.
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 15 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 14 مهر 1398 ساعت 20:40

اطلاعیه خبری حزب کمونیست کارگری ایران

اطلاعیه خبری شماره ۱۴:
۱۴ مهر: ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه
شماری از کارگران دستگیر شدند
کارگران نیشکر هفت تپه امروز چهاردهم مهر ماه در حمایت از سه همکار اخراجی خود که هنوز بر سر کار بازنگشته اند و در ادامه اعتراض به دزدی ها و چپاولهای حاکم تحت عنوان خصوصی سازی و ناامنی شغلی شان و همچنین تعویق پرداخت دستمزد و دیگر مطالباتشان در محوطه کارخانه تجمع کردند.
بنا بر خبرهای منتشر شده از سوی سندیکای نیشکر هفت تپه ۱۱ نفر از کارگران هفت‌تپه که قرار بود فردا دوشنبه با نماینده گان کمیسیون اجتماعی مجلس ملاقات کنند، در عوارضی خرم‌آباد توسط پلیس امنیت دستگیر شده اند. اسامی شش نفر از بازداشت شده گان عبارت است : محمد خنیفر، امید آزادی، مهدی داوودی، جوادی کهنگی، ابراهیم عباسی منجزی و حسن جوادی کهنگی
یادآوری کنیم که محمد خنیفر پیشتر در جریان دادگاهی شدن اسماعیل بخشی و دیگر بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه به شش سال حبس محکوم شده است. حزب کمونیست کارگری ایران دستگیری و تعرض به کارگران نیشکر هفت تپه را قاطعانه محکوم کرده و بر آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان تاکید دارد.
اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه از اول مهرماه آغاز شده و علیرغم انواع دسیسه ها و احضارها و تهدیدات و قشون کشی های حکومت ادامه دارد. کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراضاتشان علاوه برخواستهای معیشتی خود به فضای امنیتی کارخانه و پرونده سازی ها اعتراض داشته و خواستار آزادی بی قید و شرط اسماعیل بخشی و دیگر بازداشت شدگان هفت تپه و حامیان آن هستند. نیشکر هفت تپه یک سنگر مهم کارگری است. با همبستگی وسیع باید در کنار این کارگران بود . با حمایت از مبارزات جسورانه کارگران نیشکر هفت تپه دستاوردهای مبارزاتی این کارگران را ارج بگذاریم.


پیش بسوی ایجاد شوراها
پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۴ مهر ٩٨، ۶ اکتبر ٢٠١٩


تجمع اعتراضی معلمان شاغل و بازنشسته در روز جهانی معلم ۱٣مهر
نه تبعید نه زندان دیگر اثر ندارد!
امروز سیزدهم مهر ماه معلمان شاغل و بازنشسته بنا بر فراخوانی از قبل اعلام شده به مناسبت روز جهانی معلم و برای اعلام خواستها و اعتراضاتشان در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. در این تجمع معلمان با سخنرانی و شعار دادن و پلاکاردهای متعددی اعتراض خود را به کالایی بودن آموزش، محرومیت کودکان از تحصیل رایگان، محرومیت از درمان رایگان، تبعیض، اختلاسها و زندگی زیر خط فقر خود و مردم در جامعه اعلام کردند. معلمان همچنین به فضای امنیتی و فشار و تهدید اعتراض خود را بیان میکردند. شعارهای معلمان از جمله عبارت بودند از: "خط فقر هفت میلیون، حقوق ما یک میلیون"، "حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی"، "معلم زندانی آزاد باید گردد"، "درمان رایگان اجرا باید گردد"، "تحصیل رایگان اجرا باید گردد"، "معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست" "مجلس، دولت، بس است فریب ملت"، "اختلاسها کم بشه، مشکل ما حل میشه". معلمان در سخنرانی هایشان با اعلام این خواستها هشدار داده و شعار میدادند"تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم".
در این تجمع بنرهای متعددی در دست معلمان معترض بود که بر روی آنها نیز خواستهایشان را نوشته بودند. از جمله بنرهایی با مضامین زیر در دست شرکت کنندگان توجه ها را بخود جلب میکرد: "جای معلم زندان نیست"، "معلمان زندانی را آزاد کنید"، "نه دزدی نه ذلت اینست شعار ملت"، "خط فقر ۷ میلیون حقوق ما ۲ میلیون"، "نه تبعید نه زندان دیگر اثر ندارد"، "لغو خصوصی سازی‌ها لغو فساد و رانت‌خواری خواسته بازنشستگان"، "حق ایجاد و به رسمیت شناخته شدن تشکل مستقل"، "تجمع، اعتصاب و آزادی بیان فارغ از شرایط امنیتی"، "دست از خصوصی سازی مدارس بردارید"، "درمان رایگان خواسته بازنشستگان"، "قطع عائله‌مندی بانوان مجرد غیرقانونی است"، "ما خواهان بیمه کارآمد و جامع هستیم"، "تامین مسکن مناسب برای همه بازنشستگان"
شعارهای معلمان در واقع بندهای قطعنامه اعتراضی این روز آنان بود که در جمع خوانده شد و شرکت کنندگان با فریاد آنرا تایید کردند. معلمان شاغل و بازنشسته خواهان منزلت و زندگی انسانی هستند و بارها بارها دست به اعتراض و راهپیمایی و تجمع زده اند. اعتراضات معلمان و خواستهای آنان توجه کل جامعه را به خود جلب کرده است و بر فضای سیاسی جامعه تاثیر غیرقابل انکاری دارد. اعتراضات و خواستهای معلمان بازنشسته شایسته بیشترین حمایتها و پشتیبانی است. صدای بازنشستگان را به همه جا بازتاب دهیم و آنرا تقویت کنیم.

پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
۱٣ مهر ٩٨، ۵ اکتبر ٢٠١٩

اطلاعیه خبری شماره ۱٣ مهرماه:
ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه
امروز سیزدهم مهر ماه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه ادامه یافت و این کارگران بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند و بر خواستهای خود تاکید نمودند. علیرغم ایجاد فضای امنیتی در شرکت و تهدیدات نیروی انتظامی و فرماندهانش در روز گذشته، این تجمع بر پا شد و کارگران بخش کشاورزی نیز با کارگران بخش داخلی مجتمع اعلام همبستگی کرده بودند. در تجمع این روز کارگران اعلام کردند مساله آنها صرفا پرداخت دستمزدهای معوقه نیست بلکه باید این دزدبازی ها تحت عنوان خصوصی سازی پایان یابد. کارگران اعلام کردند که یک موضوع مهم اعتراض آنها اخراج بیست نفر از همکارانشان بوده است و تاکنون موفق شده اند هفده نفر از آنان را به کار بازگردانند. سه نفر دیگر نیز باید به کار بازگردند. همچنین یک تاکید کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراضاتشان آزادی اسماعیل بخشی و دیگر بازداشت شدگان و بسته شدن پرونده های امنیتی تشکیل شده برای کارگران است.
در شرایطی که تحت عنوان "تعدیل نیروی انسانی" موجی از بیکارسازی ها در مراکز مختلف کارگری در جریان است و با این کار از یکسو فشار کار برگرده کارگران شاغل تشدید میشود و از سوی دیگر هیچگونه امنیت شغلی برای کارگران باقی نمانده است، اعتراضات متحدانه کارگران نیشکر هفت تپه الگوی خوبی از اتحاد کارگران شاغل با کارگران اخراجی را در برابر کل مراکز کارگران قرار داده است. بعلاوه عزم کارگران برای آزاد کردن همکاران در بندشان ستودنی و شایسته پشتیبانی بسیار وسیع است. از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

پیش بسوی ایجاد شوراها
پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
۱٣ مهر ٩٨، ۵ اکتبر ٢٠١٩

تجمع کارگران آذرآب در میدان ورودی شهر اراک
کارگران آذرآب امروز چهاردهم مهر ماه در اعتراض به بلاتکلیفی وضع کارخانه به خاطر به حراج گذاشتن سهام کارخانه و دزدی های پشت پرده و خطر از دست دادن کار خود و سه ماه دستمزد پرداخت نشده شان در میدان ورودی شهر، سه راه خمین اراک دست به تجمع زدند. خواست فوری این کارگران پایان دادن به دزدی ها تحت عنوان خصوصی سازی است. دوره جدید اعتراضات کارگران آذر آب از شهریور ماه شروع شده است. در این فاصله کارگران اولتیماتومی ده روزه دادند. اما بعد از گذشت بیست روز که جواب نگرفتند در دهم مهرماه دوباره به خیابان آمدند و به اعتراضاتشان ادامه میدهند. این اعتراضات علیرغم تهدیدها و احضارها ادامه یافته است و از جمله در این مدت برخی از کارگران را بیش از سه بار به پلیس امنیتی احضار کرده اند.
علاوه بر کارگران شاغل صد و ده کارگر بازنشسته این کارخانه نیز با وجود اینکه ۹ ماه از موعد بازنشستگی آنها میگذرد هنوز از حقوق بازنشستگی برخوردار نشده اند و این نیز یکی دیگر از موضوعات اعتراض کارگران آذرآب است.
بنا بر خبرها از اراک کارخانه هپکو نیز که در این شهر قرار دارد و مدتهاست کارگرانش در اعتراض بسر میبرند، علیرغم همه وعده و وعیدها هنوز وضعیتش ناروشن است. بعلاوه در دهها کارخانه کوچک و بزرگ دیگر در شهر اراک کارگران با معضلی مشابه آذر آب و هپکو روبرو هستند. این وضعیت فضای اعتراض در اراک را گسترش داده است. حزب کمونیست کارگری بر هماهنگی و اتحاد مبارزاتی کارگران کارخانجات مختلف در اراک و دخالت فعال خانواده ها در این اعتراضات تاکید دارد.

پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۴ مهر ٩٨، ۶ اکتبر ٢٠١٩

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت