.
شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Sep 21 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 ساعت 19:42

سلام زیجی: تخاصمات و ماجراجوئی های دو دولت ارتجاعی ایران و امریکا

گفتگو با سلام زیجی در باره تداوم تخاصمات و ماجراجوئی های دو 
دولت ارتجاعی ایران و امریکا و   ضرورت گسترش اعتراض به آنها
https://www.facebook.com/elisar.jan/videos/2232649370380153/?notif_id=1558293769856658&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged  

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت