.
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 27 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 20 مرداد 1398 ساعت 15:57

تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با اردشیر مهرداد

تلویزیون برابری: الویتها و ملزومات موفقیت یک رسانه تلویزیونی چپ - گفتگوی آرش کمانگر با اردشیر مهرداد ( پژوهشگر مارکسیست) 
 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت