اخبار نفت، ویژه اعتصابات سراسری: شماره ۲۶

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

کارگران پیمانی پروژه ای در ۱۱۴ مرکز نفتی در اعتصاب به سر میبرند. تجمعات کارگران اعتصابی نفت با تاکید بر ادامه اعتصاب! دامنه اعتصاب کارگران پروژه ای پیمانی نفت به ۱۱۴ مرکز نفتی رسیده است. بنا بر خبر منتشر شده در کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز گذشته ۲۳ تیر رانندگان مینی بوس های خط لوله هفشجان به اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای پیمانی نفت پیوستند. بخش های حمل و نقل و ترابری یک بخش کلیدی در اعتصابات نفت است.

قبلا هم نفتکش های اصفهان در حمایت از همکاران خود وارد اعتصاب شدند. از سوی دیگر کارگران اعتصابی پروژه ای نفت طی ابتکار جدیدی در چندین جا از جمله در مسجد سلیمان، دهدز، آلیکوه، اولاد حاج علی در تنگ گندمکار، ایذه، پروژه نفتی مهران در جهانپارس و هفشجان تجمع کردند و در مجمع عمومی شان همبستگی خود را با اعتصاب و ادامه آن تا رسیدن به خواستهای خود اعلام داشتند. در کنار شورای سازماندهی اعتراضات تشکیل مجامع عمومی کارگری در مراکز مختلف نفتی یک پیشروی بزرگ در امر سازمانیابی مبارزات کارگران نفت است. این مجامع را باید به طور سراسری و در همه جا تشکیل داد و آنهارا به محل تصمیم گیری جمعی و شورایی کارگران بر سر خواستهای خود و چگونگی پیشبرد روند مبارزه تبدیل کرد.

شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت طی بیانیه شماره هفت خود بر ۴ خواست فوری کارگران پروژه ای پیمانی اعتصابی در نفت به عنوان پاسخی به پیمانکاران تاکید کرده است که افزایش دوبرابری دستمزد و بیست روز کار و ده روز مرخصی در ماه در راس آن قرار دارد. این شورا گردآمدن کارگران حول خواستهای مشترک را حلقه اتحاد سراسری کارگران دانسته و بر ادامه اعتصاب برای قرار گرفتن کارگران در موقعیت قدرتمندتری برای عقب راندن کارفرمایان و پیمانکاران تاکید کرده است. بعلاوه کوتاه شدن دست پیمانکاران از مراکز نفتی و لغو قوانین ويژه اقتصادی و پایان دادن به امنیتی کردن محیط های کار سه خواست پایه ای این کارگران است و تحمیل خواستهای فوری امروز خود را گام مهمی در جهت عقب زدن پیمانکاران و جمع شدن بساط آنها میداند. از اعتراضات وخواستهار کارگران نفت باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۴ تیر۱۴۰۰، ۱۵ ژوئیه ٢٠٢١


لیست همبستگی ها با کارگران اعتصابی نفت:

- کمیته دفاع از کارگران اعتصابی

-اعلام همبستگی رانندگان نفتکش در تهران

-همبستگی کارگران حمل و نقل از با کارگران نفت و اعلام آمادگی به پیوستن به اعتصاب در صورت پاسخ نگرفتن خواستهای کارگران

- همبستگی رانندگان کامیون دهلران و رانندگان نفتکش در اصفهان و کامیونداران یزد

- بیانیه های حمایتی کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه و بیانیه های حمایتی مستقل و یا جمعی تشکلهای مختلف کارگری از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن برق و فلز کرمانشاه، سندیکای شرکت واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری و کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، سندیکای فلزکار مکانیک، سندیکای نقاشان البرز، کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سروآباد و

- بیانیه های مستقل و یا جمعی و تشکلها و گروه هایی از معلمان، بازنشستگان، فعالین دفاع از حقوق زن، فعالین دفاع از حقوق کودک و دانشجویان از جمله شورای بازنشستگان ایران، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، کانون صنفی معلمان تهران، کانون های صنفی معلمان الیگودرز، گیلان، سقز و زیویه)، مریوان، ندای زنان ایران، و دانشجویان پیشتاز اصفهان، انجمن صنفی

- همبستگی مادران و خانواده های دادخواه از جمله گوهر عشقی مادر ستار بهشتی که بدست جانیان اسلامی به قتل رسید و مادران آبانماه از جمله مادر نوید بهبودی ، مهرزاد رضایی و مادر رضا معظمی گودرزی

همچنین طومارهای اعتراض از سوی فعالین کارگران در سنندج و نیز در آذربایجان غربی

- بیانیه ها و پیامهای حمایت فعالین کارگری ای چون اسماعیل بخشی، جعفر عظیم زاده، جوانمیر مرادی و فوزیه خالصی

- جمع ها و گروه هایی از مردم از میان کولبران، کارگران بیکار، فعالین دفاع از حقوق کودک، فعالین دفاع از حقوق زن و دانشجویان.

- 5 کنفدراسیون اتحادیه های کارگری در فرانسه: کنفدراسیون فرانسوی دمکراتیک کار (CFDT)، کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، فدراسیون سندیکایی متحد (FSU)، اتحاد سندیکایی همبستگی (Solidaires)، اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان یا مستقل (UNSA)، اتحادیه کارگران پاکستان

- شورای اتحادیه های صنفی استرالیا (ACTU)، اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق،

- نامه دبیر اتحادیه یونیفور کانادا به حسن روحانی، شبکه سراسری نمایندگان محل کار انگلستان (NSSN)

- فدراسیون بین‌المللی پتروشیمی اینداستریال ، شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه مشتمل از دهها اتحادیه و تشکل و زیر مجموعه از کشورهای مختلف از آمریکا. اروپا، آفریقا و عراق. ترکیه و..

-شعار نویسی در شهرهای مختلف در حمایت از کارگران نفت و نصب پوسترهایی در خیابان‌های اردبیل در حمایت از کارگران و اعتصاب سراسری کارگران نفت

tel:00447435562462
tel:00447435562462

اطلاعیه خبری
فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی به تجمع سراسری، و چند خبر اعتراضی دیگر

- بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی برای پیگیری مطالباتشان و اعتراض به وعده‌های پوچ قبل از مضحکه انتخابات ریاست جمهوری، در ادامه یکشنبه های اعتراض خود برای ساعت ده ونیم صبح روز یکشنبه ۲۷ تیر فراخوان به تجمع داده اند. این تجمعات در تهران مقابل تامین اجتماعی و در شهرستانها مقابل مراکز آن برگزار خواهد شد. اجرای کامل همسان سازی حقوقها و افزایش آن به بالای دوازده میلیون، درمان و تحصیل رایگان، پایان دادن به اختلاسها و بازگرداندن پولهای به سرقت رفته به صندوق بازنشستگی، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و بسته شدن پرونده های امنیتی تشکیل شده برای فعالین کارگری، معلمان و تمامی فعالین سیاسی و آزادی بدون قید و شرط فعالین اجتماعی دربند از جمله اسماعیل گرامی معلم بازنشسته خواستها و مطالبات اعلام شده بازنشستگان در تجمعات اعتراضی و در بیانیه ها و قطعنامه هایشان بوده است. اسماعیل گرامی بخاطر شرکت در تجمعات اعتراضی بازنشستگان از ۱۴ فروردین تا کنون در زندان است و به ۵ سال حکم و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. در همین راستا کارزاری برای آزادی فوری او در جریان است. یک تاکید مهم بازنشستگان حق تشکل، حق تجمع و حق داشتن اعتراض است. از خواستها و مطالبات بازنشستگان باید وسیعا حمایت کرد.
- روز پنجشنبه ۲۴ تیرماه شماری از نانوایان و کارگران خبازی در مقابل ساختمان استانداری خراسان شمالی واقع در بجنورد تجمع کردند. تجمع این کارگران در اعتراض به پایین بودن میزان دستمزد، عدم رسیدگی به وضعیت قیمت نان و سایر مطالبات دیگر آنها صورت گرفته است.
- روز ۲۴ تیر کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به تعویق پرداخت چند ماه حقوق و بیمه برای چندمین روز متوالی دست به اعتراض زدند. در این روز جمعیت زیادی از کارگران شهرداری در وسط شهر دست به راهپیمایی زدند. تعویق پرداخت دستمزدها و قراردادهای برده وار کاری دو موضوع دائمی اعتراضات کارگران شهرداری در سطح سراسری است. اعتراضات در میان این کارگران گسترده است و خواستهای واحد آنها بستر مهمی برای رفتن بسوی ایجاد شورای اعتراضات این کارگران و اعتصابات سراسری است.
پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
24 تیر ۱۴۰۰، 15 ژوئیه ٢٠٢١

هفت تپه شماره ۳:

اعتصاب بزرگ کارگران نیشکر هفت تپه وارد سومین روز شد
امروز ۲۴ تیرماه در دور جدید اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه این کارگران برای سومین روز دست از کار کشیده و از ساعت هشت صبح در محل سنگر جمع شدند و در مورد خواستها و مطالباتشان سخنرانی کردند و بر ادامه اعتراضاتشان تا رسیدن به خواستهای خود تاکید گذشتند. بنا بر تصمیم جمعی کارگران این یک اعتصاب جمعی است و همه بخش های شرکت در آن شرکت دارند و صرفا کارگران در بخش هایی که تعطیلی آنها به بقای هفت تپه لطمه فوری وارد میکند نظیر بخش کشاورزی و آتش نشانی کار میکنند. در تجمع این روز در محل سنگر ابراهیم عباسی و یوسف بهمنی سخنرانان تجمع بودند. در این سخنرانی ها ازبی لیاقتی تک تک وزرای حکومت و خلف وعده ها و دزدی ها و چپاول ها سخن گفته شده و کارگران بار دیگر لیست مطالباتشان را اعلام کرده و عزم جمعی خود را برای پیشبرد اعتراضات خود اعلام کردند. اخراج فوری کارفرمای خلع ید شده و محاکمه مختلسین، پرداخت فوری حقوقهای معوقه و دیگر مزایای شغلی ، تمدید دفتر چه های بیمه ، تمدید فوری قراردادهای تمامی کارگران به ویژه دفع آفات، بازگشت به کار کارگران اخراجی و واکسیناسیون عمومی، سریع و رایگان در مقابل کرونا خواستهای فوری کارگران است که در تجمع بر روی آن تاکید شد. یک موضوع دیگر مورد اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه که به آن اشاره شد معضل بی آبی است که به معضلی سراسری تبدیل شده است و بویژه در خوزستان فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کرده و خسارات بسیاری به کشاورزان و دامداران زده است و مزارع کشت نیشکر هفت تپه نیز در این راستا آسیب دیده است.
کارگران نیشکر هفت تپه در این تجمع بر تعیین تکلیف فوری وضع شرکت و انجام فوری مطالبات خود تاکید کرده و اعلام کردند که تا رسیدن به خواستهایشان به اعتصاب خود ادامه خواهند دارد. از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه باید وسیعا حمایت کرد.
پیش به سوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۴ تیر۱۴۰۰، ۱۵ ژوئیه ٢٠٢١