سخنرانی ابراهیم عباسی منجزی به مناسبت روز جهانی کارگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

سخنرانی ابراهیم عباسی منجزی، فعال کارگری هفت‌تپه در تجمع امروز کارگران این شرکت به مناسبت روز جهانی کارگر

 

https://t.me/kargarane7tape/11553

 

https://ms-my.facebook.com/radiofarhang.nu/videos/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87/3173722136279871/