.
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 27 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 22 مرداد 1398 ساعت 02:48

اطلاعیه خبری حزب کمونیست کارگری ایران

برگزاری دادگاه امیرحسین محمدی فرد و ساناز الله یاری

 از بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه

روز یکشنبه ٢٠ مرداد جلسه دادگاه  ساناز الهیاری و همسرش امیرحسین محمدی فرد از بازداشت شدگان "پرونده هفت تپه" در دادگاه حکومت اسلامی در تهران به ریاست قاضی جنایتکار مقیسه برگزار شد. دادگاه این روز رژیم اسلامی همچون دادگاه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، نمادی دیگر از دستپاچگی و عصبانیت جانیان اسلامی از حرکت عظیمی بود که در هفت تپه شاهدش بودیم.

ساناز الله یاری و امیر حسین محمدی فرد از اعضای نشریه گام به جرم دفاع از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه از زمستان گذشته تا کنون در بازداشت بسر میبرند. در بیدادگاه روز ٢٠ مرداد قاضی دادگاه وقت کافی برای دفاع در اختیار محمدی فرد قرار نداد و همچنین با تودیع وثیقه برای ساناز الهیاری موافقت نکرد. در اعتراض به این بساط سرکوبگرانه و امیرحسین محمدی فرد اعلام "اعتصاب غذای خشک" کرد. امیر حسین در اعتراض به عدم رسیدگی به خواست‌هایش که شامل آزادی تمامی بازداشت شدگان این پرونده بوده چهل روز است که در اعتصاب غذا بسر میبرد. 

 اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی فرد، امیر امیرقلی، عسل محمدی و علی نجاتی از افرادی هستند که نام آنها در پرونده هفت تپه به عنوان متهم آمده است و باید فورا و بدون قیدو شرط آزاد شوند و پرونده های امنیتی تشکیل شده برای آنان بسته شود. 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٠ مرداد ٩٨،  ١١ اوت  ٢٠١٩

 

محاکمه سپیده قلیان در بیدادگاه جمهوری اسلامی

تمام دستگیر شدگان هفت تپه باید آزاد شوند

روز ١٩ مرداد سپیده قلیان دختر دانشجویی که به جرم حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه و دفاع از کیفرخواست اسماعیل بخشی علیه شکنجه و زندان دستگیر و از دی ماه گذشته تا کنون در بازداشت بسر میبرد، به محاکمه کشیده شد. سپیده قلیان در این دادگاه در پاسخ به اتهامات و پرونده سازیهای جانیان حاکم میگوید: من در حین بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعتراف شده ام، پس اتهامات وارده را قبول ندارم . بدنبال دفاعیات سپیده قلیان و تاکید دوباره اش بر "اعتراف" گیری زیر شکنجه، قاضی پرونده وی را تهدید می کند که شما را به زندان اوین انتقال خواهم داد. سپیده  قلیان پاسخ میدهد که  برای وی هیچ فرقی نمی کند در کدام زندان باشد و تنها خواست او مشخص شدن وضعیتش و پایان دادن به قرار بازداشت موقتش است.

در این دادگاه جمالدین حیدری منش وکیل مدافع سپیده قلیان در دفاع از موکلش تمام اتهامات وارده به سپیده را به استناد اینکه اعتراف از وی در زیر شکنجه گرفته شده است،  کذب و نا وارد خواند. او در دفاعیاتش اعلام کرد که سپیده قلیان به عنوان فرزند یک کارگرحق خود دانسته که از دیگر کارگران و حق و حقوق آنها دفاع کند و این جرم نیست. در عکس العمل به دفاعیات جمالدین حیدری منش قاضی جمهوری اسلامی میگوید: شما با دفاع از سپیده قلیان، قوه قضائیه و نیرو های امنیتی را زیر سوال می برید.

در رابطه با این دادگاه جمالدین حیدری مینویسد: "هرچند بنا داشتم در خصوص اتفاقات دادگاه خانم  سپیده قلیان سکوت کنم، اما با توجه به اینکه با فاصله زمانی کمی، اخباری غیر کامل و مخدوش منتشر شد ناگزیر به ارائه توضیحاتی می باشم".  او همچنین توضیح میدهد: "موکلم تمامی اتهامات انتسابی را رد نموده و بازجوییها را نتیجه فشار بازجوها برشمرد. اینجانب هم به تناقضات موجود در پرونده پرداخته و بازجوییها را بدلیل فشارها و تناقضات موجود در آن غیر قابل استناد دانستم .در طی محاکمه بدلیل بعضی سوالات دادگاه که مستنبط از بازجوییها بود بارها اعتراض نمودم که ریاست دادگاه موضوع را حمل بر برهم زدن نظم دادگاه شمرده و تذکر دادند و بارها نیز اینجانب به کیفرخواست و گردشکار و سوالات جهت دار مطرح شده بصورت قانونی تذکر دادم که نتیجتا ریاست دادگاه اعلام نمودند اگر این رویه را ادامه دهی بدلیل بر هم زدن نظم دادگاه بازداشت خواهی شد." . در پاسخ به این تهدیداد جمالدین حیدری میگوید: من از موکلم دفاع می کنم و وظیفه حقوقی خود را انجام می دهم.

آنچه  در دادگاه حکومت اسلامی و محاکمه بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان گذشت ماهیت کل جمهوری اسلامی و دادگاهها و زندانها و قضات منفورش را جلوی چشم میگذارد. برخورد رئیس و قاضی این دادگاه کذایی با سپیده قلیان و وکلیش جمالدین حیدری بیش از هر چیز جوهر واقعی بیدادگاه های جمهوری اسلامی و بساط جنایتکارانه دستگاه قضایی اش را بر ملا میکند. بار دیگر همه دیدند که دادگاه و محاکمه ای با حداقل معیارهای قابل قبول و انسانی در کار نیست. یک نمایش مسخره است که جانیان و شکنجه گران و زندانبانان و دشمنان مردم براه انداخته اند و تنها شایسته بیشترین نفرت و انزجار است. سپیده قلیان و کارگران هفت تپه و اسماعیل بخشی در قلب مردم ایران جای دارند و جمهوری اسلامی با محاکمه آنها، بیشترین خشم و انزجار کارگران و مردم را علیه این دستگاه مافیائی به حرکت می آورد و انقلاب مردم برای سرنگونی این حکومت را قطعا تسریع میکند.  اعتصاب قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه و برافراشته شدن پرچم اداره شورایی و  آزادیخواهی و برابری طلبی توسط این کارگران نقطه عطفی را در فضای سیاسی ایران شکل داد و با هیچ فشار و زندان و بیدادگاهی قابل خنثی کردن نیست. طنین  شعار "ما همه هفت تپه ای هستیم" در دانشگاهها و تجمعات و موج حمایتها از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و کارگران هفت تپه فشار سنگینی را بر جمهوری اسلامی سرمایه داران گذاشته و قضات و جانیانش را به جنون و تقلا انداخته است. این تقلاها دشمان طبقه کارگر را نجات نخواهد داد.

اسماعیل بخشی، سپیده قلیان ، امیرامیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الله یاری، علی نجاتی، عسل محمدی، محمد حنیفر باید فورا و بدون قیدو شرط آزاد شوند و پرونده های امنیتی تشکیل شده برای آنان لغو گردد. این را کارگران و مردم با مبارزات خود به این حکومت تحمیل خواهند کرد.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٠ مرداد ٩٨،  ١١ اوت  ٢٠١٩

 

 

کارگران شهرداری مریوان، خانواده ها

و مردم شهر را به  میدان بیاورید

روز شنبه ١٩ مرداد  ۱۰۰ نفر از کارگران شهرداری مریوان به نمایندگی از جانب ٦٠٠ کارگر شهرداری، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقهایشان در مقابل فرمانداری در این شهر تجمع کردند. کارگران میگویند که از ابتدای سال جاری فقط ٢ میلیون تومان حقوق گرفته‌ایم که یک میلیون تومان آن، همین چند روز قبل به حساب ما واریز شده است. بعلاوه تعدادی از ما عیدی سال‌های ۹۵ تاکنون را نگرفته‌ایم و از سال ٩٦ و ٩٧ اضافه‌کار طلبکاریم.

کارگران شهرداری مریوان!

شما با اعضای خانواده هایتان جمع بزرگی هستید. مردم شهر نیز با شما هستند. آنها را به میدان بیاورید. کلید رسیدن به خواست هایتان اتحاد شما،‌ پیگیری مبارزه و بویژه به میدان آمدن مردم شهر و کارگران سایر مراکز کارگری و بویژه خانواده های شما هستند و این شما هستید که میتوانید آنها را به میدان بیاورید. تجربه کارگران هپکو اراک، هفت تپه و فولاد اهواز نشان داد که تنها راه جلب همبستگی دیگران و حضور فعال آنها در تجمعات اعتراضی شما در مرکز شهر است.

شما شایسته زندگی انسانی با بالاترین استانداردها هستید. کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری مردم شهر مریوان و در پیشاپیش آنها خانواده های شما را به حمایت از مبارزه شما و پیوستن به اعتراضات شما فرامیخواند!

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

٢١ مرداد ١٣٩٨ -  ١٢ اوت

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت