.
يكشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 08 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 30 شهریور 1398 ساعت 04:39

نشست دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری- حکمتیست برگزار شد!

روزهای شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ برابری با ۱۴ و ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹ نشست دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست با شرکت اکثریت اعضای دفتر سیاسی و حضور رفقایی از کمیته مرکزی حزب برگزار شد. دستورهای نشست که تصویب و مورد بررسی قرار گرفتند، عبارت بودند از:

۱- گزارش

۲- رهبری حزب و چند مساله گرهی  

۳- تدارک سیاسی و اجرایی کنگره نهم حزب حکمتیست

۴- رای اعتماد دفتر سیاسی به اعضای کمیته کردستان

۵- قرار و قطعنامه ها 

۷- انتخابات

در دستور اول نشست، رئیس دفتر سیاسی و دبیران کمیته ها گزارش کارکرد سیاسی و عملی این دوره رهبری و عرصه های مختلف فعالیت حزب را به نشست ارائه کردند. رفقای حاضر در نشست حول گزارشات ارائه شده اظهار نظر کردند. حاضرین در جلسه ارزیابی مثبتی از جهت گیریهای سیاسی و فعالیتهای عملی حزب در این دوره داشتند. به علاوه کمبودها و موانع موجود در عرصه های فعالیتی حزب مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه دیگر دستورهای مطرح در نشست مورد بررسی قرار گرفت. موضوع اصلی این نشست، بحث و تصمیم گیری در مورد تدارک سیاسی و اجرایی کنگره نهم حزب بود. در این ربطه نشست دفتر سیاسی تصمیمات لازم را گرفت. کنگره نهم حزب در روزهای ۲۳و ۲۴ نوامبر ۲۰۱۹ به طور علنی در اسکاندیناوی برگزار میشود. اطلاعیه برگزاری آن در همین شماره نشریه کمونیست هفتگی منتشرمیشود. جلسه دفتر سیاسی حزب حکمتیست ارزیابی بسیار مثبتی از آکسیونهای اعتراضی قاطع جریانات کمونیست و آزادیخواه و تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست علیه حضور مسئولین جمهوری اسلامی و دیگر اقدامات ضد انسانی رژیم در خارج کشور داشت و به همین مناسبت پیام قدردانی خطاب به سازماندهندگان و شرکت کنندگان این اعتراضات به ویژه در شهرهای استکهلم، لندن و تورونتو را به تصویب رساند و صادر کرد.

در دستور دیگری اسامی رفقای پیشنهادی برای عضویت در کمیته کردستان حزب به دفتر سیاسی ارائه شد. نشست دفتر سیاسی به رفقای پیشنهاد شده برای عضویت در کمیته کردستان رای اعتماد داد که عبارتند ازرفقا:

١- اسماعيل ويسي ٢- همايون گدازگر٣- ملكه عزتي ٤- عبداله دارابي ٥- ابوبکرشريفزاده٦- رضا دانش ٧-نسرين محمودي اذر ٨- سعيد يگانه ٩- ابراهيم باتماني  ١٠- جليل رضائي ١١- الهام صالح نيا ۱۲- صالح سرداری

در دستور انتخابات، ابتدا رحمان حسین زاده به اتفاق آرای حاضرین، به عنوان رئیس دفتر سیاسی و سپس پنج عضو دیگر هیئت اجرایی انتخاب شدند. هیئت اجرایی شش نفره دفتر سیاسی عبارتند از رحمان حسین زاده ،ناصر مرادی، آذر ماجدی، پروین کابلی، سیاوش دانشور، عبدالله دارابی. هیئت اجرایی دفتر سیاسی رفیق ناصر مرادی را به عنوان دبیر خود انتخاب کرد. نشست دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست بعد از دو روز کار فشرده و بررسی همه موضوعات در دستورو اتخاذ تصمیمات لازم، به کار خود پایان داد.

دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

۲۹ شهریور ۱۳۹۸- ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت