وعده شروع واکسیناسیون کارگران هفت تپه در هفته آینده

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

جدال در نیشکر هفت تپه ادامه دارد: واکسیناسیون رایگان همگانی یک خواست فوری کارگران نیشکر هفت تپه است. این را کارگران در تجمعات اعتراضی خود بارها تاکید کرده و بر لیست مطالباتشان اضافه کرده اند. کارگران نیشکر هفت تپه همکارشان زنده یاد شفیق چتانی را که به خاطر ابتلا به کرونا جان باخت فراموش نمیکنند و هم اکنون بسیاری از کارگران و خانواده هایشان درگیر این بیماری هستند. یکی از کارگران مبتلا به کرونا ابراهیم عباسی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه است که خوشبختانه بهبود یافت و امروز کارگران غیر نیشکری برای دیدار او به قسمت تجهیزات رفتند.

امروز خواست کارگران نیشکر هفت تپه واکسیناسیون فوری و بدون تعلل خود و خانواده هایشان است.

بنا بر خبرها با پیگیری و فشار اعتراضات آنان اداره بهداشت و فرمانداری، وعده داده اند که واکسیناسیون کارگران هفت تپه را از اول هفته آینده شروع کنند. در برابر این وعده دادنها کارگران نیشکر هفت تپه اخطار داده و میگویند که اگر واکسیناسیون از روزهای آتی شروع نشود و باز با وعده و وقت خریدن با جان کارگران بازی کنید، آنوقت با اعتراض شدیدتر ما روبرو خواهید شد. این کارگران خواستار واکسیناسیون فوری و بدون تعلل خود و خانواده هایشان هستند.

علاوه بر مطالبه واکسیناسیون رایگان، کارگران نیشکر هفت تپه پیگیر دیگر مطالبات خود هستند. این کارگران با نظارت شورایی خود متحدانه ایستاده اند و با سرپا نگاهداشتن شرکت بر اجرای فوری مطالباتشان تاکید دارند. یک خواست اعلام شده دیگر این کارگران تمدید قراردادهای کاری کارگران دفع آفات و غیر نیشکری است و تجمعات اعتراضی این کارگران برای این مطالبه ادامه دارد و آنها در همین رابطه در روز گذشته دهم شهریور ماه در محوطه شرکت تجمع داشتند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۱ شهریور۱۴۰۰ ، ۲ سپتامبر ۲۰۲۱


tel:00447435562462
tel:00447435562462