نسان نودینیان: تروریسم حکومت اسلامی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

تروریسم حکومت اسلامی و رسوایی همکاری احزاب ناسیونالیست در کردستان عراق: دادگاهی در اربیل کردستان عراق پس از رسیدگی به پروندە ترور یکی از فرماندەهان حزب دمکرات کوردستان قادرقادری رژیم ایران راآمر و عامل این ترور معرفی کرد و حکم اعدام برای سه تن از تروریست ها صادر نمود. دادگاهی و محاکمه تروریستهای حکومت اسلامی اولین اقدام در اقلیم کردستان است. سه شنبه ١٥ اسفند ١٣٩٦(٦ مارس٢٠١٨) تروریستهای جمهوری اسلامی در محور بالیسان ــ چوارقرنه در کردستان عراق قادر قادری کادر حزب دمکرات کردستان را مورد حمله قرار داده و او را ترور کردند. ١٦ اسفند جناره قادر قادری در نزدیکی روستای(هه ته لی) در این منطقه پیدا شده است.

برای مردم در کردستان ایران و عراق و فعالین سیاسی و احزاب آپوزیسیون مخالف حکومت اسلامی همکاری و اقدامات تروریستی نزدیک احزاب حاکم اقلیم کردستان امری آشنا و شناخته شده است. احزاب ناسیونالیستی و اسلامی شریک جنایات جمهوری اسلامی در عراق و کردستان عراق هستند.
تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند به ما می‌گوید « تاکنون قتل یا آدم‌ربایی "بیش از ۵۴۰ ایرانی" را در کشورهای دیگر شناسایی و ثبت کرده که به "جمهوری اسلامی ایران منتسب هستند". این بنیاد می‌گوید "این عدد همه موارد گزارش شده را در بر نمی‌گیرد."
بنیاد برومند کشورهای زیر را مهمترین مراکز عملیات نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی دانسته است:
"کردستان عراق (۳۸۰ مورد)، بقیه خاک عراق (۳۰) ، پاکستان (۳۰)، ترکیه (۲۸)، فرانسه (۱۳)، افغانستان (دستکم ۹ مورد) و آلمان" و در مجموع حداقل در بیست کشور دنیا.
ما مخالف مجازات اعدام و حبس ابد هستیم. احکام اعدام تروریستها باید لغو شوند.

باید با فشار بین المللی به جمهوری اسلامی، و افشای همکاری احزاب حاکم در اقلیم کردستان، جلو تروریسم رژیم فاشیستی ــ اسلامی را گرفت.

ما، مردم آزادیخواه و احزاب سیاسی اپوزیسیون در ایران و کردستان عراق را فرا میخوانیم که جنایات جمهوری اسلامی و همکاری احزاب ناسیونال ـ اسلامی کردستان عراق با تروریستهای جمهوری اسلامی را در هر شرایطی افشا و محکوم کنند.
نسان نودینیان
١٥ مرداد ١٤٠٠
٦ آگوست ٢٠٢١