.
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 15 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 14 مهر 1398 ساعت 20:05

خط آتش: منصور اصانلو، علی جوادی : پیرامون شورای مدیریت گذار

با سلام گرم
 
در زیر لینك مناظره منصور اسانلو و علی جوادی را برای شما ارسال میكنم. 
 
با تشكر
 
علی جوادی 
 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت