگزاری اجتماعی ضمن اعلام همبستگی با دیگر همکاران اعتصابی خود و پافشاری بر خواست و‌ مطالبات‌شان بر ایستادگی در اعتصاب تا زمان تحقق خواسته‌های‌شان تأکید کردند.

*برگزاری دوباره مجمع عمومی کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی ساکن ایذه در راستای حمایت از تداوم اعتصاب

روز جمعه 25 تیرماه کارگران پروژه‌های نفتی ساکن ایذه برای بار دیگر با برگزاری مجمع عمومی کارگری از تداوم اعتصاب حمایت کردند و اعلام نمودند که تا تحقق مطالباتشان در ایستادگی خواهند کرد.

منبع اخبار بالا: کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران

*بیانیه شماره ٨: چرا طرح گروه پایپینگ باعنوان "پیگیری مطالبه گرایی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران" را نمی پذیریم

در حالیکه اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای پیمانی نفت ادامه دارد و تجمعاتی از سوی همکاران ما در جاهای مختلف با تاکید بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات خود برگزار میشود، مدیریت تلگرامی موسوم به " بزرگترین ابرگروه کاریابی و پایپینگ و اکیپ پروژه " طرحی تحت عنوان طرح پیگیری مطالبه گرایی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران ارائه داده و گفته است با نوشتن نامه و طرح درخواست ها و مشکلات کارگران پارس جنوبی به وزارت نفت و وزارت کار میخواهد آنها را پیگیری کند. در این نامه با استناد به نامه سال گذشته آنها به مقامات حکومتی و ارسال آن توسط آنان به اداره کار بوشهر جهت حل مسائل کارگران، در هشت بند به مشکلات کارگران اشاره شده است و بعد برای پیگیری این موارد و مذاکره با مقامهای حکومتی از کارگران خواسته شده است که آقای مازیار گیلانی نژاد را به عنوان نماینده خود معرفی کنند. برای ارائه این نامه ٥٠٠٠امضا نیاز دارند و از کارگران خواسته شده است که با نوشتن اسم و فامیل و شماره ملی خود این نامه را امضا کنند .

اولین نکته در پاسخ به طرح مدیران گروه تلگرامی پایپینگ اینست که اتفاقا خلف وعده های داده شده باعث شده اکنون کارگران خشمگین دهها هزار نفره وارد اعتصاب شوند و در طول سال نیز هر جا که توانستند کارگران دست به اعتراض زدند و خواستهایشان را پیگیری کردند. باید به اعتصاب ادامه داد تا کارگران بتوانند از موضع قدرت و برای تامین همه خواستهایشان وارد مذاکره بشوند.

دوما حواله دادن ما به قانون کار یا قانون اساسی جواب ما کارگران نیست. این قوانین هستند و این وضع و بدبختی ما کارگران است. خود قوانین ویژه اقتصادی، قوانین مصوب هستند که از نظر ما قوانین رسمیت دادن به اسارت کارگر است و ما خواستار برچیده شده آنها هستیم. ما خواستهایمان را روشن و صریح اعلام کرده ایم و جواب میخواهیم.

سوما از نظر ما نفس جمع کردن ٥٠٠٠امضا مجوزی برای نمایندگی شدن کارگران توسط کسی نمیتواند باشد. مهم اینست که باید در مذاکرات خواستهای واقعی و اصلی کارگران نمایندگی بشود و نمایندگان واقعی کسانی هستند که مطالبات ما را نمایندگی کنند. نه جریاناتی که خواستهای اصلی کارگران را زیر فرش میکنند. ما در اولین بیانیه خود که اعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت را اعلام کردیم و بیانیه 7 خود که مطالبات فوری را برشمردیم پاسخ کارگران به پیمانکاران را داده ایم و نباید به کمتر از آنها رضایت داد. ضمن اینکه شورای سازماندهی همانجا تاکید کرده است که توافقات جلسات هیچ مذاکره ای تا وقتی که انتخاب نمایندگان دموکراتیک و با نظارت کارگران انجام نشود و گزارش مذاکرات به کارگران اعتصابی داده نشده و توافق آنان اعلام نگردد، رسمیت پیدا نمیکنند. بنابراین نمیشود صرفا با مجوز٥ هزار امضا نشست مذاکره ای داشت و توافقاتی کرد و ختم اعتصاب را اعلام نمود.

اما مهمترین مساله اینست که در طرح "پیگیری مطالبه گرایی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران" خواستهای اصلی کارگران از قلم افتاده است. بعبارت دیگر طراحان این طرح هنوز مذاکره ای نشده مهمترین خواستهای دهها هزار کارگر اعتصابی را کنار گذاشته اند. از جمله در این طرح به خواست افزایش دستمزدها که محور اصلی اعتصاب دهها هزار کارگر پیمانی پروژه ای نفت هست، هیچ اشاره ای نشده است. این در حالیست که هم اکنون شماری از همکاران ما زیر فشار اعتصاب قدرتمند سراسری در نفت، پیمانکار را وادار کرده اند که با پیشنهاد افزایش دوبرابری مزد جلو بیاید و بر بیست روز کار و ده روز مرخصی تن بدهد. و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران تاکید کرده است که همین توافقات یک پیشروی است و باید مبنای مذاکرات سراسری باشد و نباید به کمتر از اینها رضایت داد. ضمن اینکه یک تاکید شورای سازماندهی اینست که دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از 12 میلیون باشد. در طرح گروه تلگرامی پایپینگ یک خواست مشخص بیست روز کار و ده روز مرخصی را که سنبه کارگران بر سر آن پر زور است برجسته شده است تا بعد با وعده پرداخت برخی مزایای شغلی دیگر چون حق اولاد و بن کارگری و بدی آب و هوا و بهبود هایی در کمپها و وضع غذا و غیره سر و ته قضیه را هم بیاورند. روشن است که اینها همه حق ما مسلم کارگران است و از ما دزدی شده است.ا اینها صدقه نیستند که به کارگر داده میشود. کار به جایی رسیده است که امروز حتی پرداخت بموقع مزد تبدیل به یک مطالبه شده است. ما کارگران خوب میدانیم و تجربه کرده ایم که رسیدن به خواستهایمان نه از طریق متوسل شدن به این بخش از حاکمیت و یا به بخش دیگر آن و چرخیدن در راهروهای قوانین و مصوبات و درچاچوب قوانین ظالمانه موجود، بلکه با مبارزه متحد و قدرتمند خود ما کارگران ممکن است.

ما میگوییم باید به امنیتی کردن مبارزات ما و مراکز نفتی خاتمه داده شود. طراحان طرح " پیگیری مطالبه گرایی با پیش کشیدن پای سران حکومت و چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران عملا دارند ما را زیر فشار و محظورات میگذارند و مبارزات ما را امنیتی میکنند. و اگر صدایی غیر از این بلند شد مثل همیشه آنرا با زدن مهر "اغتشاش" و غیره میکوبند.

در یک کلام طرح مدیران گروه تلگرامی پایپینگ بطور واقعی طرح مطالبات ما کارگران نیست. بلکه در عالم واقع طرح مطالبه گری در چهارچوب قوانین حاکم یعنی ادامه بدبختی ما و چپاولگری پیمانکاران و جان کندن تحت قوانین معلوم الحال ویژه اقتصادی درجهنم عسلویه و دیگر مراکز نفتی است. یعنی در حالیکه کارگران با خواستهایشان در برابر چپاولگری پیمانکاران و قوانین ویژه اقتصادی که ساختار های اساسی مراکز نفتی را تشکیل میدهند صدای اعتراضشان بلند شده اند، این طرح میخواهد که اعتصاب ما کارگران و خواستها و مطالباتمان را در وضع موجود خاموش کند. نباید اجازه بدهیم که با چنین طرحهایی مبارزه ما کارگران بی نتیجه به پایان برسد . ما نمیخواهیم که تجربه سال گذشته تکرار شود و باز با وعده و وعید ما را سر بدوانند. ما کارگران نفت دیگر به این شرایط غیر قابل تحمل کار که تمام لحظاتش پر از تحقیر و توهین است تن نمیدهیم. برای روشن شدن حرف و گفته مان بخشی از بیانیه هفت شورا را که در آن بر خواستها و مطالبات فوری ما تاکید شده است را می آوریم و بار دیگر بر گرد آمدن متحدانه به دور خواستهایمان تاکید میکنیم. اعتصاب ادامه دارد. بخشی از بیانیه 7:

"4 خواست فوری که در صورت تحمیل آن به پیمانکاران اولین گام موفقیت در اعتصاب ما خواهد بود و از نظر ما رسمیت خواهد داشت را به ترتیب زیر اعلام میکنیم:

"۱- افزایش دو برابری دستمزدها در همه سطوح مزدی به گونه ای که حداقل دستمزد هیچ کارگری کمتر از 12 میلیون تومان نباشد. ... باید دستمزدهای معوقه ... نیز فورا پرداخت شود.

۲- باید خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی از همان روز اول اجرایی شود.

۳- باید وضع کمپ ها بهبود جدی یابد، غذاخوری های مناسب و در شان کارگران ایجاد شود و محیط های کار ایمن شوند. از همین رو پیمانکاران باید بطور مشخص اعلام کنند که چه اقداماتی در این رابطه انجام میدهند

۴- باید توافقات بصورت کتبی و رسمی صورت گیرد. و دولت موظف به پیگیری اجرای ان توسط پیمانکاران گردد.

...ادامه اعتصاب ابزار قدرت ماست که هر جا که برای بازگشت به کار فشار می آورند از موضع قدرت این مطالبات را در مقابلشان قرار دهیم. بعلاوه ... بازگشت به کار همکاران اخراجی باید مورد تاکید همه بخشها باشد.

... همانطور که اعلام کرده ایم ما خواستار برچیده شدن بساط پیمانکاران هستیم و تحقق همین خواستهای اولیه خود را یک قدم مهم در تضعیف پیمانکاران و برچیده شدن آنها میدانیم. ما با هرگونه امنیتی کردن مراکز نفتی مقابله خواهیم کرد و از همین رو اجازه نمیدهیم که شوراهای اسلامی در مراکز نفتی سر بلند کنند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران همه همکاران پروژه ای پیمانی را فرا میخواند که فعالانه عضوی از این شورا باشند.".

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

٢٤ تیر ١٤٠٠

*تجمعات حق طلبانه کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه ادامه دارد

روزجمعه 20 تیر،کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به تجمعشان برای دست یابی به مطالبات زیر دادمه دادند:

1- خروج فوری کارفرمای خلع ید شده و محاکمه مختلسین

2- پرداخت فوری حقوق معوقه همه همکاران

3- تمدید فوری قراردادهای تمام همکاران به ویژه دفع آفات

4- بازگشت به کار همکاران اخراجی

5- واکسیناسیون عمومی، سریع و رایگان در مقابل کرونا


*ادامه تجمع کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه دراعتراض به عدم تمدید قراردادهای کاریشان وبرای تبدیل وضعیت ازفصلی به قراردادی

روزپنج شنبه 25 تیر، کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به تجمع اعتراضیشان نسبت به عدم تمدید قراردادهای کارشان دراین مجتمع ادامه دادند وخواستار تبدیل وضعیت ازفصلی به قراردادی شدند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


اخباروگزارش های کارگری 23 و 24 تیرماه 1400

- مجمع عمومی کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی ساکن فولادشهر از تداوم اعتصاب حمایت کرد

- اعلام حمایت کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی آلیکوه از تداوم اعتصاب

- حمایت کارگران پروژه‌ای شهرستان دهدز از تداوم اعتصاب کارگران نفت

- حمایت کارگران پروژه‌ای شهرستان مسجد سلیمان از تداوم اعتصاب کارگران نفت

- اعتصاب کارگران شرکت جهان پارس

- تجمع اعتراضی رانندگان خودروهای استیجاری شرکت تکاب صنعت مهر پیمانکار پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی نسبت به سطح پایین دستمزد

- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه :از کارگران اعتصابی صنعت نفت و پتروشیمی حمایت می‌کنیم

- ادامه تجمعات حق طلبانه کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

- کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به تجمعات اعتراضیشان نسبت به عدم تمدید قراردادهای کاریشان ادامه دادند

- بازداشت 6 راننده تاکسی معترض درشهرستان زرند

- تجمعات اعتراضی اهالی چند شهر خوزستان به بی آبی وآتش زدن لاستیک و بستن جاده

- بستن جاده ماهشهر - بندرامام در اعتراض به مشکلات بی آبی

- تجمع اعتراضی کامیون داران بندر امام نسبت به عدم پرداخت مطالبات،گرفتن رشوه ونداشتن استراحتگاه همزمان با حضورنمایندگان دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اجرایی

- تجمع اعتراضی نانوایان و کارگران خباز بجنورد نسبت به قیمت نان وسطح پایین دستمزدها مقابل استانداری خراسان شمالی

- تجمع اعتراضی دامداران نیشابور نسبت به گرانی نهاده های دامی و قیمت شیرمقابل جهاد کشاورزی - معترضین شیرهایشان را به کف خیابان ریختند

- اعتراض دامداران خراسان جنوبی نسبت به عدم هم‌خوانی قیمت تمام شده شیر و گوشت با قیمت فروش آن باتجمع مقابل استانداری وریختن شیربرکف خیابان

- تجمع اعتراضی دامداران چهارمحال و بختیاری نسبت به کمبود نهاده دامی ، گرانی علوفه، بالا رفتن هزینه‌های تولید و پایین بودن قیمت شیر و گوشت مقابل استانداری

- دومین روزتجمع جمعی از اهالی رفسنجان نسبت به کمبودسهمیه مرغ مقابل کشتارگاه مرغ

- تجمع اعتراضی خانوادگی اعضای تعاونی مسکن کارکنان اخبار جام جم نسبت به بلاتکلیفی 10 ساله

- تجمع اعتراضی اهالی شهرک سپهر کرج نسبت به تغییر کاربری زمین‌های فرهنگی- ورزشی به بیمارستان خصوصی

- اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران( تهران) درباره حمایت مالی

- جان باختن 5 کارگرمیهمان درحادثه آتش سوزی یک کارگاه مبل سازی درتهران

- جان باختن یک کارگر معدن سه چاهون بافق

- جان باختن یک کارگر جوان معدن درمحلات براثر سقوط

*مجمع عمومی کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی ساکن فولادشهر از تداوم اعتصاب حمایت کرد

سه‌شنبه شب ۲۲ تیرماه کارگران پروژه‌های نفتی ساکن فولادشهر که هم اکنون در اعتصاب هستند در پاسخ به پیام مجامع عمومی همکاران خود در هفشجان و ایذه، با برگزاری اجتماعی ضمن اعلام همبستگی با دیگر همکاران اعتصابی خود و پافشاری بر خواست و‌ مطالبات‌شان بر ایستادگی در اعتصاب تا زمان تحقق خواسته‌های‌شان تأکید کردند.

*اعلام حمایت کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی آلیکوه از تداوم اعتصاب

روز سه‌شنبه جمعی از کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی آلیکو با برگزاری اجتماعی بر تداوم اعتصاب و ایستادگی بر خواسته هایشان تأکید کردند.

*حمایت کارگران پروژه‌ای شهرستان دهدز از تداوم اعتصاب کارگران نفت

روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه جمعی از کارگران پروژه‌ای شرکتهای نفتی شهرستان دهدز که در اعتصاب به سر میبرند در حمایت از دیگر همکاران خود اعلام کردند که تا تحقق مطالبات‌شان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

*حمایت کارگران پروژه‌ای شهرستان مسجد سلیمان از تداوم اعتصاب کارگران نفت

روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه جمعی از کارگران پروژه‌ای شرکتهای نفتی شهرستان مسجد سلیمان که در اعتصاب به سر میبرند در حمایت از دیگر همکاران خود اعلام کردند که تا تحقق مطالبات‌شان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

منبع اخبار بالا: کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران

*اعتصاب کارگران شرکت جهان پارس

روز پنجشنبه 24 تیرماه ، شماری از کارگران شرکت جهان پارس شهرستان مهران واقع در استان ایلام، با بستن جاده شرکت نفت دست به اعتصاب زده و در این محل تجمع کردند.

*تجمع اعتراضی رانندگان خودروهای استیجاری شرکت تکاب صنعت مهر پیمانکار پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی نسبت به سطح پایین دستمزد

حدود 20 نفر از رانندگان خودروهای استیجاری شرکت تکاب صنعت مهر پیمانکار پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی در اعتراض به پایین بودن میزان دستمزد در مقابل درب پالایشگاه دست به تجمع زدند

*سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه :از کارگران اعتصابی صنعت نفت و پتروشیمی حمایت می‌کنیم

با درود به اتحاد و ایستادگی و مقاومت کارگران اعتصابی بخش‌های مختلف صنعت نفت و پتروشیمی.

کارگران شریف صعنت نفت و پتروشیمی، سندیکای کارگران شرکت واحد اعتصابات و اعتراضات شما را دنبال می‌کند و ضرورت دارد تمامی کارگران، جنبش کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان و هر آنکه دل در گرو فرودستان دارد، از اعتصابات و اعتراضات حق طلبانه شما زحمت‌کشان حمایت کنند.

جای تاسف دارد که شرایط کار و بهداشت و ایمنی محیط کار و خوابگاه‌هایتان تداعی کننده اردوگاهای کار اجباری می‌باشد و با وجود گرمای طاقت‌فرسا و دشواری بسیار مشقت‌بار کار، از حداقل‌ترین امکانات رفاهی و ایمنی کار محروم هستید. نظام سرمایه داری با ایجاد ساختار شرکت‌های پیمانکاری، نه تنها دستمزد عادلانه‌ای متناسب با شرایط کار برایتان قائل نشده‌ بلکه کمترین امکانات رفاهی را هم برایتان فراهم نکرده‌ است.

صعنت نفت در گذشته دارای سندیکاهای کارگری فعال بوده‌اند و بعد از انقلاب ۵۷ این سندیکاها بطور کلی توسط حاکمیت در صنعت نفت و در محیط‌های کار کل کشور از هم پاشیده شدند و بعدها هم خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که مجموعه‌هایی دست ساز حاکمیت هستند را به کارگران تحمیل کردند که امروزه شاهد

این شرایط سخت و اسفبار معیشتی برای کارگران هستیم. شوراهای اسلامی کار به دلیل عدم استقلال و ساختار فرمایشی آن نمی‌تواند مدافع کارگران باشد و به دلیل همین ساختار، همیشه سد راه رسیدن کارگران به سندیکاهای مستقل کارگری بوده‌اند. کارگران و رانندگان شرکت واحد تجربیات عینی بسیاری از موانع ایجاد شده توسط شوراهای اسلامی کار "ضد کارگری" در جهت احیا و بازگشایی مجدد سندیکای شرکت واحد را دارند، که مستندات سنگ اندازی و مانع تراشی عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در همدستی با کارفرما در سایت و تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد در دسترس عموم قرار دارد.

کارگران و رانندگان شرکت واحد تا پیش از سال ۱۳۸۴، قبل از احیای مجدد سندیکا، از نظر معیشت و شرایط سخت محیط کار در وضعیت بسیار دشواری بودند که با تلاش و اتحاد رانندگان و کارگران، سندیکای کارگران شرکت واحد را مجددا احیا کردند و برای رسیدن به مطالبات انباشته شده معوقه دست به دو اعتصاب بزرگ کارگری با اتکا به سندیکا زدند که باعث افزایش حدود صددرصدی دستمزد و بهبود وضعیت محیط کار رانندگان و کارگران شد.

کارگران شریف صنعت نفت و پتروشیمی:

پیشنهاد می‌کنیم مهمترین اقدام که می‌توانید بعد از این اتحاد و همبستگی که خودتان با مقاومت و ایستادگی بدست آورده‌اید، سندیکاهای مستقل کارگری خودتان را ایجاد کنید تا در دراز مدت حق خواهی، اتحاد و همبستگی شما تداوم داشته باشد و اعتصابات، اعتراضات برای احقاق حقوق‌تان تضمین گردد.

سندیکای کارگران شرکت واحد تجربیات آموزنده‌ای را برای کارگران و جنبش کارگری رقم زده و دست آوردهای زیادی برای کارگران، تاکنون داشته است. نظر بر اهمیت انتقال این تجربیات، سندیکای کارگران شرکت واحد وظیفه خود می‌داند، تجربیات سال‌ها مبارزه سندیکایی را در اختیار کارگران اعتصابی صنعت نفت و پتروشیمی و سایر بخش‌های کارگری قرار داده و هرگونه حمایت از آنان را انجام دهد.

شما می‌توانید هیئت موسس سندیکاهای کارگران صعنت نفت را با تعدادی از همین کارگران اعتصابی راه اندازی کنید و در اولین تجمع اقدام به برگزاری مجمع عمومی و تصویب اساسنامه سندیکا نمایید و با اعلام اسامی کاندیداها، نمایندگان واقعی خودتان از بین آنان انتخاب کرده و سندیکاهای کارگری خود را در بخش‌های مختلف تشکیل دهید. وجود سندیکای مستقل کارگری در شرایط دشوار و ادامه مبارزه و حق‌خواهی، می تواند کارگران را از فراز و نشیب‌ها عبور دهد و از بهربرداری اعتراضات کارگران توسط گروه‌ها و سازمان‌هایی که به دروغ خود را مدعی حمایت از کارگران می‌نامند جلوگیری کند.

۲۲ تیرماه ۱۴۰۰

*ادامه تجمعات حق طلبانه کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه


روزهای چهارشنبه وپنج شنبه 23 و24 تیر، کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بابرپایی تجمع درمجتمع وایراد سخنرانی به خواسته هایشان بقرارزیر تاکیدکردند:

1- خروج فوری کارفرمای خلع ید شده و محاکمه مختلسین

2- پرداخت فوری حقوق معوقه همه همکاران

3- تمدید فوری قراردادهای تمام همکاران به ویژه دفع آفات

4- بازگشت به کار همکاران اخراجی

5- واکسیناسیون عمومی، سریع و رایگان در مقابل کرونا


*کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به تجمعات اعتراضیشان نسبت به عدم تمدید قراردادهای کاریشان ادامه دادند

روزهای چهارشنبه وپنج شنبه 23 و24 تیر، کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به تجمعات اعتراضیشان نسبت به عدم تمدید قراردادهای کارشان دراین مجتمع ادامه دادند.


قابل یادآوری است که حدود 160کارگر بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بدلیل تمدید نشدن قرادادهای کاریشان از کاربیکارشدند.

*بازداشت 6 راننده تاکسی معترض درشهرستان زرند

درجریان تجمع اعتراضی رانندگان یک واحد تاکسی بیسیم درسطح شهر زرند نسبت به پلمب محل کارشان 6نفراز معترضین بازداشت شدند.

برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ23 تیر، دادستان زرند با تایید این خبر،افزود:4 نفرازآنها به قید وثیقه آزادشدند ولی دو نفر دیگر همچنان در بازداشت می‌باشند.

*تجمعات اعتراضی اهالی چند شهر خوزستان به بی آبی وآتش زدن لاستیک و بستن جاده

پنج شنبه شب(24تیر)، اهالی تعدادی از شهرهای خوزستان ازجمله ماهشهر، کوت عبدالله، خرمشهر ، ملاثانی،حمیدیه، شادگان، سوسنگرد و منطقه زرگان اهواز با برگزاری تجمعاتی اعتراضشان را نسبت به مشکل بی آبی بنمایش گذاشتند وخواستار تامین حق‌آبه رودخانه‌ها شدند.


براساس گزارش رسانه ای شده،مشکل کم‌آبی رودخانه‌های خوزستان به ویژه کرخه در روزهای اخیر منجر به بروز مشکل کمبود آب کشاورزی و آب شرب در مناطق روستایی شد.

در حمیدیه، شادگان، سوسنگرد و منطقه زرگان اهواز تعدادی از اهالی با اعلام نارضایتی از وضعیت موجود، نسبت به عدم تامین حق‌آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها و همچنین پروژه‌های انتقال آب کارون ابراز نگرانی کردند.

همچنین چندین جوان در برخی از جاده‌ها در ماهشهر، کوت عبدالله، خرمشهر و ملاثانی اقدام به آتش زدن لاستیک و بستن جاده کردند که عبور و مرور خودروها برای دقایقی مختل شد اما با حضور نیروهای انتظامی بدون هر گونه درگیری ترافیک در همه جاده‌ها روان شد.

 

*بستن جاده ماهشهر - بندرامام در اعتراض به مشکلات بی آبی

پنج شنبه شب(24تیر)،معترضین به بی آبی دراستان خوزستان جاده ماهشهر – بندرامام رامسدودکردند.

به گزارش یک منبع خبری محلی،فرماندار ماهشهر گفت:دقایقی پیش گروهی بر پایه یک فراخوان مجازی در اعتراض به موضوع بی آبی در استان خوزستان، اقدام به بستن جاده ماهشهر - بندرامام کردند که با حضور مامورین انتظامی، معترضین متفرق و جاده در حال ایمن سازی است.

*تجمع اعتراضی کامیون داران بندر امام نسبت به عدم پرداخت مطالبات،گرفتن رشوه ونداشتن استراحتگاه همزمان با حضورنمایندگان دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اجرایی

روزچهارشنبه 23تیر همزمان با حضورنمایندگان دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اجرایی،جمعی ازکامیون داران بندر امام باتجمع وایراد سخنانی اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت مطالبات،گرفتن رشوه ونداشتن استراحتگاه بنمایش گذاشتند.

بنابه فیلم منتشره این تجمع اعتراضی درسانه ها،رانندگان معترض ازجمله گفتند: مشکلات بسیار است، مطالبات ما پرداخت نشده است.انعام گرفتن رایج شده است. حتی یک استراحتگاه هم در مدت انتظار برای تحویل بار برای ما نساخته اند.

*تجمع اعتراضی نانوایان و کارگران خباز بجنورد نسبت به قیمت نان وسطح پایین دستمزدها مقابل استانداری خراسان شمالی

روز چهارشنبه 23 تیر،جمعی از نانوایان و کارگران خباز بجنوردبرای اعتراض به قیمت نان وسطح پایین دستمزدها مقابل استانداری خراسان شمالی تجمع کردند.

براساس گزارش رسانه ای شده،نانواها می‌گویند با این قیمت پخت نان به صرفه نیست و شاید برخی از نانواها به همین دلیل است که کیفیت نان را کم کرده و یا آرد خارج از شبکه توزیع می‌شود. به گفته نانوایان در شرایطی که قیمت نان از سال 93 تا کنون در استان ثابت بوده است نمی توان از نانوایان انتظار کیفیت داشت.


*تجمع اعتراضی دامداران نیشابور نسبت به گرانی نهاده های دامی و قیمت شیرمقابل جهاد کشاورزی - معترضین شیرهایشان را به کف خیابان ریختند

روزچهارشنبه 23 تیر،جمعی از دامداران شهرستان نیشابور در اعتراض به گرانی نهاده های دامی وقیمت شیرمقابل جهاد کشاورزی این شهرستان تجمع کردند وتعدادی از آنها شیرهایشان را به کف خیابان ریختند.


یکی از این دامداران به خبرنگاررسانه ای گفت:خواسته دامداران از مسئولان را اصلاح قیمت شیر و متناسب کردن آن با هزینه‌های تولید دانست و ادامه داد: مسئولین از 6 ماه گذشته آن مقدار پولی که به هزینه‌های تولید افزوده شده را باید بر روی قیمت شیر اضافه کنند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این ما با تهیه علوفه و نهاده با مشکل مواجه هستیم. در هزینه تولید شیر علاوه بر تهیه نهاده و علوفه در زمینه هزینه‌های کارگری، استهلاک، بیمه، دارو و درمان افزایش قیمت وجود دارد ولی قیمت شیر از سال گذشته افزایش پیدا نکرده است.

*اعتراض دامداران خراسان جنوبی نسبت به عدم هم‌خوانی قیمت تمام شده شیر و گوشت با قیمت فروش آن باتجمع مقابل استانداری وریختن شیربرکف خیابان

روزچهارشنبه 23 تیر،دامداران خراسان جنوبی باتجمع مقابل استانداری وریختن شیربرکف خیابان اعتراضشان را نسبت به عدم هم‌خوانی قیمت تمام شده شیر و گوشت با قیمت فروش آن بنمایش گذاشتند.


*تجمع اعتراضی دامداران چهارمحال و بختیاری نسبت به کمبود نهاده دامی ، گرانی علوفه، بالا رفتن هزینه‌های تولید و پایین بودن قیمت شیر و گوشت مقابل استانداری

روزچهارشنبه 23 تیر،جمعی از دامداران چهارمحال و بختیاری برای انعکاس بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به کمبود نهاده دامی ، گرانی علوفه، بالا رفتن هزینه‌های تولید و پایین بودن قیمت شیر و گوشت مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری اجتماع کردند.


یکی از دامداران معترض به خبرنگاررسانه ای گفت: در حال حاضر بزرگترین مشکل دامداران تهیه نهاده مورد نیاز برای دام‌ها است، مسئولان می‌گویند نهاده با ارز دولتی وارد می‌شود، اما این نهاده در اختیار دامدار قرار نمی‌گیرد، قیمت یونجه ازکیلویی 2000 تومان به 6000 تومان در سال‌جاری افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: کاه سفید از کیلویی 800 تومان به 4500 تومان افزایش پیدا کرده است، دامداران بسیار متضرر شده‌اند و نمی‌توانند در این شرایط به کار ادامه دهند.

این دامدار ادامه داد: قیمت لبنیات توسط کارخانجات افزایش پیدا کرده است، در حال حاضر شیر کیلویی 4500 تومان از دامدار خریداری شده و هزینه آن نیز با تاخیر دوماهه پرداخت می‌شود.

یکی دیگر از دامداران معترض گفت: سفره دامدار خالی شده است، بالاجبار دام‌های مولد و باردار را روانه کشتارگاه می‌کنیم.

وی گفت: در شرایط فعلی تولید مقرون به صرفه نیست، توان ادامه کار نداریم، اگر از دامداران حمایت نشود، دامداری‌ها ورشکست شده و مجبور به تعطیلی واحد خود می‌شوند و تولید شیر و گوشت در آینده با مشکل مواجه می‌شود.

*دومین روزتجمع جمعی از اهالی رفسنجان نسبت به کمبودسهمیه مرغ مقابل کشتارگاه مرغ

روزچهارشنبه 23 تیر برای دومین روز متوالی، جمعی از اهالی رفسنجان برای اعتراض به کمبودسهمیه مرغ مقابل کشتارگاه مرغ این شهر تجمع کردند.


برپایه گزارش رسانه ای شده،این تجمع کنندگان خواستار افزایش سهمیه مرغ به رفسنجان هستند، مغازه داران مجبورند مرغ مورد نیاز خود را از شهرهای دیگر تأمین کنند در حالی که بالاترین تولید استان در شهر خودشان صورت می گیرد.

*تجمع اعتراضی خانوادگی اعضای تعاونی مسکن کارکنان اخبار جام جم نسبت به بلاتکلیفی 10 ساله

روزپنج شنبه 24 تیر، اعضای تعاونی مسکن کارکنان اخبار جام جم برای انعکاس هرچه بیشترصدای اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی 10 ساله دست به تجمع خانوادگی مقابل این پروژه مسکونی تجاری، در میدان ساحل منطقه 22 تهران زدند.


تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند:حدود یکصد عضو این تعاونی قریب به 10سال است که تمام اندوخته و سرمایه زندگی خود را برای برخورداری از یک سرپناه و واحد مسکونی هزینه کرده‌اند، اما طرف پیمانکار که قرار بوده در ازای دریافت واحدهای تجاری این پروژه، واحدهای مسکونی را ساخته و تا شهریور ماه 1394 تحویل اعضای تعاونی دهد، ظاهرا با انواع ترفندها صرفا مبادرت به تکمیل بخش تجاری و پیش فروش آنها نموده و به بهانه‌های مختلف از ساخت بخش مسکونی خودداری کرده است تا جایی که پس از 10 سال از آغاز این پروژه ساختمانی نهایتاً پیشرفت آن به سی درصد رسیده و اسکلت کل سازه نیز در طبقات اول و دوم مسکونی متوقف مانده است.

*تجمع اعتراضی اهالی شهرک سپهر کرج نسبت به تغییر کاربری زمین‌های فرهنگی- ورزشی به بیمارستان خصوصی

روز پنج شنبه 24 تیر،جمعی از اهالی شهرک سپهر کرج برای اعتراض به تغییر کاربری زمین‌های فرهنگی- ورزشی به بیمارستان خصوصی دست به تجمع زدند.


یکی از حاضرین در این تجمع به خبرنگار رسانه ای گفت: این زمین سرانه تفریحی، آموزشی و خدماتی 1400 واحدی شهرک سپهر است که حالا قرار است در آنجا بیمارستان بخش خصوصی احداث کنند.

وی افزود: تغییر کاربری اراضی به ضرر مردم است چرا که قرار بود اینجا محلی برای ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی باشد، با توجه به وجود چندین بیمارستان در این محدوده هیچ توجیهی ندارد.

*اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران( تهران) درباره حمایت مالی

اخیرا در فضای مجازی دیده شده است افرادی با جعل بعضی اخبار و ادعاهای دروغین در مورد برخی همکاران زندانی و اعلام در مضیقه بودن خانواده این عزیزان، با اعلام شماره حساب هایی تقاضای جمع‌آوری پول برای کمک به خانواده این همکاران می‌نمایند.

کانون صنفی معلمان تهران، اعلام می‌دارد، به همت کانون های صنفی و یاری همکاران بزرگوار، حمایت مالی از خانواده معلمان دربند با پرداخت کامل حقوق قطع شده‌شان به طور مداوم انجام گرفته و ادامه خواهد داشت. لذا از همه همکاران مسئول و علاقمند که تمایل به حمایت مالی از خانواده‌های مذکور را دارند، درخواست می‌شود، تنها از طریق حساب‌هایی که از طرف گروه حمایت، شورای هماهنگی یا کانون تهران اعلام می‌شود، اقدام به حمایت نمایند و به حساب هایی که بنام افراد ناشناخته، اعلام می‌شود، اعتماد ننمایند تا کمک‌ها به صورت متمرکز و مدیریت شده در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود.

با سپاس

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

۲۴ تیرماه ۱۴۰۰

*جان باختن 5 کارگرمیهمان درحادثه آتش سوزی یک کارگاه مبل سازی درتهران

پنج شنبه شب (24تیر)،5کارگر تبعه افغانستان درحادثه آتش سوزی یک کارگاه مبل واقع در در بزرگراه آزادگان به سمت غرب، خیابان علی آباد پاک دانه دراتاق استراحت دچارخفگی شدند و جان خودراازدست دادند.

*جان باختن یک کارگر معدن سه چاهون بافق

سه شنبه شب(22تیر)، یک کارگر شرکت سنگ آهن معدن سه چاهون بافق حین کار کار تعمیر داخل شوت ریزدانه سنگ شکن از ارتفاع یک و نیم متر به پایین شوت، سُر ‌خورد وجان خودرا ازدست داد.

*جان باختن یک کارگر جوان معدن درمحلات براثر سقوط

روزسه شنبه22تیر،یک کارگر27 ساله يكي از معادن شهرستان محلات حین رانندگی کامیون دامتراك از ارتفاع سقوط کرد وبدلیل شدت جراحات دردم جان باخت.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید