اطلاعيه جمعی از فعالان کارگری آ ذربایجان غربی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

کارگر نفت ما! رهبر سر سخت ما! خروش نفت گران بار دیگر فضای مبارزاتی طبقه کارگر را روشنایی بخشید. دراين گرمای طاقت فرسا کارگران پیمانی شرکتها ی نفت و گاز وپتروشیمی ونیروگاهی جهت احقاق حقوق خود دریک حرکت بهم پیوسته و با حمایت سایرتشکلهای کارگری همچون هفت تپه؛شرکت واحد ؛ فولاد اهواز؛ معلمان ؛ کارگران بازنشسته؛ داد خواهان آبان وهمدلی بیشمار اردوی کار و زحمت که امکان نشر نظر واحساس خویش راندارند آغاز وهران بر ابعاد آن افزوده میشود

و اين رعدو برق درآسمان بی ابر نیست در طی روز وماههای پیش چندین تجمع از سوی کارگران رسمی و پیمانی درمقابل وزارت نفت و مجلس صورت گرفته بود.

اما سرمایه سالاران بی اعتنا به مطالبات کارگران مشغول جنگ ودعوا وتسویه برسر خوان یغما بودند تا اینکه مقدمات طوفان فرا رسید. طوفانی که اگر عمق یابد وگسترده ومتمرکز گردد بنیان ستم و استثمار را بر خواهد کند.
رفقا ما چاره ای جز اتحاد و تشکل که در نهایت باید به تشکل سراسری کارگران منتهی شود نداریم.
ما ضمن حمایت از همهء خواسته های بر حق کارگران پیمانی ازکارگران رسمی نیز درخواست مشارکت در این اعتصاب راداریم چرا که درد مشترک درمان مشترک دارد.از تمامی فعالان و تشکل های کارگری می خواهیم که ضمن حمایت از اعتصابيون خود را آماده همراهی با آنان بنمایند. ازکارگران اعتصابی انتظار میرود محیط کار را اشغال نمایند و همچنین خواهان بازگشت به کار کارگران اخراجی گردند. پر واضح است که دشمنان طبقه بیکار ننشسته وسعی در سرکوب و انحراف و یا مصادره این حرکت بنفع خویش دارند. پس باید هوشیاری خود را چند برابر نموده وبا بهره گیری ازتجارب سایر کارگران در مقابل دسیسه های مکار انه مفت خوران ومفت بران آماده باشیم. درود. وصد درود بر همت و عزمتان.

چاره کارگران وحدت وتشکیلات است.
نان. کار.آزادی. اداره شورایی.

جمعی از فعالان کارگری آ ذربایجان غربی