تریبون کارگری: مسابقه رای اندازی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در تریبون کارگری این هفته ، علی دماوندی با ایوب رحمانی ، علیرضا نوایی و ستار رحمانی در باره انتخابات ۱۴۰۰ حکومتی ، مساله مطالبات برجای مانده کارگران و مردم ، تحریم فعال انتخاباتی در شرایط دعوت ذوب شده گان ولایت در داخل و خارج برای شرکت در این نمایش، بسیجیان عدالت خواه و ستاد رئیسی و سیاست آنان د رقبال اعتراضات کارگری ، هفت وتپه و شرکت برخی از کارگران در نمایش ، و...موضع جنبش کارگری وفعالان کارگری گفتگو کرده است.


https://www.youtube.com/watch?v=XrBv84rT3Y0&t=20s

 *************************

اعتراضات کارگران و بازنشستگان؛ انتخابات ۱۴۰۰
گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوایی در مورد اعتراضات و اجتماعات؛ انتخابات ۱۴۰۰؛ حضور کارگران در کمپین های انتخاباتی که از جمله محورهای این برنامه بود.
https://www.youtube.com/watch?v=Vk_I0CzvhiM&t=7