جوانمیر مرادی: شورای سازماندهی اعتصابات کارگران پیمانی نفت، تنها تشکل قابل اعتماد برای کارگران اعتصابی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

شورای سازماندهی... تاکنون 6 بیانیه صادر کرده است که به موقع در مورد تلاش ها و اهداف جریانات ضد کارگری مانند گروه تلگرامی کاریابی پایپینگ و گروه هماهنگی ارکان ثالث اطلاع رسانی کرده است و تلاش های تفرقه افکنانه آنها میان کارگران را افشا نموده است که چگونه در صدد باز کردن پای شوراهای اسلامی به منطقه هستند.

 اقدامات تاکنونی شورای سازماندهی اعتصابات کارگران پیمانی نفت کاملا در جهت ایجاد یک اتحاد قدرتمند و سراسری میان کارگران نفت بوده و همچنان در جهت تحقق مطالبات مطروحه در فراخوان اعتصاب حرکت می کند.

صحبت ها بر سر تصمیم گیری کارگران
نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌ها برای اقدام به اعتصاب سراسری با اختلاف نظرها و ارائه اختلاف شیوه های به تعطیلی کشاندن مراکز کار همراه بود.
یکی از گروه های دخیل در بحث‌های پیرامون اعتصاب، گروه تلگرامی ابر کاریابی پایپینگ بود که با طرح موسوم به کمپین 1400 و کمپین 20-10 با مطالباتی از قبیل:
1 قانون 20 روز کار 10 روز مرخصی
2افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم
3 پرداخت بیمه با توجه به تخصص
4غذا، خوابگاه و سرویس‌های ایاب و ذهاب مناسب
5پرداخت عیدی و مزایا و سنوات حق اولاد و غیره
فراخوان تخلیه خوابگاه ها و رفتن به شهر محل زندگی خود به کارگران دادند.
هدف فراخوان دهندگان به ترک محل کار و تخلیه خوابگاه ها، به خاطر به اصطلاح جلوگیری از اغتشاش و سوءاستفاده ضد انقلاب بوده است.
فراخوانی با چنین مطالباتی ناقص و ناکافی و مبهم و با بیانیه ای که اینچنین اخطار به پرهیز از اعتصاب و تجمع می دهد از شگردهای فریبکارانه جریانات و دستجات ضد کارگری است. این دستجات با تلاش برای پراکنده کردن کارگران و سخت کردن ارتباط گیری با همدیگر آشکارا در مقابل یکپارچگی و اتحاد کارگران ایستاده اند. تهیه کنندگان فراخوان، عامدانه به خاطر شکل نگرفتن اعتصابات و اعتراضات کارگران، فراخوان ترک محل کار را دادند تا مبادا کنترل از دستشان خارج شود و امکان خوش خدمتی برای جناح مطلوب در ازای گرفتن امتیازات فردی از چنگشان خارج شود.
گفتند: اعتصاب و تجمع کار ضد انقلاب است و باعث سوءاستفاده معاندین نظام می شود!
اگر اعتصاب کنید ضد انقلاب نفوذ می کند و به زیان امنیت ملی و غیره است! این جملات از زبان هر کسی در هر لباسی جاری شود، از ادبیات تهدید کننده ارگانها و دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی است. سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری را توجیه و به حق می داند و به صراحت اعتصاب و تجمع را ممنوع می کند.
همین دلالان که می خواهند نیروی قدرتمند کارگران نفت را برای تسویه های میان جناحی در قدرت حاکمه به دنباله رو خود تبدیل کنند، با رئیسی و جلیلی جلسه برگزار می کنند و تلاش می کنند پای شوراهای اسلامی را که طی 42 سال گذشته وظیفه ای غیر از جاسوسی در میان کارگران و کمک مستقیم به سرکوب نداشته اند به مراکز نفتی و گازی جنوب بکشانند. می خواهند مبارزه قدرتمند کارگران نفت را که برای تحقق مطالباتشان توجه جهان را به خود جلب کرده است، به خواست اجرای قانون کار سراپا ضد کارگری تقلیل دهند.
اما شورای سازماندهی اعتصابات کارگران پیمانی نفت، طرف دیگر جدالها بر سر نحوه به تعطیلی کشاندن مراکز کارگری بود. تشکلی نوپا و برخاسته از میان خود کارگران معترض که با طرح مطالبات کارگران بطور شفاف از قبیل 1-افزایش حداقل حقوق به بالای 12 میلیون تومان که خواست عموم کارگران ایران است، 2-حق ایجاد تشکل‌های مستقل، 3-برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری و غیره و با فراخوان به اعتصاب و تجمع در محل کار بر تشکیل مجامع عمومی و تصمیم‌گیری های جمعی تاکید داشت.
شورای سازماندهی... تاکنون 6 بیانیه صادر کرده است که به موقع در مورد تلاش ها و اهداف جریانات ضد کارگری مانند گروه تلگرامی کاریابی پایپینگ و گروه هماهنگی ارکان ثالث اطلاع رسانی کرده است و تلاش های تفرقه افکنانه آنها میان کارگران را افشا نموده است که چگونه در صدد باز کردن پای شوراهای اسلامی به منطقه هستند.
اقدامات تاکنونی شورای سازماندهی اعتصابات کارگران پیمانی نفت کاملا در جهت ایجاد یک اتحاد قدرتمند و سراسری میان کارگران نفت بوده و همچنان در جهت تحقق مطالبات مطروحه در فراخوان اعتصاب حرکت می کند.
بنابراین کارگران اعتصابی نفت باید با پیوستن به شورای سازماندهی اعتصابات کارگران پیمانی نفت، این تشکل را پر قدرت کنند تا با طرد و منزوی کردن جریانات سودجو و دلال مسلک، از ایجاد تفرقه در صفوف خود ممانعت به عمل آورده و مسیر رسیدن به مطالباتشان را هموار کنند.

جوانمیر مرادی

19/4/1400

@AnjomanBFK