.
يكشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Aug 25 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 20 مرداد 1398 ساعت 16:19

حزب حکمتیست (خط رسمی): محاکمه هفت زندانی، گوشه ای از یک جدال طبقاتی واجتماعی!

حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی): محاکمه هفت زندانی، گوشه ای از یک جدال طبقاتی واجتماعی!

امروز ١٢مرداد ماه ، ۷ زندانی سیاسی "اسماعلی بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان، عسل محمدی، ساناز اله یاری، امیرحسین محمدی فرد، امیرامیر قلی" از رهبران کارگری و حامیان حقوق کارگران در دادگاه انقلاب تهران حضور یافتند تا بار دیگر و رو در روی قضات مدافع سرمایه و سرکوب از معیشت و امنیت و آزادی کارگران و زحمتکشان و محرومان دفاع کنند. همزمان نیروهای نظامی و امنیتی رژیم خیابان معلم محل دادگاه را اشغال و از حضور خانواده های زندانیان و حامیانشان جلوگیری به عمل آورند. در همان لحظات اول سه نفر از مدافعان حقوق کارگران و زندانیان به اسامی رهام یگانه، هیراد پیر بداقی و فرید لطف آبادی توسط ماموران لباس شخصی دستگیر و به پلیس امنیت انتقال دادند.

گفته می شود که دادگاه فرمایشی دستگاه قضایی در پشت درهای بسته پس از شنیدن دفاعیات اسماعلی بخشی، ادامه محاکمات را به روزهای بعد موکول کرده است. قضات جمهوری اسلامی تلاش می کنند تا به زعم خود، فشار اعتراضات گسترده را کم کرده، خانواده های زندانیان را خسته و حامیان زندانیان را به بازداشت تهدید کنند. پاسخ طبقه کارگر و زحمتکشان و ازادیخواهان جامعه به این شیوه ی مزورانه ی دستگاه قضایی تشدید فشار و هر چه گسترده تر شدن صدای اعتراض و پای فشردن بر آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی است.
فشار اعتراضات مدافعان حقوق کارگران و خواستاران ازادی زندانیان سیاسی در ابعاد وسیع داخل ایران و در سطح بین المللی از طرفی و اتهامات بی اساس دستگاه قضایی از طرف دیگر، موجب ترس و وحشت دستگاه سرکوب رژیم از تقابل رودررو و علنی است.

محاکمه هفت زندانی سیاسی پشت درهای بسته، بخشی از یک کشمکش عظیم اجتماعی بین طبقه کارگر و زحمتکشان ایران و جمهوری اسلامی است. به محاکمه کشیدن فعالین کارگری و سیاسی، تعرض به آزادی بیان و تشکل و اعتصاب است. مطالبه ی آزادی و دفاع کارگران و زحمتکشان و ازادیخواهان از معیشت و نان سفره خانواده هایشان یک جدال طبقاتی و اجتماعی به وسعت طبقه کارگر و میلیون ها انسان جامعه ی ما علیه رژیم فاسد و سرکوبگر سرمایه داران است.

جمهوری اسلامی نمیتواند با فشار سرکوب و شکنجه ی جسمی و روانی بخشی از فعالین و رهبران کارگران و فعالین سیاسی و مدنی، فریاد میلیونی گرسنگان و محرومان را در گلو خفه کند.

همه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند. بازداشت سه تن دیگر از حامیان زندانیان جرایم جدیدی است که رژیم مستاصل و وحشت زده از اعتراض گسترده ی مردم به پرونده ی خود می افزاید.بازداشت شدگان امروز باید فورا ازاد شوند.

حزب حکمتیست (خط رسمی)، طبقه کارگر ایران و همه ی ازادیخواهان جامعه را به تشدید فشار و اعتراض گسترده برای ازادی همه ی زندانیان سیاسی بدون اتلاف وقت و بدون قید وشرط ، فرا می خواند.

حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)۱۲ مرداد ۹۸ (۳ اوت ۲۰۱۹)

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت