.
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 27 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 13 مرداد 1398 ساعت 20:28

فتگوی رادیو پیام کانادا با جوانمیر مرادی در مورد دادگاه فعالین کارگری

دوازدهم مردادماه روز محاکمه طبقه کارگر ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با جوانمیر مرادی در مورد دادگاه فعالین کارگری، دستگیری های اخیر، مقابله و توان قوا، والویت تشکیل سراسری شبکه های سراسری خانواده های زندانیان سیاسی.

http://radiopayam.ca/Javanmir_ZendanianSiyasi

---------------------------------------------------------

پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید .کانال تلگرام #رادیو_پیام_کانادا

@RadioPayamCanada

---------------------------------------------------------

 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت