اخباروگزارش های کارگری 10-11 شهریورماه 1400

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

- فراخوان تجمع اعتراضی قبول شدگان آزمون سال 99 آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون ) نسبت به بلاتکلیفی استخدامی - ادامه اعتصاب کارگران برق و ابزار دقیق پترو سام صدرا زیرمجموعه شرکت پتروپایدار ایرانیان فاز 13- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:پاسخ ما در نفت انتخاب نمایندگان واقعی کارگری است نه انجمن های صنفی - تنها راه تحقق مطالبات ما کارگران، اتکا به اراده‌ی جمعی‌مان است. پیام به کارگران ارکان ثالث مجتمع گاز پارس جنوبی

- ادامه اعتراضات کارگران خدمات شهری شهرداری میاندوآب نسبت به عدم پرداخت 6 ماه حقوق وبی خیالی مسئولان با اعتصاب وبرپایی تجمع مقابل شهرداری

- بلندشدن صدای اعتراض کارگران سازمان فضای سبز شهرداری یاسوج شهرداری یاسوج نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه

- عدم پرداخت 7 ماه حقوق وعیدی سال جدید کارگران شهرداری نودشه

- چهارمین روز تجمعات اعتراضی اهالی روستای پادوک از دهستان لیشترنسبت به تغییر مرز جغرافیایی مقابل فرمانداری گچساران و استانداری

فراخوان تجمع اعتراضی قبول شدگان آزمون سال 99 آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون ) نسبت به بلاتکلیفی استخدامی

زمان:شنبه 13 شهریور1400 - 9 صبح

مکان: تهران – میدان فردوسی - خیابان قره نی - مقابل وزارت آموزش و پرورش

*ادامه اعتصاب کارگران برق و ابزار دقیق پترو سام صدرا زیرمجموعه شرکت پتروپایدار ایرانیان فاز 13

بنا بر خبرهای دریافتی حدود ۱۲۰ نفر از کارگران برق و ابزار دقیق پترو سام صدرا زیرمجموعه شرکت پتروپایدار ایرانیان فاز ۱۳ بعد از تماس پیمانکار با آنها خواستار افزایش ۳۰ درصدی حقوق وطرح ۱۴ روز کار و ۱۴ روز مرخصی به ۱۴ شدند. ولی پیمانکار به افزایش دستمزد کارگران به بیشتر از ۲۰ درصد رضایت نداد و کارگران نیز حاضر به بازگشت به کار نشده و دوباره به صف اعتصاب پیوستند. این اتفاق نشانگر این حقیقت است که همکاران ما بر خواستهای خود مصر هستند و کوتاه نمی آیند و این چنین است که اعتصاب ادامه دارد.

منبع: کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

* شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:

پاسخ ما در نفت انتخاب نمایندگان واقعی کارگری است نه انجمن های صنفی

صنعت نفت با هزاران کارگر جایی است که قانون تشکیل شورای اسلامی نیز شامل حال آن نمیشد و حتی از شکل گرفتن این نهادهای دست ساز حکومتی در آن بیم و هراس بود. اما با شروع اعتصابات گسترده و سراسری ما کارگران پیمانی بحث ایجاد شوراهای اسلامی به میان آمد و بعد که در مقابلش ایستادیم و اعلام کردیم که اجازه نخواهیم داد با ایجاد شورای های اسلامی محیط های کار ما امنیتی تر شود، اکنون با نسخه ایجاد انجمن های صنفی یکی دیگر از نهادهای دولتی و زیر مجموعه تشکیلات خانه کارگر جلو آمده و تلاش دارند که اعتراضات ما را به انحراف بکشاند و در چهارچوب همان قوانینی که ما علیه آنها به پا خاسته و میخواهیم دست پیمانکاران کوتاه شود و قوانین ویژه اقتصادی لغو گردد مبارزات ما را خفه کنند.

از جمله هم اکنون انتخابات برای تشکیل “انجمن‌های صنفی” در میان همکاران پیمانکاری ارکان ثالث شاغل ما در پالایشگاه‌های مختلف مجتمع گاز پارس جنوبی در‌ جریان است. دهم شهریور ماه "انتخابات" در پالایشگاه نهم برگزار شد و ظاهرا زمان برگزاری "انتخابات" در سایر پالایشگاه‌ها نیز معلوم شده است. برای نمونه، در پالایشگاه دوازدهم، "انتخابات" چهاردهم شهریور برگزار می‌شود. خلاصه با شتاب در پی بر پا کردن بساط تشکلهای دست سازشان هستند. هشدار ما به این همکاران فاصله گرفتن از این تشکلات دست ساز دولتی است و تاکید ما اتکاء به مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان واقعی خود است. یک نسخه عملی آن اتفاقی است که در هفشجان افتاد و همکاران ما با انتخاب نمایندگان خود با نمایندگان پیمانکاران بر سر خواستهایشان پای میز مذاکره رفتند و به همه ما راه نشان دادند.

ما میدانیم که بسیاری از همکاران ارکان ثالثی ما در نفت و مراکز پالایشگاهی در پی ضرورت امر متشکل شدن به دنبال چنین طرحی کشیده شده اند. اما نه تنها انجمن های صنفی پاسخی به این نیاز نیست بلکه اتفاقا به عکس ابزاری در جهت ایجاد تفرقه و شکاف در میان ما کارگران است. راه حل ما فقط و فقط اتکاء به مجمع عمومی خود به عنوان محلی برای تصمیم گیری شورایی و اعمال اراده مستقیم خود و انتخاب نمایندگان واقعی مان است. این پاسخ واقعی و درست ما به امر تشکل است و اکنون که در کوران اعتصاب بسر میبریم تنها از این راه است که سازمانیافته و متحد با قدرت تصمیم گیری جمعی خود در مجامع عمومی مان میتوانیم به پای بستن قراردادهای جمعی برویم و اجازه ندهیم که پیمانکاران چپاولگر بیش از این زندگی و معیشت ما را به یغما ببرند و با محدود کردن دایره تعرضات هر روزه شان به زندگی و معیشت مان بساط آنها را از محیط های کار خود جمع کنیم.

دوستان! تشکل ما کارگران باید صدای اعتراض ما علیه کار پیمانی و قراردادهای موقت کاری باشد. باید صدای اعتراض ما علیه قوانین برده وار ویژه مناطق اقتصادی باشد. باید علیه امنیتی کردن بیشتر محیط های کار ما باشد. ایجاد تشکلهای دست ساز دولتی قدمی خلاف همه اینها و در راستای ایجاد خفقان بیشتر در محیط های کار ماست. اجازه ندهیم که با طرحهایی این چنینی و میدان دادن به تشکلهای حکومتی چون انجمن صنفی در صف اعتراض ما شکاف بیندازند و مبارزه ما به بیراهه برده شود.

همکاران!

اعتصاب ما کارگران پروژه ای پیمانی نفت تا همین جا موفق بوده است . ضربه محکمی به فضای پادگانی حاکم بر محیط کارمان بوده است. ما با اعتصابمان اخطار دادیم که دیگر حاضر نیستیم به کار در شرایط برده وار و تحقیر آمیز در مراکز نفتی و با قرار دادهای پیمانی و موقت ادامه دهیم. ما توانسته ایم بدرجه زیادی موضع پیمانکاران را تضعیف کنیم و مطالباتی را هم تحمیل کرده ایم. اکنون در کنار شما همکاران ارکان ثالتی میتوانیم این پیشرویها را تا تحقق همه مطالباتمان با قدرت ودر کنار هم جلو ببریم. برگزاری مجمع عمومی و اتکاء به تصمیم گیری جمعی و شورایی و اعمال اراده خود کارگران، انتخاب نمایندگان واقعی کارگران و ایجاد مجمع نمایندگان کارگران ارکان ثالث در سطح همه پالایشگاههای این مجتمع راه عملی تشکل یابی شما است و این راهی است که در برابر همه ما کارگران شاغل در نفت و مراکز مختلف نفتی قرار دارد.

بیایید تا با اتکاء به نیروی هزاران نفره خود در تمام نفت بساط پیمانکاران چپاولگر را جمع کنیم. با تشکیل مجامع عمومی و انتخاب نمایندگان واقعی کارگران میتوان به این هدف رسید.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۱۱ شهریور ۱۴۰۰

*تنها راه تحقق مطالبات ما کارگران، اتکا به اراده‌ی جمعی‌مان است

پیام به کارگران ارکان ثالث مجتمع گاز پارس جنوبی

کارگران پیمانکاری شاغل در پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی سال‌هاست که پیگیر مطالبات به حق خود هستند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان‌سازی در افزایش دستمزدها و اجرای طرح اقماری، حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو و عقد قرارداد مستقیم با کارفرما از جمله خواسته‌های اصلی این کارگران است.

کارگران ارکان ثالث صنایع نفت و پالایشگاهی به درستی دریافته‌اند که برای پیگیری و تحقق خواسته‌های‌شان راهی جز متشکل شدن ندارند. اما این را نیز باید بدانیم که ایجاد تشکل کارگری که بتواند خواست و اراده‌ی واقعی همگی آنها را نمایندگی کند باید کاملاً مستقل و خارج از نفوذ و کنترل دولت، کارفرمایان و پیمانکاران باشد.

تشکل‌هایی که تحت نظارت نهادهای دولتی شکل میگیرند چون در چارچوب‌های از پیش تعیین شده و از فیلتر تأیید صلاحیت کاندیداهای نمایندگی میگذرند به شدت تحت نفوذ و کنترل دولت و کارفرمایان قرار میگیرند و قطعاً امکان مطالبه‌گری واقعی و مستقل در راستای منافع واقعی همه کارگران از آنها سلب میگردد.

اکنون که انتخابات تشکیل “انجمن‌های صنفی” در میان کارگران پیمانکاری شاغل در پالایشگاه‌های مختلف مجتمع گاز پارس جنوبی در‌ جریان است باید به همکاران‌مان در این مراکز یادآور شویم که “تنها راه تحقق مطالبات ما کارگران، اتکا به اراده‌ی جمعی‌مان است” و تفویض اراده جمعی و مطالبه‌گری به نمایندگانی که ناگزیر باید از فیلتر تأیید نهادهای کارفرمایی و دولتی بگذرند می‌تواند مبارزات ما را هم به انحراف ببرد و هم دچار تسلسل و فرسایش نماید.

انجمن‌های صنفی کارگری که سال‌هاست در بسیاری از مراکز شکل گرفته‌اند بخاطر تحت نفوذ بودن از سوی نهادهای دولتی و کارفرمایی تاکنون هیچ دستاوردی برای کارگران نداشته‌اند و نمونه‌ی واضح آن را می‌توان در همسویی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با دولت و کارفرمایان و نهاد ضدکارگری خانه کارگر در تحمیل هرساله‌ی دستمزدهای حقارت‌بار دید.

کارگران و همکاران ارکان ثالث شاغل در عسلویه؛

انتخاب هر شکلی از نمایندگان کارگری برای پیگیری این مطالبات و روند پیگیری خواسته‌ها توسط نمایندگان باید با نظارت و اعمال نظر جمعی و مداوم تمامی کارگران صورت گیرد.

بدیهی است که تنها شکل مناسب برای متشکل شدن و سازمانیابی کارگری در شرایط کنونی، اتکا و شکل دهی به مجامع عمومی و نظارت مستمر بر کار نمایندگان در خارج از حیطه‌ی نفوذ و کنترل نهادهای دولتی و کارفرمایی است.

کارگران نباید اجازه بدهند که چارچوب‌های تحمیلی و از پیش تعیین شده‌ی دولتی برای ایجاد تشکل‌های کارگری منجر به انحراف در مطالبه‌گری از طریق نفوذ و کنترل بر نمایندگان انتخابی کارگران گردد.

از اینرو اراده جمعی و حضور و نظارت همیشگی ما کارگران در پیگیری مطالبات‌مان تنها راه تحقق آنهاست.

در این راستا تنها مسیری که می‌تواند تضمین‌کننده‌ی نقش اراده‌ی جمعی و ایجاد تشکل مستقل کارگران باشد، برگزاری مجمع عمومی کارگران هر پالایشگاه به شکل جداگانه و انتخاب نمایندگان واقعی آن مرکز، و در نهایت ایجاد “مجمع نمایندگان کارگران ارکان ثالث پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی” است.

واضح است که عملی کردن این امر مهم، می‌باید کاملاً مستقل و خارج از نفوذ عوامل کارفرما و دولت انجام گیرد و نظارت کارگران در مجامع عمومی بر فعالیت و پیگیری‌های نمایندگان تضمین شود.

زنده باد مجامع عمومی کارگری

پیش به سوی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری

اتحادیه آزاد کارگران ایران- یازدهم شهریورماه ۱۴۰۰

*ادامه اعتراضات کارگران خدمات شهری شهرداری میاندوآب نسبت به عدم پرداخت 6 ماه حقوق وبی خیالی مسئولان با اعتصاب وبرپایی تجمع مقابل شهرداری

روز پنج شنبه 11 شهریور، کارگران خدمات شهری شهرداری میاندوآب درادامه اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت 6 ماه حقوق وبی خیالی مسئولان دست از کارکشیده ومقابل ساختمان شهرداری این شهر دراستان آذربایجان غربی تجمع کردند.
کارگران معترض به خبرنگارسانه ای گفتند: ما 130 تن از کارگران خدمات شهری مدت‌ها است به دلیل وضعیت از پیمانکاری به شهرداری اعتراض داریم ولی تاکنون گوش شنوایی برای شنیدن اعتراضات ما وجود نداشته است.
کارگران افزودند: 6ماه است بدون دریافت حقوق و مزایا کار می کنیم دیگر پولی برای خرید نان هم نداریم.

کارگران گفتند: ما روز به روز توسط پیمانکار استثمار می‌شویم و صدایی از مسئولان نمی‌شنویم.

یکی از کارگران خدمات شهری با بغض گرفته گفت: ما شرمنده نان شب اهل و عیال هستیم ولی مسئولان هیچ درکی از این وضعیت ندارند.

درهمین رابطه:تجمع اعتراضی کارگران شهرداری میاندوآب نسبت به عدم پرداخت 5 ماه حقوق وحق بیمه و وعده های توخالی مسئولان مقابل ساختمان شهرداری

روزیکشنبه 7 شهریور، کارگران شهرداری میاندوآب برای اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه حقوق وحق بیمه و وعده های توخالی مسئولان مقابل ساختمان این شهرداری در استان آذربایجان غربی اجتماع کردند.

روزچهارشنبه 10 شهریور کارگران شهرداری میاندوآب به خبرنگار رسانه ای گفتند: این کارگران در واحد خدماتی شهرداری میاندوآب به‌صورت قراردادی مشغول کارند. آن‌ها صبح روز یکشنبه با مراجعه به ساختمان شهرداری به معوقات مزدی خود اعتراض کردند.

این کارگران که در پنج ماه گذشته دستمزد و حق بیمه آن‌ها پرداخت نشده است، گفتند: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که هر روز شاهد افزایش قیمت اجناس مصرفی و غیرمصرفی هستیم، نگران تامین هزینه‌های زندگی خود شده‌ایم.

به گفته کارگران شهرداری میاندوآب، شهرداری و شورای شهر هیچ برنامه‌ای برای پرداخت مطالبات آن‌ها ندارد.

یکی از کارگران در ارتباط با پیگیری مطالبات خود و همکارانش گفت: تاکنون چندین بار برای احقاق حقوق خود مقابل نهادهای مختلف دولتی تجمع کرده‌ایم. در جریان همین تجمعات، مدیران شهری به جای چاره‌اندیشی برای پرداخت حقوق، از کارگران خواستند به اعتراض خود خاتمه دهند.

یکی دیگر از کارگران با بیان اینکه مشکلات مالی و نبود درآمد پایدار ازجمله مشکلات شهرداری‌هاست، افزود: سرپرست شهرداری و رییس شورای شهر با حضور در بین کارگران تجمع‌کننده وعده پرداخت حقوق دادند و ما همچنان منتظر پرداخت حقوق کامل هستیم.

*بلندشدن صدای اعتراض کارگران سازمان فضای سبز شهرداری یاسوج شهرداری یاسوج نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه

روز چهارشنبه 10 شهریور، کارگران سازمان فضای سبز شهرداری یاسوج شهرداری یاسوج اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه فریاد زدند.

کارگران سازمان فضای سبز شهرداری مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار یک رسانه محلی گفتند: از بهمن ماه سال 99 تا اکنون هیچگونه حقوقی از سازمان فضای سبز شهرداری دریافت نکرده ایم.

آنها افزودند: با اینکه برخی افراد حدود 14 سال سابقه کاری دارند اما هیچگونه بیمه ای از اسفندماه سال گذشته تا امروز برای آنها پرداخت نشده است.

این کارگران ادامه دادند: به همراه افراد آبیار بالای 150 نفر بوده که مشکلات عدم پرداخت حقوق داریم و در این شرایط سخت اقتصادی حتی یک ماه عدم پرداخت حقوق سبب مشقت و سختی در تامین هزینه های اولیه زندگی می شود بنابراین از مسئولان امر از جمله شهرداری خواهان پرداخت حقوق معوقه خود هستیم.

*عدم پرداخت 7 ماه حقوق وعیدی سال جدید کارگران شهرداری نودشه

خبر کوتاه ولی دردناک:7 ماه حقوق وعیدی سال جدید کارگران شهرداری نودشه از توابع شهرستان پاوه دراستان کرمانشاه پرداخت نشده است.

کارگران شهرداری نودشه هنوز طعم عیدی سال ۱۴۰۰ را نچشیده اند!!! / ماجرای عدم پرداخت ۷ ماه حقوق کارگران و کارمندان نودشه چیست؟

به گزارش هزارماسوله ،بنا به اخبار واصله به پایگاه خبری هزارماسوله هم اکنون حدود ۷ ماه است که کارکنان و کارگران خدماتی شهرداری نودشه حقوق دریافت نکرده اند.

براساس این اخبار ، کارگران خدماتی و کارکنان شهرداری نودشه نه تنها حقوق ماهیانه خود را دریافت نکرده اند، بلکه عیدی سال ۱۴۰۰ را هنوز دریافت نکرده اند، این در حالی است که عیدی سال ۱۴۰۰ در بهمن ماه پرداخت شده و هم اکنون به بهمن سال آینده نزدیک می شویم.
یقینا شنیدن این خبر می‌تواند برای هر کسی که آن را می‌ شنوند دردناک باشد؛ تصور پرداخت نشدن حقوق مردانی زحمتکش با دست‌هایی پینه بسته و چشمانی رنج دیده و پدرانی دلسوز ...

واقعا باید سوال پرسید که در این وضعیت بد اقتصادی و تورم بالا، این کارگران و کارمندان بینوا چگونه زندگی می کنند؟؟چرا باید حقوق ۷ ماه کارگران شهرداری به تعویق بیافتد؟؟
هزارماسوله آماده انتشار جوابیه شورا و شهرداری نودشه در خصوص ماجرای پرداخت نشدن ۷ ماه حقوق کارگران این شهرداری خواهد بود.

*چهارمین روز تجمعات اعتراضی اهالی روستای پادوک از دهستان لیشترنسبت به تغییر مرز جغرافیایی مقابل فرمانداری گچساران و استانداری

روز پنج شنبه 11 شهریور برای چهارمین روز متوالی، اهالی روستای پادوک از دهستان لیشتربه اعتراضاشان نسبت به تغییر مرز جغرافیایی ادامه دادند.

اهالی روستای پادوک از دهستان لیشتراز روزدوشنبه 8 شهریور،تجمعاتی را مقابل فرمانداری گچساران و استانداری کهگیلویه و بویراحمد برپاکردند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


اخباروگزارش های کارگری 10 شهریورماه 1400

- فراخوان تجمع اعتراضی قبول شدگان آزمون سال 99 آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون ) نسبت به بلاتکلیفی استخدامی

- پنجمین روز اعتراضات کارگران شهرداری امیدیه نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با برپایی تجمع مقابل استانداری خوزستان

- ادامه اعتصاب واعتراض کارگران فضای سبز و خدمات شهری خرمشهرنسبت به عدم پرداخت 6 ماه حقوق

- تجمع اعتراضی کارگران شهرداری میاندوآب نسبت به عدم پرداخت 5 ماه حقوق وحق بیمه و وعده های توخالی مسئولان مقابل ساختمان شهرداری

- تجمع اعتراضی نیروهای کارگران شرکتی شهرداری سراوان نسبت به عدم پرداخت 5 ماه حقوق وعدم پاسخگویی مسئولان در دفتر شهردار

- تجمع اعتراضی کارگران غیرنیشکری و بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی در مجتمع

- ادامه کنش های دامنه دار کارگران بیکارشده کارخانه لوله‌ سازی خوزستان برای بازگشت بکار

- تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نسبت به عدم تبدیل وضعیت، سطح پایین حقوق،تبعیض درپرداختی ها وعدم پرداخت بموقعش وشرایط سخت کاری مقابل استانداری

- خانم محبوبه فرحزادی معلم بازنشسته آموزش و پرورش ناحیه ی 6 تهران به دادگاه احضار شد

- سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت امیر عباس آزرم‌وند، روزنامه‌نگار و از حامیان کارگران را محکوم می‌کند

- اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت امیرعباس آزرم‌وند را به شدت محکوم می‌نماید و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اوست

- جان باختن یک کارگر مقنی در کازرون براثر برق گرفتگی

- جان باختن یک کارگر شرکت توزیع برق شهرستان بستان و آباد و میانه بدلیل ابتال به بیماری کووید19

 

فراخوان تجمع اعتراضی قبول شدگان آزمون سال 99 آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون ) نسبت به بلاتکلیفی استخدامی

زمان:شنبه 13 شهریور1400

مکان: تهران مقابل وزارت آموزش و پرورش

*پنجمین روز اعتراضات کارگران شهرداری امیدیه نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با برپایی تجمع مقابل استانداری خوزستان

روزچهارشنبه 10 شهریور، کارگران شهرداری امیدیه در پنجمین روز اعتراضاتشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی برای انعکاس هرچه بیشتر صدای حق طلبیشان دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان در کلانشهر اهواز زدند.

.

 


یادآوری:

*ادامه اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری امیدیه مقابل فرمانداری دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی وبی تفاوتی

روز سه شنبه 9 شهریور، کارگران شهرداری امیدیه باادامه اعتصاب برای چهارمین روز متوالی دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان خوزستان زدند تا عزم راسخشان را برای احقاق حقوق برحقشان بنمایش بگذارند.

روزدوشنبه 8 شهریورهمزمان با سومین روز تجمع کارگران شهرداری امیدیه مقابل فرمانداری این شهرستان در استان خوزستان ،یکی از کارگران معترض به خبرگاررسانه ای گفت:تشدید اعتراضات کارگری در حالی از روز شنبه (6 شهریور ماه) ادامه دارد که پیش از این بیش از 30 نفر از کارگران واحد فضای سبز مقابل ساختمان فرمانداری دست به تجمع اغتراضی زده بودند اما نتیجه‌ای دربرنداشت. طی دو شب گذشته نیز حدود 100 نفر از کارگران واحد خدماتی دست از کار کشیده و در محدوده محل کار خود شبانه دست به تجمع اعتراضی زدند. صبح امروز نیز همکاران ما در واحدهای موتوری و آتش‌نشانی در جمع ما حاضر شده و مارا همراهی کردند.

روزشنبه 6 شهریور، کارگران معترض با بیان اینکه حدود دو ماه است شهر امیدیه شهردار ندارد و ما کارگران با 4 ماه حقوق معوقه بلاتکلیف و سرگردان هستیم،به خبرنگاررسانه ای گفتند: با بی‌توجهی مسئولان شهری و شورای شهر امیدیه به مطالبات کارگران و وضعیت شهر درنهایت تصمیم گرفتیم در چارچوب قانون دست به اعتراض بزنیم.

آن‌ها گفتند: 400 نفر در مجموعه شهرداری امیدیه کار می‌کنند که چهارماه حقوق عقب افتاده طلبکارند و به‌رغم وعده‌های داده شده درخصوص پرداخت معوقات حقوقی کارگران، هنوز هیچ اقدامی ازسوی مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر جهت پرداخت این مطالبات صورت نگرفته است.

آنها اضافه کردند:پیش از این شهرداری به جای پرداخت کامل حقوق، به آن‌ها مبالغی را به صورت علی‌الحساب پرداخت کرده که موجب انتقاد و گلایه کارگران قرار گرفته است.

*ادامه اعتصاب واعتراض کارگران فضای سبز و خدمات شهری خرمشهرنسبت به عدم پرداخت 6 ماه حقوق

روز چهارشنبه 10 شهریور،کارگران فضای سبز و خدمات شهری خرمشهردرادامه اعتصاب واعتراضشان نسبت به عدم پرداخت 6 ماه حقوق دست به تجمع مقابل ساختمان این شهرداری دراستان خوزستان زدند.

درهمین رابطه:اعتصاب دوباره کارگران خرمشهر برای اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق وخودداری ازجمع آوری زباله ها

در هفته اخیرکارگران شهرداری خرمشهر برای اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق دست به اعتصاب زدند وازجمع آوری زباله ها ازسطح شهردربرخی محله ها خودداری کردند.

روزسه شنبه 9 شهریور،سرپرست شهرداری خرمشهربه خبرنگاررسانه ای گفت:اگر در یکی دوروز گذشته اختلالی در تنظیفات و جمع آوری زباله ها ایجاد شد، ناشی از دغدغه مندی کارگران شهرداری و مطالبه ی حقوق آنها بوده است.

*تجمع اعتراضی کارگران شهرداری میاندوآب نسبت به عدم پرداخت 5 ماه حقوق وحق بیمه و وعده های توخالی مسئولان مقابل ساختمان شهرداری

روزیکشنبه 7 شهریور، کارگران شهرداری میاندوآب برای اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه حقوق وحق بیمه و وعده های توخالی مسئولان مقابل ساختمان این شهرداری در استان آذربایجان غربی اجتماع کردند.

روزچهارشنبه 10 شهریور کارگران شهرداری میاندوآب به خبرنگار رسانه ای گفتند: این کارگران در واحد خدماتی شهرداری میاندوآب به‌صورت قراردادی مشغول کارند. آن‌ها صبح روز یکشنبه با مراجعه به ساختمان شهرداری به معوقات مزدی خود اعتراض کردند.

این کارگران که در پنج ماه گذشته دستمزد و حق بیمه آن‌ها پرداخت نشده است، گفتند: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که هر روز شاهد افزایش قیمت اجناس مصرفی و غیرمصرفی هستیم، نگران تامین هزینه‌های زندگی خود شده‌ایم.

به گفته کارگران شهرداری میاندوآب، شهرداری و شورای شهر هیچ برنامه‌ای برای پرداخت مطالبات آن‌ها ندارد.

یکی از کارگران در ارتباط با پیگیری مطالبات خود و همکارانش گفت: تاکنون چندین بار برای احقاق حقوق خود مقابل نهادهای مختلف دولتی تجمع کرده‌ایم. در جریان همین تجمعات، مدیران شهری به جای چاره‌اندیشی برای پرداخت حقوق، از کارگران خواستند به اعتراض خود خاتمه دهند.

یکی دیگر از کارگران با بیان اینکه مشکلات مالی و نبود درآمد پایدار ازجمله مشکلات شهرداری‌هاست، افزود: سرپرست شهرداری و رییس شورای شهر با حضور در بین کارگران تجمع‌کننده وعده پرداخت حقوق دادند و ما همچنان منتظر پرداخت حقوق کامل هستیم.

*تجمع اعتراضی نیروهای کارگران شرکتی شهرداری سراوان نسبت به عدم پرداخت 5 ماه حقوق وعدم پاسخگویی مسئولان در دفتر شهردار

روزچهارشنبه 10 شهریور، کارگران شرکتی شهرداری سراوان برای اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه حقوق وعدم پاسخگویی مسئولان دست به تجمع در دفتر شهردار این شهردر استان سیستان و بلوچستان زدند.


*تجمع اعتراضی کارگران غیرنیشکری و بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی در مجتمع

روز چهارشنبه 10 شهریور، کارگران غیرنیشکری و بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه درادامه کنش های دامنه دارشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع در مجتمع زدند.

کارگران معترض برای دیداربا یکی از نمایندگان کارگری به بخش تجهیزات این شرکت رفتند.

 

*ادامه کنش های دامنه دار کارگران بیکارشده کارخانه لوله‌ سازی خوزستان برای بازگشت بکار

حدود 5 ماه است کارگران بیکارشده کارخانه لوله‌ سازی خوزستان با برپایی تجمع مقابل استانداری،فرمانداری، اداره کار، و امور اقتصادی خواهان بازگشت بکارهستند ولی کماکان با بی خیالی مسئولان ذیربط روبروهستند.

روز چهارشنبه 10 شهریور،یکی از کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان که کنار در استانداری خوزستان نشسته به خبرنگاررسانه ای گفت:33 ساله و متأهلم و سه بچه کوچک دارم؛ مدت‌هاست که بیکاریم، نه حقوق داریم و نه بیمه و نزدیک 6 ماهه است که هر روز کنار در استانداری می‌نشینیم و به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنیم اما کسی صدای ما را نمی شنود.

او افزود:خیلی‌ها دیگر از اعتراض دست کشیدند و ناامید شدند و به سراغ شغل‌های کاذب رفتند و حتی یکی از آنها کارش ضایعاتی شده است.

کارگر دیگر حاضر مقابل استانداری خوزستان گفت:چندین سال می‌شود که شرکت حق‌وحقوق ما را پرداخت نکرده و ما از آن گذشت کردیم و حالا تنها خواسته ما فراهم کردن شغل است و جمعیت ما هم زیاد نیست و تنها 10نفر هستیم؛ مشکلاتم آن‌قدر زیاد است که پولی ندارم تا خانه‌ای را اجاره کنم، حتی از نداری و این همه بدهی ماشینم را هم فروختم و مجبور شدم همسرم و بچه‌ها را به منزل خانواده‌اش بفرستم.

دیگری که کمی دورتر نشسته بود، علاقه‌ای به صحبت نداشت اما سکوتش راشکست وگفت:43 ساله هستم و 15 سال سابقه کار و سه بچه دارم که دو نفر آنها محصل هستند اما پولی ندارم که برایشان کتاب بخرم و حتی هزینه درمانشان را هم ندارم؛ خیلی خسته شدیم و نمی‌دانیم دردمان را به چه کسی بگوییم.

طبق گفته کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان در سالیان پیش حرف اول اقتصاد را استان می‌زد و پس از اینکه به خصوصی واگذار و توسط یک سری از افراد سودجو مدیریت شد، کارخانه به نابودی رفت و حالا جایی برای امرارمعاش در آن نمانده و خرابه‌ای بیش نیست.

این کارگران بیش از پنج ماه است که جلوی در استانداری، اداره کار، فرمانداری و امور اقتصاد مطالبات خود را بیان می‌کنند اما می‌گویند: «مسئولان با بی‌تفاوتی از مشکلات ما گذشت کرده‌اند.

*تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نسبت به عدم تبدیل وضعیت، سطح پایین حقوق،تبعیض درپرداختی ها وعدم پرداخت بموقعش وشرایط سخت کاری مقابل استانداری

روز چهارشنبه 10 شهریور، کارکنان شرکتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت، سطح پایین حقوق ،تبعیض درپرداختی ها وعدم پرداخت بموقعش وشرایط سخت کاری مقابل استانداری تجمع کردند.


یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفت: دو سال از شرایط کرونایی می‌گذرد، در خط مقدم مبارزه با این ویروس هستیم و بدترین شرایط روحی را تجربه می‌کنیم، درد مردم را با جان و تن احساس می‌کنیم اما هیچ کس درد خودمان را درمان نمی‌کند.

وی مشکل اصلی نیروهای شرکتی را افزایش ندادن حقوق‌ها و بی‌توجهی به تبدیل وضعیت‌ها آنها عنوان کرد و گفت: به خاطر مردم و شرایط موجود تاکنون هیچی نگفته‌ایم اما مسوولان دانشگاه تلاش‌های ما را نمی‌بینند.

یکی دیگر از این نیروهای شرکتی حاضر در این تجمع گفت:درآمد کم و تورم و گرانی فکر همه همکاران ما را درگیر کرده در حالیکه می‌طلبد ما با روحیه‌ای مناسب در مراکز درمانی و بخش‌های کرونایی فعالیت کنیم.

وی افزود: مسوولان می‌گویند درست می‌شود؛ اما همه اینها وعده‌های سرخرمن بوده است. با این همه حجم کاری در اغلب مواقع تا هفدهم و یا هجدهم ماه حقوق ما پرداخت نمی‌شود مگر این نیروها زندگی ندارند!

اگر حقوق یک نفر از پرسنل رسمی و یا خود رئیس و روسا یک روز عقب بیفتد چه برخوردی خواهند داشت، هرچند حقوق و مزایای ما یک سوم پرسنل رسمی نیست، ماهانه هم با تاخیر پرداخت می‌شود.

همکاران رسمی با حجم کاری کمتر بالای 14 تا 15 میلیون تومان می‌گیرد اما ماها با بیشترین کار در حدود 5 میلیون تومان دریافتی داریم در حالیکه ما هم از طریق آزمون استخدامی وارد مجموعه شده‌ایم.

تبعیض کاری و حقوقی دو آیتم بسیار برجسته در دانشگاه علوم پزشکی کردستان است که ما سال‌هاست در محیط کاری مجبور به تحمل آن هستیم، با فشار کار مضاعف و با حقوق یک سوم نیروهای رسمی کار می‌کنیم.

دو سال پیش هم جلوی دانشگاه علوم پزشکی تجمع کردیم، مسوولان قول دادند مشکل را حل کنند اما بعد از دو سال هنوز اقدامی نشده است.

نیروهای شرکتی در بیمارستان‌ها شاید بیش از ۶۰ درصد کارهای درمانی را انجام می‌دهند و حجم کار سنگینی روی دوش آنهاست اما در خصوص افزایش حقوق‌ها با وجود اینکه همه ما در حوزه کرونا فعالیت داریم اما حتی در بحث افزایش حقوق هم بین نیروهای رسمی و ما تبعیض فاحشی صورت گرفت.

این نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: روزهای تعطیل سر کار هستیم، از مرخصی‌ استحقاقی هم استفاده نمی‌کنیم بلکه ذخیره و یا معادل‌سازی شود و هزینه آن را پرداخت کنند اما از این موضوع هم محروم هستیم.

سنوات تجمیعی تا امروز به هیچ کدام از ما تعلق نگرفته، طبقه‌بندی مشاغل برای ما اجرا نشده، مانند افراد بدون تخصص و مدرک با ما برخورد می‌شود، حتی کارت شناسایی هم برای ما صادر نکرده‌اند، از دیگر مواردی بود که تجمع‌کنندگان به آن اعتراض داشتند.

یکی دیگر هم گفت: ساعت 7 صبح وارد مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا می‌شویم، استرس زیادی تحمل می‌کنیم و این انتظار زیادی نیست که در قبال این تلاش و خدمت، حقوق و مزایای عادلانه‌ای داشته باشیم.

*خانم محبوبه فرحزادی معلم بازنشسته آموزش و پرورش ناحیه ی 6 تهران به دادگاه احضار شد

در پی تجمع روز 11 اردیبهشت 1400 که در جلوی سازمان تامین اجتماعی تهران انجام شد ، خانم محبوبه فرحزادی دستگیر و پس آزار و اذیت بوسیله ی ماموران از هوش رفت .

وی در روز 8 خرداد 1400 به وسیله ی پلیس امنیت در منزل دستگیر و بازداشت شد.

خانم فرحزادی پس از ساعتها بازجویی با وثیقه ی پنجاه میلیون تومانی موقتا آزاد شد.

تا اینکه روز 6 شهریور 1400 ایشان پس از مراجعه به خانه ، با کاغذ مچاله شده ای روبرو شد ، با کنجکاوی برگه را باز نموده با ناباوری همان کاغذی که گمان می رفت یک کاغذ باطله باشد ، حکم احضار ایشان را برای روز 13 / 6 /1400 از شعبه ی 7 بازپرسی شهید مقدس اوین با خود داشت.

منبع:کانال کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

*سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت امیر عباس آزرم‌وند، روزنامه‌نگار و از حامیان کارگران را محکوم می‌کند

امیر عباس آزرم‌وند صبح امروز، چهارشنبه دهم شهریور توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. ماموران تلفن همراه و کتاب‌های ایشان را نیز ضبط کردند. در حکم بازداشت، اتهام ایشان تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.

آزرم‌وند از حامیان سخت‌کوش کارگران می‌باشد، ایشان روزنامه نگار و عضوی از طبقه کارگر است که نظیر سایر فعالین کارگری از سوی نهادهای امنیتی برایش پرونده‌سازی شده است.

در شرایطی که وضعیت معیشت طبقه کارگر به شدت اسف‌بار و غیر قابل تحمل شده است، نهادهای امنیتی از وحشت تداوم قیام طبقه کارگر و گرسنه‌گان، به خیال خاموش کردن قیام، فشار و بازداشت کارگران و فعالین کارگری و حامیان طبقه کارگر را افزایش داده‌اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت امیر عباس آزرم وند را قویا محکوم می‌کند و تلاش برای آزادی ایشان را در دستور کار خود دارد. فشار، بازداشت و زندانی کردن کارگران، معلمان، فعالین کارگری و حامیان طبقه کارگر را قویا محکوم می‌کنیم و خواهان مختومه شدن پرونده قضایی علیه ایشان و آزادی بی‌قید و شرط‌شان می‌باشیم.

*اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت امیرعباس آزرم‌وند را به شدت محکوم می‌نماید و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اوست

بازداشت امیرعباس آزرم‌وند توسط مأموران وزارت اطلاعات

روز چهارشنبه دهم شهریور ساعت ۸ صبح مأموران وزارت اطلاعات با مراجعه به منزل امیرعباس آزرم‌وند وی را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند.

مأمورین ضمن اعلام اتهام تبلیغ علیه نظام، وسایل شخصی و‌ کتاب‌های او را با خود میبرند.

امیرعباس آزرم‌وند روزنامه‌نگار اقتصادی و از فعالین کارگری است و هیچ عملی غیر از دفاع از حقوق کارگران انجام نداده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت امیرعباس آزرم‌وند را به شدت محکوم می‌نماید و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اوست.

دهم شهریورماه ۱۴۰۰

*جان باختن یک کارگر مقنی در کازرون براثر برق گرفتگی

روزسه شنبه 9 شهریور،یک کارگر مقنی 40 ساله حین کار در عمق 70 متری چاه آب در روستای خان جان آباد بخش بالاده شهرستان کازرون استان فارس دچار برق گرفتگی شد و در دم جان باخت.

*جان باختن یک کارگر شرکت توزیع برق شهرستان بستان و آباد و میانه بدلیل ابتال به بیماری کووید19

روز سه شنبه 9 شهریور، یک کارگر شرکت توزیع برق شهرستان بستان و آباد و میانه دراستان آذربایجان شرقی پس از چندرور دست وپنجه نرم کردن بابیماری کووید 19دربیمارستان جانش را ازدست داد.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید